Cançoners DB

Poesia i cançoners catalans medievals | Poetry and Catalan Medieval Song-books

Menu Style

Cpanel

Cançoners DB és un portal temàtic i una base de dades sobre els cançoners catalans medievals. Ofereix descripcions i dades sobre els manuscrits, autors i obres, una bibliografia exhaustiva i una biblioteca electrònica de textos.

Cançoners DB només és accessible sense restriccions per a usuaris registrats. El registre és gratuït.


El projecte té la seu a l'Institut de Llengua i Cultura Catalanes (Universitat de Girona) i ha estat possible gràcies a quatre projectes finançats, dirigits per Miriam Cabré 2006-08 (HUM2005-07480-C03-02/FILO), Jaume Torró 2009-11 (FFI2008-05556-C03-03/FILOI), Sadurní Martí 2012-14 (FFI2011-27844-C03-02) i Sadurní Martí i Rafael Ramos 2015-18 (FFI2014-53050-C5-5-P). També està relacionat amb el projecte Recercaixa 2015ACUP 00127, dirigit per Miriam Cabré.

"Cançoners DB" és una de les bases de dades integrades al projecte coordinat "Narpan DB", dirigit per Lola Badia, amb investigadors de la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de Girona i un equip de col·laboradors pertanyents al Grup de Recerca Consolidat "Cultura i Literatura a la Baixa Edat Mitjana", 2017 SGR 142 (2018-2019, finançat) Podeu trobar més informació a l'Espai Narpan.

         

Cançoners DB is a portal and a database on medieval Catalan poetic manuscrits. It offers descriptions and data of manuscripts, authors and works, exhaustive bibliographical references and a digital library of texts.

 

Cançoners DB is only fully accesible to registered users. Registration is free.


The project is based at the Institut de Llengua i Cultura Catalanes (Universitat de Girona) and has benefitted from funding by four projects, coordinated by Miriam Cabré 2006-08 (HUM2005-07480-C03-02/FILO), Jaume Torró 2009-11 (FFI2008-05556-C03-03/FILOI and Sadurní Martí 2012-14 (FFI2011-27844-C03-02), and Sadurní Martí and Rafael Ramos 2015-18 (FFI2014-53050-C5-5-P). It si also linked with the project Recercaixa 2015ACUP 00127, directed by Miriam Cabré.

"Cançoners DB" is one of the databases integrated in "Narpan DB", coordinated project under the direction of Lola Badia, with researchers from the Universitat de Barcelona, the Universitat Autònoma de Barcelona and the Universitat de Girona and a team of collaborators, supported by the Grup de Recerca Consolidat "Cultura i Literatura a la Baixa Edat Mitjana", 2017 SGR 142 (2018-2019, funded). See Espai Narpan for further information.

ilcc

TrobEu

Adidas Energy Boost