Cançoners DB

Poesia i cançoners catalans medievals | Poetry and Catalan Medieval Song-books

Inventari provisional de cançoners

 

 

* Aquests són els cançoners que estan en preparació actualment. Estem elaborant un nou llistat del corpus de la lírica catalana medieval. Mentrestant, vegeu: http://www.rialc.unina.it/sigle.htm * Those are the song-books now in preparation. We are elaborating a new complete list of the Catalan medieval poetic corpus. Meanwhile you can see: http://www.rialc.unina.it/sigle.htm

 

TRADICIO OCCITANOCATALANA | OCCITANO CATALAN TRADITION
Siglum Cota | Shelfmark Descripció | Description Responsables | Curators
B Venècia, Biblioteca Nazionale Marciana, fr. Z.1(249) Canç. narratiu de Venècia M. Cabré, S. Martí
C Madrid, Biblioteca Nacional, Reserva I-27 Canç. dels comtes d'Urgell M. Cabré, S. Martí
Sg Barcelona, Biblioteca de Catalunya, 146 Cançoner Gil M. Cabré, S. Martí
c Barcelona, Arxiu de la Corona d'Aragó, Ripoll 129 Cançoneret de Ripoll L. Badia, A. Radaelli, S. Martí
- Girona, Arxiu Històric de Protocols Poemes de Castelló d'Empúries A. Radaelli
t occ. Tolosa, Bibliothèque d'Étude et du Patrimoine, 2885 Registre Cornet M. Navàs, S. Martí
Mh Madrid, Real Academia de la Historia, 9-24-6/4579, n.3  Fragment de Madrid
M. Cabré, S. Boades
V occ.
 Venècia, Biblioteca Nazionale Marciana, Str. App. 11 (278) Cançoner trobadoresc V F. Barberini, S. Martí, L. Gallegos
TRADICIO CATALANA | CATALAN TRADITION
E  Palma, Societat Arqueològica Lul·liana, 4 Cançoner Aguiló L. Danés
F París, BNP, esp. 487 / Carpentras, Bibliothèque Municipale, 381 Cançoner de París-Carpentràs M. V. Rodríguez Winiarski
G Barcelona, Biblioteca de Catalunya, 1744 Cançoner Carreras O. Scarpati, S. Martí
L Barcelona, Biblioteca de Catalunya, 9 F. Rodríguez Risquete
M Barcelona, Biblioteca de Catalunya, 11 Cançoner dels Masdovelles S. Martí
N Barcelona, Ateneu Barcelonès, 1 Cançoner de l'Ateneu F. Rodríguez Risquete, F. Gómez, S. Martí
O2 The Hispanic Society Library, B 2881 Canç. de Nova York [Pagès B] R. Ramos, J. Torró
O3 Salamanca, Biblioteca de la Universidad, 2244 Canc. de Palacio [Pagès F] R. Ramos, J.Torró
P Saragossa, Biblioteca Universitària, Cançoner de Saragossa J. Torró
S1 Montserrat, Biblioteca del Monestir, 991 Canç. del marquès de Barberà S. Martí, M. V. Rodríguez Winiarski
S2 Barcelona, Biblioteca de Catalunya, Cançoner de Pero Martines S. Martí
VeAg Barcelona, B. de Catalunya, 7-8 Cançoner Vega-Aguiló A. Alberni
X1 Barcelona, Universitària, 125 Jardinet d'orats J. Torró, M. Galí
X2 Cambridge, Trinity College Library, R 14-17 Cançoner de Mayans J. L. Martos
- Montserrat, Biblioteca del Monestir, 865 Fragment de Montserrat S. Martí