Cançoners DB

Poesia i cançoners catalans medievals | Poetry and Catalan Medieval Song-books

La informació proporcionada pel portal o la base de dades Cançoners Db està oberta a la comunitat acadèmica, i més en general a tota la societat, sota licència Creative Commons BY-NC-SA 4.0 (Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional) - https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/.

Cançoners BD s'ha de citar degudament quan s'hagi emprat en la realització d'un treball o publicació o quan se'n citi alguna informació o detall. Es demana informar l'equip de Cançoners DB de publicacions o projectes que el citin o l'usin en la seva recerca.

Com citar aquest projecte?

Cabré, Miriam; Martí, Sadurní (dir.) (2006–): Cançoners DB: base de dades i biblioteca digital de la poesia catalana medieval. Institut de Llengua i Cultura Catalanes, Universitat de Girona <http://candb.narpan.net>.

___

 

Cançoners DB és una publicació digital de recerca de LitMed-UdG Grup de Recerca de Literatura Medieval (Institut de Llengua i Cultura Catalanes, Universitat de Girona).