Cançoners DB

Poesia i cançoners catalans medievals | Poetry and Catalan Medieval Song-books

Autor - Nom de l'autor

  1. Abella, Pere d' (fl. s. XV m.) - RAO 1
  2. Aimeric de Peguillan (fl. 1175 – 1221)
  3. Alaman, Guilhem
  4. Alcanyís, Lluís (c. 1440 – 1506) - RAO 2
  5. Alcanyís, Pere (m. 1479) - RAO 3
  6. Alegre, Francesc (1450/1455 – 1504/1511) - RAO 3a
  7. Alemany, Pere - RAO 4
  8. Almogàver, Joan (fl. s. XV m.)
  9. Anoia, Berenguer d' - RAO 5
  10. Anònim
  11. Anonimi (RIALC) - RAO 0
  12. Anonimi aggiunti (RIALC) - RAO 0bis
  13. Anonimi Cançoner sagrat de vides de sants (RIALC) - RAO 0h
  14. Anonimi Canzoni «Mills de millor» e «Cors magnifichs» (RIALC) - RAO 0d
  15. Anonimi Corpus dels Cavallers de València (RIALC) - RAO 0c
  16. Anonimi Dibattiti con Rafel (RIALC) - RAO 0f
  17. Anonimi Dibattiti del Cançoneret de Ripoll (RIALC) - RAO 0a
  18. Anonimi Dibattiti sul Capellà de Bolquera (RIALC) - RAO 0b
  19. Anonimi Sirventesi contro Barcellona (RIALC) - RAO 0g
  20. Antoni, Pere - RAO 6
  21. Anyó, Pere d' - RAO 7
  22. Aretino, Leonardo
  23. Arnaut Catalan (fl. 1220 – 1253)
  24. Arnaut Daniel (fl. 1180 – 1195)
  25. Arnaut de Maruelh (fl. 1166 – 1200)
  26. Assensi, Blai - RAO 8
  27. Aurispa, Giovanni
  28. Averçó, Lluís d' - RAO 9
  29. Avinyó, Lluís d' - RAO 10
  30. Ayerbe, Ferran d' (fl. 1453 – 1472) - RAO 11
  31. Balaguer, Baltasar Joan - RAO 12
  32. Barceló [mossèn] - RAO 13
  33. Basset, Joan (fra) - RAO 14
  34. Batlle, Bartomeu
  35. Bayón
  36. Bell, Pere - RAO 15
  37. Benviure, Pau de
  38. Berenguer de Palol (fl. 1164 – 1209)
  39. Bernart de Ventadorn
  40. Bernart Marti (fl. s. XII)
  41. Bernat - RAO 16bis
  42. Bertomeu - RAO 17
  43. Bertran de Born (fl. 1140 – 1215)
  44. Blacasset (fl. 1233 – 1242)
  45. Blacatz (fl. 1194 – 1236)
  46. Blanc, Joan (fl. s. XIV-1) - RAO 18
  47. Boixadors, Andreu de - RAO 19
  48. Bolquera, Capellà de - RAO 20
  49. Bonet, Jaume - RAO 21
  50. Borgonyó, Francesc - RAO 22
  51. Borja, Tecla - RAO 23
  52. Borzac d'Aurilhac, Guilhem (fl. 1330 – 1350)
  53. Boscà Almogàver, Joan Francesc (c. 1490 – 21 setembre 1542) - RAO 26
  54. Boscà, Joan (fl. s. XV m.)
  55. Bosc, Jaume del - RAO 24
  56. Bosc, Joan del - RAO 25
  57. Boter, Ramon - RAO 26bis
  58. Busquets, Pere (c. 1400 – 1470) - RAO 27
  59. Cadenet (fl. 1176 – 1250)
  60. Canals, Antoni (c. 1352 – 1415/1419) - RAO 29
  61. Carbonell, Pere Miquel (1434 – 1517) - RAO 30
  62. Cardona, Berenguer de - RAO 31
  63. Cardona, Ramon de (fl. 1400 – 1450) - RAO 32
  64. Carles de Viana (1421 – 1461)
  65. Castellnou, Dalmau de - RAO 33
  66. Castellnou, Joan de (fl. 1300 – 1358) - RAO 34
  67. Castellví, Francí de - RAO 35
  68. Castellví, Joan de - RAO 36
  69. Castro, Diego de
  70. Català, Lluís - RAO 37
  71. Centelles, Francesc - RAO 38
  72. Centelles, Jordi de (1430? – 1496) - RAO 39
  73. Cervatos [= Cervelló]
  74. Cervera, Francesc
  75. Cerverí de Girona (1267 – 1285)
  76. Ces-Avasses, Joan - RAO 160
  77. Cescars, Aimó de - RAO 40
  78. Chartier, Alain
  79. Civaller, Jaume - RAO 41
  80. Claramunt, Artal de - RAO 42
  81. Comes, Vicenç - RAO 43
  82. Companyia Catalana d'Orient
  83. Corella, Joan Roís de (1435 – 1497) - RAO 154
  84. Corella, Joan Roís de (pseudo) - RAO 154a
  85. Cornet, Ramon de
  86. Cors, Arnau de - RAO 44
  87. Cortines
  88. Crespí [mossèn]
  89. Cruïlles, Joan de (fl. 1450)
  90. Crusa, Antoni
  91. Daude de Pradas (fl. 1191 – 1243)
  92. Despens, Andreu - RAO 45
  93. Despuig, Bernat - RAO 46
  94. Despuig, Pere - RAO 47
  95. Desvalls, Francí
  96. Deztrill [senyora]
  97. Diamant, Llorenç - RAO 48
  98. Díeç, Ferran (fl. s. XV) - RAO 49
  99. Diego, don
  100. Dies, Rodrigo (c. 1405 – post 1465) - RAO 50
  101. Dimas, Bertomeu - RAO 51
  102. Dons, Miquel de (fl. 1458)
  103. Durall, Bernat
  104. Enríquez, Diego
  105. Erill, Arnau d' - RAO 52
  106. Escrivà, Jaume - RAO 53
  107. Escrivà, Joan - RAO 54
  108. Espanha, Bertran d' (fl. 1320 – 1350)
  109. Estanya, Francesc d'
  110. Estaper
  111. Estela, Miquel - RAO 56
  112. Esteve, Mateu - RAO 57
  113. Estruç, Bernat - RAO 58
  114. Fabra, Jeroni - RAO 58bis
  115. Falgar, Bertran del (fl. 1330 – 1350)
  116. Falquet de Romans (fl. 1215 – 1233)
  117. Febrer, Andreu (Vic – Trapani?) - RAO 59
  118. Fenollar, Bernat - RAO 60
  119. Ferran I el d'Antequera (1380 – 1416)
  120. Ferrandis, Vicent - RAO 60bis
  121. Ferrer, Francesc - RAO 61
  122. Ferrer, Jaume - RAO 62
  123. Ferrer, Joan Ramon - RAO 63
  124. Ferrer, Pere Joan
  125. Ferruç, Gabriel - RAO 64
  126. Figueres - RAO 65
  127. Fira, Genís - RAO 66
  128. Fivaller, Jaume
  129. Flores, Juan de
  130. Foces, Tomás Périz de (fl. 1320 – 1348) - RAO 135
  131. Fogassot, Joan (fl. 1443 – 1479) - RAO 67
  132. Foixà, Jofre de (1267 – 1295)
  133. Folquet de Marsella (fl. c. 1178 – 1231)
  134. Francesc - RAO 68
  135. Fuster, Jeroni - RAO 69
  136. Galvany, Pere - RAO 70
  137. Gamisa, Joan (fl. 1472 – 1491) - RAO 71
  138. Garcia, Lluís - RAO 72
  139. Garcia, Martí - RAO 73
  140. Garcia, Miquel - RAO 73bis
  141. Garencières, Jean de
  142. Gassull, Jaume - RAO 74
  143. Gastó (II) de Foix, el Paladí (1305 – 1343)
  144. Gaucelm Faidit (fl. 1172 – 1203)
  145. Gausbert de Poicibot (fl. 1220 – 1231)
  146. Gentilhombre del Adelantado de Murcia
  147. Gibert, Guillem - RAO 75
  148. Gleu
  149. Gomis, Pere - RAO 75bis
  150. Gralla, Francesc Martí - RAO 76
  151. Grandson, Oton de
  152. Gras, Guilhem (fl. 1332)
  153. Gualbes, Melcior de - RAO 77
  154. Guàrdia - RAO 78
  155. Guàrdia, Ponç de la (fl. 1154 – 1188)
  156. Guerau, Francí - RAO 79
  157. Guerau, Joan - RAO 80
  158. Guilhem Ademar (1195 – 1217)
  159. Guilhem Magret (fl. 1196 – 1204)
  160. Guillem de Berguedà (fl. 1138 – 1196)
  161. Guillem de Cabestany (fl. 1175 – 1212)
  162. Guillem de Montaignagol (fl. 1233 – 1268)
  163. Guillem de Saint Leidier (1165 – 1195)
  164. Guiot, Dionís - RAO 81
  165. Guiraut de Bornelh (fl. 1162 – 1199)
  166. Hugó [fra] - RAO 82
  167. Icard, Lluís - RAO 83
  168. Ivany [mossèn] - RAO 84
  169. Jaufre Rudel de Blaia
  170. Jaume II el Just (1267 – 1327) - RAO 84bis
  171. Joan, Francí - RAO 85
  172. Joan, Perot - RAO 86
  173. Joseta - RAO 87
  174. jutge d'Aurenga
  175. Ladils, Peire de
  176. Llençol, Joan - RAO 88
  177. Llull, Ramon (1232 – 1316) - RAO 89
  178. Llull, Romeu (m. 1496) - RAO 90
  179. Maçanet, Guerau de - RAO 105
  180. Machaut, Guillaume de
  181. Mallol, Llorenç - RAO 91
  182. Manrique, Gómez
  183. Manrique, Jorge
  184. March menor, Jaume
  185. March, Arnau - RAO 93
  186. March, Ausiàs (1400 – 1459) - RAO 94
  187. March, Ausiàs (pseudo) - RAO 94a
  188. March, Jaume (1300 – 1375) - RAO 95
  189. March, Pere (c. 1336 – 7 juny 1413) - RAO 96
  190. Marquete [= Marquet]
  191. Martí, Jeroni - RAO 97
  192. Martines, Pere - RAO 98
  193. Martines, Pero (m. 1463) - RAO 99
  194. Martí, Pere (m. 1506) - RAO 97bis
  195. Martorell, Joanot - RAO 100
  196. Masdovelles, Guillem de (fl1389-1438) - RAO 101
  197. Masdovelles, Joan Berenguer de (1412 – post 1476-ante 1479) - RAO 103
  198. Masdovelles, Joan de (fl. 1488 – 1513) - RAO 102
  199. Masdovelles, Pere Joan de (m. ante 1460) - RAO 104
  200. Mena, Juan de
  201. Mendoza, marqués de Santillana, Íñigo López de
  202. Mendoza, fray Íñigo de
  203. Meniareis [= Manyeres?]
  204. Mercader, Guillem - RAO 106
  205. Mèscua, Francesc de - RAO 107
  206. Metge, Bernat (c. 1348 – 1413) - RAO 108
  207. Miquel, Bernat (ante 1413 – post 1424) - RAO 109
  208. Miralles (mossèn) - RAO 111
  209. Miralles, Miquel - RAO 110
  210. Mòger, Gabriel - RAO 112
  211. Molinier, Guilhem (s. XIV)
  212. Monçó, Jeroni - RAO 113
  213. Moner, Francesc - RAO 114
  214. Montaut, Ramon At de (fl. s. XIV-1)
  215. Moreno, Joan - RAO 115
  216. Mossé Natan - RAO 119bis
  217. Muntaner, Ramon - RAO 116
  218. Muntanyans, A. de - RAO 117
  219. Munyoç, Lluís - RAO 118
  220. Nàjera, Joan de - RAO 119
  221. Navarro, Francesc - RAO 120
  222. Novell, Ramon - RAO 121
  223. Olesa i Sanglada, Jaume d’ - RAO 123
  224. Olesa, Jaume d' - RAO 122
  225. Olivella, Joan - RAO 124
  226. Oliver, Guillem (fl. 1451 – 1464)
  227. Palaol, Bernat de - RAO 126
  228. Panassac, Bernart de (fl. 1323)
  229. Pardo, Aznar - RAO 127
  230. Pardo, Lluís - RAO 128
  231. Pastor, Simó - RAO 129
  232. Pastrana - RAO 130
  233. Peguera, Lluís de - RAO 131
  234. Peire Cardenal (fl. 1205 – 1272)
  235. Peire d'Alvernha (fl. 1149 – 1168)
  236. Peire Vidal (fl. 1183 – 1204)
  237. Peirol
  238. Peironet (fl. 1268)
  239. Perdigon (fl. 1192 – 1212)
  240. Pere II el Gran (1240 – 1285)
  241. Pere III el Cerimoniós (1319 – 1387) - RAO 132
  242. Peres, Miquel (s. XV m. – post 1520) - RAO 133
  243. Peres, Pere - RAO 134
  244. Perrín, Pere
  245. Pinar
  246. Pineda, Andreu - RAO 135bis
  247. Pinós, Francesc Galceran de (c. 1416 – 1475) - RAO 135c
  248. Pisa, Terramagnino da (fl. s. XIII-2)
  249. Pistoleta (fl. 1205 – 1228)
  250. Ponç d'Hortafà
  251. Pons de Capduelh (fl. 1190 – 1237)
  252. Portell, Baltasar - RAO 136
  253. Pou, Pere (fl. 1458) - RAO 137
  254. Prats, Francesc (c. 1450 – c. 1503) - RAO 138
  255. Pròixida, Gilabert de - RAO 139
  256. Puculull, Francí Joan - RAO 140
  257. Queralt, Pere de - RAO 141
  258. Rafel - RAO 142
  259. Raimbaut (III) d'Aurenga (1147 – 1173)
  260. Raimbaut de Vaqueiras (1180 – 1205)
  261. Raimon de Miraval (fl. 1191 – 1229)
  262. Rajadell
  263. Rajadell, Manuel de - RAO 144
  264. Ramis - RAO 143
  265. Ramon Berenguer IV de Barcelona (c. 1113 – 1162)
  266. Ramon Vidal de Besalú (c. 1196 – c. 1252)
  267. Reina de Mallorca, la - RAO 92
  268. Requesens, Lluís de (ante 1427 – 12 febrer 1463) - RAO 145
  269. Ribera, Suero de
  270. Rigaut de Berbezill (fl. 1141 – 1160)
  271. Ripoll, Jaume - RAO 147
  272. Rius, Peire de
  273. Rocabertí, Bernat Hug de - RAO 149
  274. Rocabertí, Felip Dalmau (I) de (m. 1392) - RAO 148
  275. Rocafort [mestre] - RAO 151
  276. Rocafort, Joan - RAO 150
  277. Rodríguez del Padrón, Juan
  278. Roig, Jaume (m. 1478) - RAO 152
  279. Roís, Lluís - RAO 153
  280. Ropero ?
  281. Rovira, Jaume - RAO 156
  282. Sacalm
  283. Safont, Jaume - RAO 157
  284. Sainte-Maure, Benoît
  285. Salom, Joan - RAO 158
  286. Salvador, Bartomeu - RAO 159
  287. Sant Dionís, Narcís de - RAO 162
  288. Sant Joan, Ausiàs de - RAO 163
  289. Sant Jordi, Jordi de - RAO 164
  290. Sant Ramon, Francesc de - RAO 165
  291. Sant Rosca, Bertran de (fl. 1330 – 1350)
  292. Santa Fe, Pere de - RAO 166
  293. Santcliment, Joan de - RAO 161
  294. Sapila
  295. Savall, Ramon - RAO 167
  296. Segarra, Francesc - RAO 168
  297. Sentmenat
  298. Serra, Bernat - RAO 169
  299. Sesolles, Blai - RAO 171
  300. Silvera
  301. Síndic del Comú del Peixcadors - RAO 172
  302. So, Bernat de (c. 1315 – 1385) - RAO 173
  303. Sobrevero, Joan - RAO 174
  304. Sorivella, Pere - RAO 174bis
  305. Sos, Lleonard de (c. 1412-1416 – ante 1463) - RAO 175
  306. Sunyer, Francesc (ante 1432 – ante 1479) - RAO 176
  307. Tinter, Guillem - RAO 177
  308. Tolosa, Jacme de (fl. 1330 – 1350)
  309. Torres, Montserrat - RAO 178
  310. Torroella, Guillem de - RAO 179
  311. Torroella, Pere (c. 1420 – c. 1492) - RAO 180
  312. Trencavel d'Albi, Peire
  313. Tresfort, Pere - RAO 181
  314. Turell, Bernat
  315. Turmeda, Anselm (c. 1352/1355 – post 1423) - RAO 182
  316. Uc de Sant Circ (fl. c. 1217 – 1257)
  317. Urrea, Pedro de
  318. Vallmanya, Antoni - RAO 183
  319. Vallmanya, Bernardí de (fl. 1474 - 1495) - RAO 184
  320. Vallseca, Lleonard - RAO 185
  321. Vallterra - RAO 187
  322. Valtà, Pere Lluís - RAO 186
  323. Vellat, Huguet del - RAO 188
  324. Verdanxa el Menor, Joan - RAO 190
  325. Verdanxa, Joan - RAO 189
  326. Verdú (mossèn) - RAO 191
  327. Vetzinas, Guilhem (1330 – 1350)
  328. Via, Francesc de la - RAO 192
  329. Vicenç
  330. Vic, Jeroni de - RAO 193
  331. Vidal de Voyo, Francesc - RAO 195
  332. Vidal, Joan - RAO 194
  333. Vila-rasa, Lluís de (ante 1420 – post 1477) - RAO 199
  334. Vilademany
  335. Vilagut, Joan de - RAO 201
  336. Vila, Jaume de - RAO 196
  337. Vilalba, Francesc - RAO 197
  338. Vilaragut, Berenguer de - RAO 200
  339. Vilarffrau - RAO 198
  340. Vilaspinosa, Pere - RAO 202
  341. Vinyoles, Narcís - RAO 203
  342. Vivot, Ramon - RAO 204
  343. Xerabia (Sarabia?)