Cançoners DB

Poesia i cançoners catalans medievals | Poetry and Catalan Medieval Song-books

Autor - Nom de l'autor

  1. Abella, Pere d' (fl. s. XV m.) - RAO 1
  2. Aimeric de Peguillan (fl. 1175 – 1221)
  3. Alairac, Raimon d' (fl. 1325)
  4. Alaman, Guilhem
  5. Alcanyís, Lluís (c. 1440 – 1506) - RAO 2
  6. Alcanyís, Pere (m. 1479) - RAO 3
  7. Alegre, Francesc (1450/1455 – 1504/1511) - RAO 3a
  8. Alemany, Pere - RAO 4
  9. Almogàver, Joan (fl. s. XV m.)
  10. Anoia, Berenguer d' - RAO 5
  11. Anònim
  12. Anonimi (RIALC) - RAO 0
  13. Anonimi aggiunti (RIALC) - RAO 0bis
  14. Anonimi Cançoner sagrat de vides de sants (RIALC) - RAO 0h
  15. Anonimi Canzoni «Mills de millor» e «Cors magnifichs» (RIALC) - RAO 0d
  16. Anonimi Corpus dels Cavallers de València (RIALC) - RAO 0c
  17. Anonimi Dibattiti con Rafel (RIALC) - RAO 0f
  18. Anonimi Dibattiti del Cançoneret de Ripoll (RIALC) - RAO 0a
  19. Anonimi Dibattiti sul Capellà de Bolquera (RIALC) - RAO 0b
  20. Anonimi Sirventesi contro Barcellona (RIALC) - RAO 0g
  21. Antoni, Pere - RAO 6
  22. Anyó, Pere d' - RAO 7
  23. Aretino, Leonardo
  24. Arnaut Catalan (fl. 1220 – 1253)
  25. Arnaut Daniel (fl. 1180 – 1195)
  26. Arnaut de Maruelh (fl. 1166 – 1200)
  27. Assensi, Blai - RAO 8
  28. Aurispa, Giovanni
  29. Averçó, Lluís d' - RAO 9
  30. Avinyó, Lluís d' - RAO 10
  31. Ayerbe, Ferran d' (fl. 1453 – 1472) - RAO 11
  32. Balaguer, Baltasar Joan - RAO 12
  33. Barceló [mossèn] - RAO 13
  34. Basset, Joan (fra) - RAO 14
  35. Batlle, Bartomeu
  36. Bayón
  37. Bell, Pere - RAO 15
  38. Benviure, Pau de
  39. Berenguer de Palol (fl. 1164 – 1209)
  40. Bernart de Ventadorn
  41. Bernart Marti (fl. s. XII)
  42. Bernat - RAO 16bis
  43. Bertomeu - RAO 17
  44. Bertran de Born (fl. 1140 – 1215)
  45. Blacasset (fl. 1233 – 1242)
  46. Blacatz (fl. 1194 – 1236)
  47. Blanc, Joan (fl. s. XIV-1) - RAO 18
  48. Boixadors, Andreu de - RAO 19
  49. Bolquera, Capellà de - RAO 20
  50. Bonet, Jaume - RAO 21
  51. Borgonyó, Francesc - RAO 22
  52. Borja, Tecla - RAO 23
  53. Borzac d'Aurilhac, Guilhem (fl. 1330 – 1350)
  54. Boscà Almogàver, Joan Francesc (c. 1490 – 21 setembre 1542) - RAO 26
  55. Boscà, Joan (fl. s. XV m.)
  56. Bosc, Jaume del - RAO 24
  57. Bosc, Joan del - RAO 25
  58. Boter, Ramon - RAO 26bis
  59. Busquets, Pere (c. 1400 – 1470) - RAO 27
  60. Cadenet (fl. 1176 – 1250)
  61. Canals, Antoni (c. 1352 – 1415/1419) - RAO 29
  62. Carbonell, Pere Miquel (1434 – 1517) - RAO 30
  63. Cardona, Berenguer de - RAO 31
  64. Cardona, Ramon de (fl. 1400 – 1450) - RAO 32
  65. Carles de Viana (1421 – 1461)
  66. Castellnou, Dalmau de - RAO 33
  67. Castellnou, Joan de (fl. 1300 – 1358) - RAO 34
  68. Castellví, Francí de - RAO 35
  69. Castellví, Joan de - RAO 36
  70. Castro, Diego de
  71. Català, Lluís - RAO 37
  72. Centelles, Francesc - RAO 38
  73. Centelles, Jordi de (1430? – 1496) - RAO 39
  74. Cervatos [= Cervelló]
  75. Cervera, Francesc
  76. Cerverí de Girona (1267 – 1285)
  77. Ces-Avasses, Joan - RAO 160
  78. Cescars, Aimó de - RAO 40
  79. Chartier, Alain
  80. Civaller, Jaume - RAO 41
  81. Claramunt, Artal de - RAO 42
  82. Comes, Vicenç - RAO 43
  83. Companyia Catalana d'Orient
  84. Corella, Joan Roís de (1435 – 1497) - RAO 154
  85. Corella, Joan Roís de (pseudo) - RAO 154a
  86. Cornet, Ramon de
  87. Cornet, Ramon de [pare de]
  88. Cors, Arnau de - RAO 44
  89. Cortines
  90. Crespí [mossèn]
  91. Cruïlles, Joan de (fl. 1450)
  92. Crusa, Antoni
  93. Daude de Pradas (fl. 1191 – 1243)
  94. Despens, Andreu - RAO 45
  95. Despuig, Bernat - RAO 46
  96. Despuig, Pere - RAO 47
  97. Desvalls, Francí
  98. Deztrill [senyora]
  99. Diamant, Llorenç - RAO 48
  100. Díeç, Ferran (fl. s. XV) - RAO 49
  101. Diego, don
  102. Dies, Rodrigo (c. 1405 – post 1465) - RAO 50
  103. Dimas, Bertomeu - RAO 51
  104. Dons, Miquel de (fl. 1458)
  105. Durall, Bernat
  106. Duran de Llemotges, Peire (fl. 1373)
  107. Enríquez, Diego
  108. Erill, Arnau d' - RAO 52
  109. Escrivà, Jaume - RAO 53
  110. Escrivà, Joan - RAO 54
  111. Espanha, Bertran d' (fl. 1320 – 1350)
  112. Estanya, Francesc d'
  113. Estaper
  114. Estela, Miquel - RAO 56
  115. Esteve, Mateu - RAO 57
  116. Estruç, Bernat - RAO 58
  117. Fabra, Jeroni - RAO 58bis
  118. Falgar, Bertran del (fl. 1330 – 1350)
  119. Falquet de Romans (fl. 1215 – 1233)
  120. Febrer, Andreu (Vic – Trapani?) - RAO 59
  121. Fenollar, Bernat - RAO 60
  122. Ferran I el d'Antequera (1380 – 1416)
  123. Ferrandis, Vicent - RAO 60bis
  124. Ferrer, Francesc - RAO 61
  125. Ferrer, Jaume - RAO 62
  126. Ferrer, Joan Ramon - RAO 63
  127. Ferrer, Pere Joan
  128. Ferruç, Gabriel - RAO 64
  129. Figueres - RAO 65
  130. Fira, Genís - RAO 66
  131. Fivaller, Jaume
  132. Flores, Juan de
  133. Foces, Tomás Périz de (fl. 1320 – 1348) - RAO 135
  134. Fogassot, Joan (fl. 1443 – 1479) - RAO 67
  135. Foixà, Jofre de (1267 – 1295)
  136. Folquet de Marsella (fl. c. 1178 – 1231)
  137. Francesc - RAO 68
  138. Fuster, Jeroni - RAO 69
  139. Galvany, Pere - RAO 70
  140. Gamisa, Joan (fl. 1472 – 1491) - RAO 71
  141. Garcia, Lluís - RAO 72
  142. Garcia, Martí - RAO 73
  143. Garcia, Miquel - RAO 73bis
  144. Garencières, Jean de
  145. Gassull, Jaume - RAO 74
  146. Gastó (II) de Foix, el Paladí (1305 – 1343)
  147. Gaucelm Faidit (fl. 1172 – 1203)
  148. Gausbert de Poicibot (fl. 1220 – 1231)
  149. Gentilhombre del Adelantado de Murcia
  150. Gibert, Guillem - RAO 75
  151. Gleu
  152. Gomis, Pere - RAO 75bis
  153. Gralla, Francesc Martí - RAO 76
  154. Grandson, Oton de
  155. Gras, Guilhem (fl. 1332)
  156. Gualbes, Melcior de - RAO 77
  157. Guàrdia - RAO 78
  158. Guàrdia, Ponç de la (fl. 1154 – 1188)
  159. Guerau, Francí - RAO 79
  160. Guerau, Joan - RAO 80
  161. Guilhem Ademar (1195 – 1217)
  162. Guilhem Magret (fl. 1196 – 1204)
  163. Guillem de Berguedà (fl. 1138 – 1196)
  164. Guillem de Cabestany (fl. 1175 – 1212)
  165. Guillem de Montaignagol (fl. 1233 – 1268)
  166. Guillem de Saint Leidier (1165 – 1195)
  167. Guiot, Dionís - RAO 81
  168. Guiraut de Bornelh (fl. 1162 – 1199)
  169. Hugó [fra] - RAO 82
  170. Icard, Lluís - RAO 83
  171. Ivany [mossèn] - RAO 84
  172. Jaufre Rudel de Blaia
  173. Jaume II el Just (1267 – 1327) - RAO 84bis
  174. Joan, Francí - RAO 85
  175. Joan, Perot - RAO 86
  176. Joseta - RAO 87
  177. jutge d'Aurenga
  178. Ladils de Bazas, Peire
  179. Llençol, Joan - RAO 88
  180. Llull, Ramon (1232 – 1316) - RAO 89
  181. Llull, Romeu (m. 1496) - RAO 90
  182. Maçanet, Guerau de - RAO 105
  183. Machaut, Guillaume de
  184. Mallol, Llorenç - RAO 91
  185. Manrique, Gómez
  186. Manrique, Jorge
  187. March menor, Jaume
  188. March, Arnau - RAO 93
  189. March, Ausiàs (1400 – 1459) - RAO 94
  190. March, Ausiàs (pseudo) - RAO 94a
  191. March, Jaume (1300 – 1375) - RAO 95
  192. March, Pere (c. 1336 – 7 juny 1413) - RAO 96
  193. Marquete [= Marquet]
  194. Martí, Jeroni - RAO 97
  195. Martines, Pere - RAO 98
  196. Martines, Pero (m. 1463) - RAO 99
  197. Martí, Pere (m. 1506) - RAO 97bis
  198. Martorell, Joanot - RAO 100
  199. Masdovelles, Guillem de (fl1389-1438) - RAO 101
  200. Masdovelles, Joan Berenguer de (1412 – post 1476-ante 1479) - RAO 103
  201. Masdovelles, Joan de (fl. 1488 – 1513) - RAO 102
  202. Masdovelles, Pere Joan de (m. ante 1460) - RAO 104
  203. Mena, Juan de
  204. Mendoza, marqués de Santillana, Íñigo López de
  205. Mendoza, fray Íñigo de
  206. Meniareis [= Manyeres?]
  207. Mercader, Guillem - RAO 106
  208. Mèscua, Francesc de - RAO 107
  209. Metge, Bernat (c. 1348 – 1413) - RAO 108
  210. Miquel, Bernat (ante 1413 – post 1424) - RAO 109
  211. Miralles (mossèn) - RAO 111
  212. Miralles, Miquel - RAO 110
  213. Mòger, Gabriel - RAO 112
  214. Molinier, Guilhem (s. XIV)
  215. Monçó, Jeroni - RAO 113
  216. Moner, Francesc - RAO 114
  217. Montaut, Ramon At de (fl. s. XIV-1)
  218. Moreno, Joan - RAO 115
  219. Mossé Natan - RAO 119bis
  220. Muntaner, Ramon - RAO 116
  221. Muntanyans, A. de - RAO 117
  222. Munyoç, Lluís - RAO 118
  223. Nàjera, Joan de - RAO 119
  224. Navarro, Francesc - RAO 120
  225. Novell, Ramon - RAO 121
  226. Olesa i Sanglada, Jaume d’ - RAO 123
  227. Olesa, Jaume d' - RAO 122
  228. Olivella, Joan - RAO 124
  229. Oliver, Guillem (fl. 1451 – 1464)
  230. Palaol, Bernat de - RAO 126
  231. Panassac, Bernart de (fl. 1323)
  232. Pardo, Aznar - RAO 127
  233. Pardo, Lluís - RAO 128
  234. Pastor, Simó - RAO 129
  235. Pastrana - RAO 130
  236. Peguera, Lluís de - RAO 131
  237. Peire Cardenal (fl. 1205 – 1272)
  238. Peire d'Alvernha (fl. 1149 – 1168)
  239. Peire Vidal (fl. 1183 – 1204)
  240. Peirol
  241. Peironet (fl. 1268)
  242. Perdigon (fl. 1192 – 1212)
  243. Pere II el Gran (1240 – 1285)
  244. Pere III el Cerimoniós (1319 – 1387) - RAO 132
  245. Peres, Miquel (s. XV m. – post 1520) - RAO 133
  246. Peres, Pere - RAO 134
  247. Perrín, Pere
  248. Pinar
  249. Pineda, Andreu - RAO 135bis
  250. Pinós, Francesc Galceran de (c. 1416 – 1475) - RAO 135c
  251. Pisa, Terramagnino da (fl. s. XIII-2)
  252. Pistoleta (fl. 1205 – 1228)
  253. Ponç d'Hortafà
  254. Pons de Capduelh (fl. 1190 – 1237)
  255. Portell, Baltasar - RAO 136
  256. Pou, Pere (fl. 1458) - RAO 137
  257. Prats, Francesc (c. 1450 – c. 1503) - RAO 138
  258. Pròixida, Gilabert de - RAO 139
  259. Puculull, Francí Joan - RAO 140
  260. Queralt, Pere de (m. 1408) - RAO 141
  261. Rafel - RAO 142
  262. Raimbaut (III) d'Aurenga (1147 – 1173)
  263. Raimbaut de Vaqueiras (1180 – 1205)
  264. Raimon de Miraval (fl. 1191 – 1229)
  265. Rajadell
  266. Rajadell, Manuel de - RAO 144
  267. Ramis - RAO 143
  268. Ramon Berenguer IV de Barcelona (c. 1113 – 1162)
  269. Ramon Vidal de Besalú (c. 1196 – c. 1252)
  270. Reina de Mallorca, la - RAO 92
  271. Requesens, Lluís de (ante 1427 – 12 febrer 1463) - RAO 145
  272. Ribera, Suero de
  273. Rigaut de Berbezill (fl. 1141 – 1160)
  274. Ripoll, Jaume - RAO 147
  275. Rius, Peire de
  276. Rocabertí, Bernat Hug de - RAO 149
  277. Rocabertí, Felip Dalmau (I) de (m. 1392) - RAO 148
  278. Rocafort [mestre] - RAO 151
  279. Rocafort, Joan - RAO 150
  280. Rodríguez del Padrón, Juan
  281. Roig, Jaume (m. 1478) - RAO 152
  282. Roís, Lluís - RAO 153
  283. Ropero ?
  284. Rovira, Jaume - RAO 156
  285. Sacalm
  286. Safont, Jaume - RAO 157
  287. Sainte-Maure, Benoît
  288. Salom, Joan - RAO 158
  289. Salvador, Bartomeu - RAO 159
  290. Sant Dionís, Narcís de - RAO 162
  291. Sant Joan, Ausiàs de - RAO 163
  292. Sant Jordi, Jordi de - RAO 164
  293. Sant Ramon, Francesc de - RAO 165
  294. Sant Rosca, Bertran de (fl. 1330 – 1350)
  295. Santa Fe, Pere de - RAO 166
  296. Santcliment, Joan de - RAO 161
  297. Sapila
  298. Savall, Ramon - RAO 167
  299. Segarra, Francesc - RAO 168
  300. Sentmenat
  301. Serra, Bernat - RAO 169
  302. Sesolles, Blai - RAO 171
  303. Silvera
  304. Síndic del Comú del Peixcadors - RAO 172
  305. So, Bernat de (c. 1315 – 1385) - RAO 173
  306. Sobrevero, Joan - RAO 174
  307. Sorivella, Pere - RAO 174bis
  308. Sos, Lleonard de (c. 1412-1416 – ante 1463) - RAO 175
  309. Sunyer, Francesc (ante 1432 – ante 1479) - RAO 176
  310. Tinter, Guillem - RAO 177
  311. Tolosa, Jacme de (fl. 1330 – 1350)
  312. Torres, Montserrat - RAO 178
  313. Torroella, Guillem de - RAO 179
  314. Torroella, Pere (c. 1420 – c. 1492) - RAO 180
  315. Trencavel d'Albi, Peire
  316. Tresfort, Pere - RAO 181
  317. Turell, Bernat
  318. Turmeda, Anselm (c. 1352/1355 – post 1423) - RAO 182
  319. Uc de Sant Circ (fl. c. 1217 – 1257)
  320. Urrea, Pedro de
  321. Vallmanya, Antoni - RAO 183
  322. Vallmanya, Bernardí de (fl. 1474 - 1495) - RAO 184
  323. Vallseca, Lleonard - RAO 185
  324. Vallterra - RAO 187
  325. Valtà, Pere Lluís - RAO 186
  326. Vellat, Huguet del - RAO 188
  327. Verdanxa el Menor, Joan - RAO 190
  328. Verdanxa, Joan - RAO 189
  329. Verdú (mossèn) - RAO 191
  330. Vetzinas, Guilhem (1330 – 1350)
  331. Via, Francesc de la - RAO 192
  332. Vicenç
  333. Vic, Jeroni de - RAO 193
  334. Vidal de Castelnaudari, Arnaut (fl. 1324)
  335. Vidal de Voyo, Francesc - RAO 195
  336. Vidal, Joan - RAO 194
  337. Vila-rasa, Lluís de (ante 1420 – post 1477) - RAO 199
  338. Vilademany
  339. Vilagut, Joan de - RAO 201
  340. Vila, Jaume de - RAO 196
  341. Vilalba, Francesc - RAO 197
  342. Vilaragut, Berenguer de - RAO 200
  343. Vilarffrau - RAO 198
  344. Vilaspinosa, Pere - RAO 202
  345. Vinyoles, Narcís - RAO 203
  346. Vivot, Ramon - RAO 204
  347. Xerabia (Sarabia?)