Cançoners DB

Poesia i cançoners catalans medievals | Poetry and Catalan Medieval Song-books

DARRERES ACTUALITZACIONS

 

Febrer 2020

  • Addicio a la base de dades del cançoner català J
  • Addició a la base de dades del cançoner trobadoresc V
  • Addició de l'enllaç a la base de dades de corts senyorials

Gener 2020

  • Actualització del programari general Joomla 3.0
  • Redisseny de la plana principal per facilitar la consulta