Cançoners DB

Poesia i cançoners catalans medievals | Poetry and Catalan Medieval Song-books

Textos - Íncipit del text

 1. *I Trop m'a virat en maltrayre
 2. *II A penas say que·n responda
 3. *IIIa Pus dey trobar re novela
 4. *IIIb Amor m'atray e·m cimbella
 5. *IX Bels maestres be deu esser payatz
 6. *VII Si tot no us am, Quartana, un xastich
 7. *VIIIa ...descoloratz
 8. *VIIIb Si tot vos fay estar descolorats
 9. *Xa Si per nuyl playt podi eu retorcir
 10. *Xb Peyres, no crey ne enquer non m'albir
 11. *XIa, Sitot say, En Peyres...
 12. *XIb, ...convençutz nos e crezens
 13. *XIc Aytan que homs presatz e no falen
 14. *XIIa Jes no crezatz que·us teyna per avars
 15. *XIIb A hom paubre no y val nuyl xastiar
 16. *XIIIa Amics verays En Peyres, so say be
 17. *XIIIb Jes no·us cuyetz que us am clamar merce
 18. *XIVa A Deus grasesch, maestre, ·ls creyximens
 19. *XIVb Trop suy payatz car me datz noyrimens
 20. *XIX Lonch sofrir e lonch atendre
 21. *XV Misser Peyres, be n'ay en s'avinensa
 22. *XVIa Er me diatz, En Peyres, si vos platz
 23. *XVIb Cest pertimen deçern eu ab verdatz
 24. *XVII ...menys deranan
 25. *XVIII Johan viulayre
 26. *XXI ...any... (Anc no fos envejos)
 27. (A)b gay sonet leugier
 28. A ben chantar conue amars
 29. A, bon'amor! E per qual tort - RAO 89.5a
 30. A cells qui dihen que provar - RAO 89.1
 31. A, crueltat - RAO 89.5b
 32. A Deu es cert, lo qual prech me confona - RAO 56.1
 33. A Déu primer, qui és causa causant - RAO 109.1
 34. A Déu siau, vós, mon delit - RAO 94.5 [CXXVII]
 35. A Dieu coman vostra valor e vós
 36. A Dieu prey me fira l'am - RAO 200.1 in 61.8
 37. A dueña por quien virtud
 38. A gloria gran d'aquella sagrada - RAO 196.1
 39. A greu sera nuylls hom fals ne trazire
 40. A honor del major senyor - RAO 89.2
 41. (A)jtal chansoneta plana
 42. A l'enteniment, si gracia l'affina - RAO 113.1
 43. A la pluge al uen iran çels q(ue) muyllers an
 44. A la plug·e al ven iran çels que muyllers an
 45. A la postre se verá
 46. A las, com muir! - que as, amis
 47. . . . / a lexe . . d'on naix vera bondatz - RAO 139.1
 48. A mal estrany és la pena estranya - RAO 94.1, XLIX
 49. A mi acorda un dictat - RAO 94a.1, CXXVIII
 50. A mi acorda un dictat - RAO 94a.1
 51. A mi mateix cové que diga: «Fora» - RAO 103.1
 52. [A] molts compren que, prenen[t] entrenyor - RAO 10.1
 53. A mon advis dieu rayso et nature
 54. (A)nc no cuyde ueser
 55. A penas sai on m'apreyn
 56. A per pauc d'amor no·m recre
 57. A poch a poch la bregua fon mesclada - RAO 74.3g
 58. (A)ra non uey luzir soleylx
 59. A semblan del rej tyes
 60. (A) senblan me fai dechazer
 61. A sent Marcel d'Albeges, prop de Salas
 62. A ssatz sai d'amor ben parlar
 63. A sufrir penas aquí
 64. A ti sola turbación
 65. A todos donava la muerte eterna
 66. A tot payre deuria plaser e saber bo
 67. A tots ensemps accepta de bon grat - RAO 158.1 = 67.14 = 202.3, 202.3a
 68. A tu confés, mon bon rei e senyor - RAO 103.2
 69. A tu ho dic, don Caravida - RAO 0.1
 70. A tu m'acost, mare del Creador - RAO 71.1
 71. A tu, puix tu, verge Mare divina - RAO 69.3h
 72. A uos me suy bona domna donatz
 73. A vos, dona verge santa Maria - RAO 89.3a
 74. A vos, graciosa doncella
 75. A vós, madona, qui sabets (Consell d'amor) - RAO 96.1
 76. A vós me dó, senyora de valor - RAO 0.2
 77. A vós, mon cor, me cové descobrir - RAO 130.1
 78. A vos, mosén Joan Roís de Corella, certifico
 79. A vós, mout aut senyor (L'arnès del cavaller) - RAO 96.2
 80. A vos, ne Constantina Julia - RAO 0bis.e_las#A vos, ne Constantina Julia
 81. A vos per lohar, dels angels senyora - RAO 72.1
 82. A vos, qu'estz deessa d'amor (A Bella Venus) - RAO 192.1
 83. A vos, que nou cors ha glorifficada - RAO 159.1
 84. A vós, qui sou de complida bellesa - RAO 103.3
 85. (A)yssim es pres cum celui que cercan
 86. Ab alt so, en creu posat - RAO 138.1h
 87. Ab cor humil, molt devot e contricte - RAO 10.2
 88. Ab cossirer plajn
 89. Ab dolor gran e fora de mesura - RAO 75.1
 90. Ab dolor, Senyor, contemple - RAO 138.1a
 91. Ab dubte veig [que] pusca viure - RAO 61.1
 92. Ab fin voler vos am, senyora bella - RAO 14.1
 93. Ab fletxes d'aur untats d'herba amorosa - RAO 181.1
 94. Ab gay son quindet e leri
 95. Ab gemecs grans, plors e sospirs mortals - RAO 67.1
 96. Ab goig contemplar yo vull, de Deu mare - RAO 123.1
 97. Ab goig e ab [alegria] - RAO 0bis.ab_goig
 98. Ab gran afany e mal, dol, e tristor - RAO 103.4
 99. Ab gran esforç quasi forcí natura - RAO 90.1
 100. Ab grieu trebalh ez enguoxos turmen - RAO 103.5
 101. Ab ioi que·m demora
 102. Ab joi mou lo vers e·l comens
 103. Ab lletres d'aur per mesura - RAO 14.2
 104. Ab lo cor trist e envirollat d'esmai - RAO 0.3
 105. Ab lonor dieu torn en mon chan
 106. Ab los peus verds, los ulls e celles negres - RAO 154.1
 107. Ab los suptils llaços que par'Amor - RAO 103.6
 108. Ab meu cor (et) ab nueu talen
 109. Ab molt scarn, Rey dels Reys - RAO 138.1f
 110. Ab molta raó me desenamore - RAO 94.2, CXXIV
 111. Ab pena gran, mos debils sentiments - RAO 135c
 112. Ab pens'inflamada, o Jesus benigne - RAO 123.2
 113. Ab plants e plors pertre de vós, senyora - RAO 103.7
 114. Ab plor tan gran, que nostres pits abeura - RAO 154.2
 115. Ab quin ale ne, trist, ab quina boca - RAO 99.1
 116. Ab quin turment e pena congoixosa - RAO 103.8
 117. Ab tal dolor com l'esperit s'arranca - RAO 94.3, LIII
 118. Ab tal enginy me feric d'un encontre - RAO 83.1
 119. Ab tot conec, dona, que et pots clamar - RAO 103.9
 120. Ab tot mon sen, d'amors, si pusch, faray
 121. Ab tot que tant, ab tan autentics actes - RAO 74.1
 122. Ab vergojnha, part marimentz
 123. Ab vos me partria yo - RAO 180.1
 124. Ab vós me pot Amor ben esmenar - RAO 94.4, XLVIII
 125. Ab vos volria parlar - RAO 0bis.ab_vos
 126. Ab xant dauçels comens eu mes xanços
 127. Abans q(ue) puey blanc sion uert
 128. Abioi comens mas chansos
 129. Abrils issia mais intrava
 130. Absent de vós, mon goig e bé - RAO 73.1
 131. Aclara sol divinal
 132. Acompanyat d'un amorós desir - RAO 77.1
 133. Actor de pats, tot lausor e honor - RAO 0c.1
 134. Adéu, bon temps e bona sort - RAO 73.2
 135. Adiu, mon dieu, ma joya, mon plaisir
 136. Ador-te, Creu, veríssima e santa - RAO 0d.1
 137. Adxo visto lo mapamundi
 138. Affany d'amor remey no pot trobar - RAO 198.1
 139. Agnes molt benigna y santa perfeta - RAO 0h.35a
 140. Agreu pot hom conoixer en la mar
 141. Ah, Senyor meu! com és gran pietat - RAO 0.4
 142. Ah volentat!, a consentir molt presta - RAO 175.1
 143. Ai! cors avar, escàs, rics de mercè - RAO 59.1
 144. Ai las, catiu!, bé fonc maleït lo dia - RAO 103.10
 145. Ai, senyer, saludar m'ets? - RAO 4.1
 146. Ai ulls traïdors, e com m'havets †tan tris† - RAO 0.5
 147. Aissi com cel qu'am' e non es amatz
 148. Aital és hom com se mostra parlant
 149. Així can és en muntanya deserta - RAO 0.6
 150. Així com cell qui del tot s'abandona
 151. Així com cell qui desija vianda - RAO 94.6, IV
 152. Així com cell qui en lo somni es delita - RAO 94.7, I
 153. Així com cell qui es parteix de sa terra - RAO 94.8, CXI
 154. Així com cell qui es veu prop de la mort - RAO 94.9, LXXXI
 155. Aixi com es bela cil de qui eu chan
 156. Aixi com es gencer pascors
 157. Així com són sus l'espera los signes - RAO 164.1
 158. Així és fet lo compte dret
 159. Ajustat vei d'Amor tot lo poder - RAO 164.2
 160. Al be que vull mes que ma vida - RAO 60.1
 161. Al bo rel[egios]...
 162. Al fals gelos don deus malave(n)tura
 163. Al fals gelos don deus malaventura
 164. Al gay coven vuyl far aquest deman - RAO 34.1
 165. Al jorn incert quant Deu vendra - RAO 29.1
 166. Al meu coral amich (La visió) - RAO 173.1
 167. Al noble cavalier
 168. Al plus leu quieu sai far chansos
 169. Al punt que hom naix comença de morir - RAO 96.3
 170. Al que de saber sus metros atilla
 171. Al qui sens pris elegira loar la - RAO 49.1
 172. Al rei Jesús donada la sentença - RAO 99.2
 173. Al Rey
 174. Al señor don Fernando, primogénito de Aragón
 175. Al tempo que Febo
 176. Alçant los ulls en creu per a mirar te - RAO 203.1
 177. Alegra't, flor virginal incompresa - RAO 103.11
 178. Alegrar me uolgren chantan
 179. Alegron si li pecador - RAO 0.8
 180. Algú no pot haver en si poder - RAO 94.10, LXVI
 181. Alguns han dit e volgut sostenir - RAO 103.13
 182. Alguns passats donaren si a mort - RAO 94.11, XX
 183. Als desitjants aconseguir lo premi - RAO 183.1
 184. Als fats coman tot quant serà de mi - RAO 94.12, LXXIV
 185. Als no sabens vuelh far un vers del joy
 186. Alsgunes gens m'han dit, moltes vegades - RAO 103.12
 187. Alt e amor, d'on gran desig s'engendra - RAO 94.13, III
 188. Alt, en lo cel, la geraxia canta - RAO 88.1
 189. Alta de pretz, flor de mesura - RAO 0.9
 190. Alta sens par, santa Verge Maria - RAO 197.1
 191. Alta senyora comtessa - RAO 180.2
 192. [?]altas undas que uenez suz la mar
 193. Altisme Déu, Vós qui sou nostra via - RAO 3.1
 194. Altre no sé qui em puixa millor dar - RAO 176.1
 195. Amant amor, d'amor suy ben amats - RAO 32.1
 196. Amant llanguesc e llanguint pas gran pena - RAO 139.2
 197. Amars honrars e car teners
 198. Amics Gueraus en cui fis prets s'agença - RAO 105.2 = 64.1 = 147.1
 199. Amics n'Arnaut, cen domnas d'aut paratge
 200. Amis, mon cuer et toute ma pensee
 201. Amis, si pour ma folhia
 202. . . . / Amor a çells on vol tirar - RAO 139.3
 203. Amor aisí m'ha fait sentir - RAO 139.4
 204. Amor, Amor, quisvulla us don lausor - RAO 53.1 in 61.8
 205. Amor, amors, jo us atorch senyoria - RAO 41.1
 206. Amor cruel, qui els has units en vida - RAO 154.27e
 207. Amor de cor hafectuos - RAO 0.11
 208. Amor de donzella - RAO 0.34a
 209. Amor, del mal que em feu ten fort me dull - RAO 103.14
 210. Amor és tal que son poder - RAO 36.1
 211. Amor, merce! no muira tan soven
 212. Amor no vol que hom li faça retraits - RAO 124.1
 213. Amor, qui pot, m'ha dat a dona tal - RAO 103.15
 214. Amor se dol com breument jo no muir - RAO 94.14, IX
 215. Amor servir honrant, presant e tembre - RAO 14.11
 216. Amor, ta gran senyoria - RAO 26.2
 217. Amor tots jorns me presenta - RAO 103.16
 218. Amor vol drutz cavalcador
 219. Amore Dei Bernardus
 220. Amorosa mayhorquina - RAO 0a.3
 221. Amors car say que faretz pietat
 222. Amors, com faits amar ten aut? - RAO 0.10
 223. Amors corals me fay dejos un cas
 224. Amors, d'uimes celar no pusc los dans - RAO 103.17
 225. Amors, de suspirs - RAO 14.6c
 226. Amors, e com er de me?
 227. Amors, e! que us es vejaire
 228. Amors, e si·m clam de vos
 229. Amors joi mi renovella - RAO 105.1
 230. Amors, merce no sia - RAO 0.12
 231. Amors, qui tost fer quan li plai - RAO 59.2
 232. Amors tostemps auzi dire
 233. Amours, je voy des autres amoureux
 234. Amours, sachies que pas ne le vou dire
 235. Anar-me'n vull. Per ço prenc comiat - RAO 103.18
 236. Anc diable no s'adormí
 237. Anc hom no vi plus prim arquier - RAO 0.13
 238. Anc mais no·m fo semblan
 239. Anc no cugie vezer
 240. Anc no gardei sazo ni mes
 241. Anc non atendej de chantar
 242. Anc trobar clus ni braus
 243. Anc vas amor no puec ren contradire
 244. Angelich doctor de noble linatge - RAO 0h.41a
 245. Ans de crear los cels, lum ni planetes - RAO 110.1
 246. Ans de molt temps veureu los confessors - RAO 145.1
 247. Ans Déu creàs angelical natura - RAO 103.19
 248. Ans que dels cels girant mogues la roda - RAO 154.3
 249. Ans que l'etern nostra fragil natura - RAO 8.1
 250. Ans que la lum mostras lo primer dia - RAO 197.2
 251. Ans que peccant, general malaltia - RAO 66.1
 252. Ans que veina·l nou frug tendres
 253. Ansí como al fierro aguisa la muela
 254. Ansiós tot de l'amagat engan - RAO 183.2
 255. Ante vuestra señoría
 256. Antorcha de fe, apostol benigne - RAO 0h.1
 257. Anuig al mon, per fort que sia - RAO 107.1 in 180.28
 258. Anuig me te insesantment llunyat - RAO 103.59
 259. Anuig trop gran en la festa que feu - RAO 103.61
 260. Anyel molt sant en lo mon devallat - RAO 0.41e
 261. Anz qe·l cim reston de brancatz
 262. Apenas say comensar
 263. Apoderat d'Emor, per son poder - RAO 103.20
 264. Apostol de Deu molt alt e insigne - RAO 0h.3a
 265. Apostol insigne y molt venerable - RAO 0h.1a
 266. Apostol insigne y molt venerable - RAO 0h.2
 267. Apostol molt sant de gran sapiencia - RAO 0h.3
 268. Apostol sant y subiran doctor - RAO 0h.58a
 269. Apostols beneyts Simo y sent Judes - RAO 0h.4
 270. Apostols insignes de gran reverencia - RAO 0h.5
 271. Apostols insignes y molt gloriosos - RAO 0h.4a
 272. Apostols insignes y molt gloriosos - RAO 0h.5a
 273. Apres d'aquell tan rich virginal temple - RAO 153.1
 274. Apres lo uers comença
 275. Aquel deseo que vence
 276. Aquell ateny tot quant atènyer vol - RAO 94.15, CIII
 277. Aquell convit, per qual se vulla via - RAO 74.3p
 278. Aquell potent e sobre tot poder - RAO 85.1
 279. Aquell qui s'adapta la carn de Christ pendre - RAO 138.2
 280. Aquell saber qui·m feu de vos partir - RAO 103.21
 281. Aquell sol clar de replandor eterna - RAO 7.1
 282. Aquella gran força tan fort que us defensa - RAO 184.1
 283. Aquelles mans que jamés perdonaren - RAO 94.16, XCII
 284. Aquest terminis clars e gens
 285. Aquesta és perdurable dolor - RAO 94.17, XCIX
 286. Aquestes tuyo más triste
 287. Aquestes velles vils mardoses - RAO 103.22
 288. Aquests grans fets perseguits fins avui - RAO 103.23
 289. Aquestz terminis cars e gens
 290. Ar agues eu mil marcs de fin argen
 291. Ar pren camgat p(er) tos temps dexantar
 292. Ar pren comjat per tostemps de chantar
 293. Ara ballau, companyes - RAO 0bis.ara_ballau
 294. Ara conech sso que no conexia - RAO 103.24
 295. Ara confes que so merexedor - RAO 138.3
 296. Ara em plats bé com l'afan e el martire - RAO 59.3
 297. [Ara fos] yeu de tals crims acusatz
 298. Ara isqua de la fossa - RAO 0.1e
 299. Ara lausetz, lauset, lauset - RAO 0.14
 300. Ara ojats, domnas, que us fau sauber - RAO 164.3
 301. Ara pots fer, Amor, tes voluntats - RAO 180.4
 302. Ara recort lo qui no recordava - RAO 186.1
 303. Aragues eu atretan dardimen
 304. Ara·m digatz, en Guilhem Alaman
 305. [A]ram diguatz riambaut sius agrada
 306. Ara·m escoutatz, sejnhor
 307. Ara·m escoutatz, sejnhor
 308. [A]ram luyna ioye chan
 309. Ara·m so del tot conquis
 310. Aras fos hieu si malautz e cotxatz
 311. Aras l'ivern que s'alongo las nuetgs
 312. Aras quan vey de bos omes fraytura
 313. Arbitre és gran llevar juí - RAO 61.2
 314. Arbr'ecçellent, en bon signa plantat - RAO 0.15
 315. Arbre beneyt, per al gran cell scala - RAO 39.1
 316. Arbre molt sant, en qual ha be granat - RAO 140.1
 317. Armem-nos, vers crestians - RAO 0.16
 318. Armes, amors e caça
 319. Aspres dolors, penetrant, me destenta - RAO 14.3
 320. Asserenau los nuvols de l'entendre - RAO 69.1
 321. Astres no us fuig pus tant sabers se planta - RAO 14.4
 322. Atenyeran aquells goigs mes orelles - RAO 203.10i
 323. Atressi ay garreiyat ab amor
 324. Atressi con l'orifanz
 325. Atressí em pren com la mola com mol - RAO 0.17
 326. Aujats, senyors, complits de saviesa - RAO 0bis.aujats_senyors
 327. Aujhat, baros, que passat per la via - RAO 0.19
 328. Aunque fama ofende
 329. Aunque soy apartado
 330. Aunque soy compañón pobre
 331. Ausente de vos, mi vida
 332. Ausiren missa matinal - RAO 0bis.ausiren_missa
 333. Auyats, senyors, qui credets Deu lo payre - RAO 0.19b
 334. Avant, avant, e veyretz la plus bela - RAO 192.1a
 335. Ave color vini clari
 336. Ave con los hombres paz
 337. Ave, flor inmaculada - RAO 0.20
 338. Ave, inclita Senyora - RAO 0.21
 339. Axi com cel q(ui) ditz q(ue)l uis es fortz
 340. Axi con cel canan erra la uia
 341. Axi con çel qui be 'sxalba - RAO 0a.2
 342. Axi us dexau a tots contents - RAO 74.2
 343. Axi·m te dins el gran briu - RAO 34.2
 344. Ay, espigua novela - RAO 0bis.ay_espigua
 345. Ay gentils cors miralhs de grans beutatz
 346. Ay, mo fill car, lo cor mi cuya fendre - RAO 0.19a
 347. ...ay plazer quar mos cors se conorta
 348. Ay, qué mal hice en miraros
 349. Ay, trista, desventurada - RAO 149.2h
 350. Aylas com muer. que as amis
 351. Ayman suy Bel Joy e l'alba - RAO 0a.1
 352. (B)em plai lo gai temps del pascor
 353. (B)en es dreitz pos en tal portx
 354. Baix d'aci baix, hon vivim per reviure - RAO 193.1
 355. Bastava sols, per a poder salvar nos - RAO 69.3g
 356. Be deu penar l'amador - RAO 149.2d
 357. Bé els mills sospirs vos fau tot jorn de renda - RAO 14.5
 358. Bé em meravell com l'aire no s'altera - RAO 94.18, XLVII
 359. Be em pendrà mal si passa esta jornada - RAO 103.26
 360. Bé en faits pervent, amors, que pauc vos costi - RAO 0.23
 361. Be li pren mal a aquell qui del desert - RAO 103.25
 362. Be m'an p(er)dut de sai vas Ventadon
 363. Bé puc penar - RAO 0.24
 364. Be sai que per aventura
 365. Bé saps, Amor, que volentat havia - RAO 103.27
 366. Be teing per fol e per muzart
 367. Bé volgra ésser ten benaventurós - RAO 139.5
 368. Be volgra que bon exemple - RAO 5.1a
 369. Be vols, Amor, ton gran poder mostrar - RAO 103.28
 370. Beata santa Catarina - RAO 0bis.beata_santa
 371. Beda sou vos, senyor, quan vos contemple - RAO 154.4a
 372. Bel m'es lo douz tems amoros
 373. Bel m'es qu'eu bastis
 374. Bel m'es qu'eu chant en aquel mes
 375. Bel m'es qu'ieu chant e cujndej
 376. Bell cavaller, pus m'estàs demanant - RAO 45.1
 377. Bell papagay ab penes d'esperança - RAO 203.2
 378. Bella ses par, en prets e laus s'abonda - RAO 83.2
 379. Bellesa gran vostre cors illumina - RAO 79.1
 380. Bels aymis, qui be 'ndivina - RAO 0a.4
 381. Bels senher Dieus
 382. Be·m platz e m'es gen
 383. Ben a tengut dret viatge
 384. Ben an mort mj e lor
 385. Ben ayo·l mal e·l afan e·l cossir
 386. Ben chantera simestes ben damor
 387. Ben dej chantar, pus amor m'o essejnha
 388. Ben deu en bona cort dir
 389. Ben deu hom chastian dire
 390. Ben deu sieys de tot mal escusar
 391. Ben es dretz que faza huy may
 392. Ben es vilas, fols e mals e rustichs
 393. Ben foroimais dreitz el tenp gen
 394. Ben hay razo quez yeu mos xans espanda - RAO 18.1
 395. Ben mera bels chantars
 396. Ben platz lo gai tenps del pascor
 397. Beneyt confessor per Deu molt amat - RAO 0h.36a
 398. Beneyt sent Basili, doctor qui esmalta - RAO 0h.19a
 399. Beneyta Eularia, qui dins Barcelona - RAO 0h.6
 400. Berenger d'Anoia·m dits hom - RAO 5.1a'
 401. Bernat de Panassac
 402. Bes coue pos ia baizal ram
 403. Bien que te placen mis males
 404. Blanxa i bella n'és la costa - RAO 96.4
 405. Bon'amors vol e cosen xascun dia - RAO 9.1d
 406. Bon esforç mal astre venç - RAO 0bis.bon_esforc
 407. Bona domna, Dieu cui veser - RAO 0.25
 408. Bona domna, un conseill vos deman
 409. Bona dompna un consell vos deman
 410. Bona dona, cui rje pretz fai valer
 411. Bons cavallers, tots prestament - RAO 0bis.bons_cavallers
 412. (C)an uei lo dous temps uenir
 413. (C)ant lo riu dela fontaina
 414. (C)ant uei lo temps renouelar
 415. C'om poges partir son voler
 416. Caiga del cel foc cremant ta persona - RAO 0.26
 417. Calen les lengues dels passatz - RAO 192.1f
 418. Callé los robos de amor
 419. Calle ma beu, puix que loar no basta - RAO 22.1
 420. Callen aquells que d'Amor han parlat - RAO 94.19, XXII
 421. Callen aquells qui, abcegats per amor - RAO 180.5
 422. Callin aquells invidiosos cans - RAO 138.4
 423. Can aug en cort tritz emazans ebrutz
 424. Can era paucs auia compaynos
 425. Can l'erb'es vert e la fuella par
 426. Can l'ivern ni la neu ni·l frey
 427. Can la douza aura venta
 428. Can m'era de joy lujnhatz
 429. Can par la flor, l'erba fresca e la fuella
 430. Can vei en Peironet plorant
 431. Can vei la lauzeta mover
 432. Can vei li temps camjar e embrunusir - RAO 164.14
 433. Can vei pels vergier desploiar
 434. Canbi paras contra·l Sathan qui us postra - RAO 72.2
 435. Cant lo rey Erodes ac aso entes - RAO 0bis.cant_lo_rey_erodes
 436. Cant yeu m'esguard vostre gracios vis - RAO 9.1c
 437. Canta lo cel ab novell'armonia - RAO 39.2
 438. Cantan volgra mon fin cor descobrir
 439. Cantarey mentre m'estau
 440. Cantas vetz soy blasmatz dins mayso e per via
 441. Car es a mi lo mal que pas d'amar - RAO 175.14e
 442. Car es plasers d’ausir - RAO 0.27
 443. Car fill Johan, vos siats benvengut - RAO 0.41d
 444. Car fort teniu, dona, virtut sens frau - RAO 103.29
 445. Car no saps res dir ne far - RAO 0.28
 446. Car nonay ioi q(ui) maon
 447. Car ogan no·m plac l'estius
 448. Car say que caminant - RAO 0.29
 449. Car vey lo mon de mal pugat al cim
 450. Carta a Carles de Viana
 451. Carta a Hugo de Urriés
 452. Cascun cos l'anima cobra - RAO 0bis.cascun_cos
 453. Cascun vell pot fer la festa solempne - RAO 115.2
 454. Castell d'Amor
 455. Castia gilos
 456. Caualers e siruentz
 457. Causa causant, obrer incomprensible - RAO [CHECK!!!]
 458. Causa tan gran produint tal effecte - RAO 44.1
 459. Cel cui plajnhon tuit bon saber
 460. Cel que ioi tanh ni cantar sab
 461. Cel que s'irais ni guerrej' ab amor
 462. Cel qui ioy tajn nj chantar sap
 463. Cel qui no vol auzir chanzos
 464. Cel qui no vol auzir chanzos
 465. Cel so qui capol e dola
 466. Celh qe·m ten p(er) siu servidor
 467. Cell qui d'altrui rep enuig e plaer - RAO 94.20, XL
 468. Cell qui mal diu d'altri ne s'adelita - RAO 175.3
 469. Cels homens son beneventurats - RAO 0.131b
 470. Cent castels e cent tors
 471. Cercant cami de poder esmerçar - RAO 0e.2
 472. Cercats d'uimai, ja en siats bella i pros - RAO 126.1
 473. Cert ara, Amor, me covendrà parlar - RAO 175.4
 474. Cert, com no us veig, senyora de mon cor - RAO 79.2
 475. Cert és de mi que no me'n cal fer compte - RAO 94.21, CXVI
 476. Cert no t'e de tant lohat - RAO 175.19d
 477. Certes dic, pus que la millor - RAO 201.1
 478. Cervo ferit no desitja la font - RAO 94.22, LXXXIX
 479. Cest fals de món no el prezi un pugès - RAO 96.5
 480. Cest qui ço fai d'on li deu seguir dan - RAO 96.6
 481. Ceyla qu'ieu port en semblan de colomba - RAO 95.4c
 482. Chans, can non es qui l'entenda
 483. Chanson del mot. son plan e p(ri)m
 484. Chant e deport, ioy, domnej e solatz
 485. Chantar me torna ad afan
 486. Chantarej, pus vei c'a far m'er
 487. Charitat me forsa i ley me incita - RAO 138.5
 488. Chi cieco prende per guida
 489. Christians, a supplicar - RAO 168.1
 490. Christians, devotament - RAO 0.33
 491. Christians, doncs, supliquem - RAO 168.1b
 492. Clamar no·s deu qui mal cerqua e troba - RAO 94.23, LII
 493. Clar és e molt a tots los amadors - RAO 94.24, LXIX
 494. Clara virtut, mirall de sancta vida - RAO 15.1
 495. Clare Thomas, doctor sancte - RAO 99.3
 496. Claredat gran de continu reté - RAO 102.1
 497. Ço fo el mig de juliol (Debat d'Honor i Delit) - RAO 95.1
 498. Ço que no vol ma dispossissio - RAO 103.32
 499. [...] Cobes es de maniar. e ples de gelosia
 500. Cobles de la divisió del regne de Mallorques
 501. Cobrir no pusc la dolor qui em turmenta - RAO 94.25, CXII
 502. Colguen les gents ab alegria festes - RAO 94.26, XIII
 503. Col·loqui de dames - RAO 0.39
 504. Columna de fe y lum del mon clara - RAO 0h.2a
 505. Columpna de fe molt fort y sancera - RAO 0h.53a
 506. [C]om a forçat m'aure de vos partir - RAO 10.3
 507. Com es ta mal enseynada
 508. Com es tamal enseynada
 509. Com fel amant, pris vida d'asperansa - RAO 0e.3
 510. Com fis destreitz qui nos pot cosseyllar
 511. Com l'hom posat en l'extrem de la mort - RAO 199.1
 512. Com li seraff per gran benuyranssa - RAO 192.1b
 513. Com lo que sta sentensiat a mort - RAO 0.31
 514. Com no pensau que us am extremament - RAO 186.2
 515. Com porien estimar - RAO 175.5
 516. Com pus pens, mes difficultos me par - RAO 103.33
 517. Com sia just, per gran manutenença - RAO 63.1
 518. Com tot lo temps per venir e passat - RAO 180.6
 519. Combes e valls, puigs, muntanyes e colls - RAO 59.4
 520. Comedieta de Ponza.
 521. Començ de cas me porta pensament - RAO 199.2
 522. Coment del Dictat de Ramon
 523. Compajnho, qui qu'en irais ni·n veill
 524. Compassio me fa esser vehina - RAO 74.3n
 525. Compendi de la conexença dels vicis que·s podon esdevenir en los dictats del Gay Saber
 526. Complaynta sobre la muerte de doña Ynés de Cleves, prinçessa de Navarra
 527. Comte senyor, puix virtut és la rama - RAO 90.2
 528. Con fuerza de amor forzado
 529. Con un dolor que no fue
 530. Con un forzado querer
 531. Con volentatz en amar se desperta - RAO 9.1b
 532. Confirmada la sentencia - RAO 138.1g
 533. Confit inmortal en capça molt pura - RAO 39.3
 534. Conort, eras sai eu be
 535. Conoscida la beldad
 536. Considerant quant dignament - RAO 74.3
 537. Continuant, segons que joya mana - RAO 12.1
 538. Contr'amor vau durs (et) embroncs
 539. Conviene que se castigue
 540. Coplas de Vita Christi
 541. Coras que·m fezes doler
 542. Coratge meu, a pendre esforç molt tard - RAO 94.27, XLIII
 543. Cors mot gentils, fons e grans mars dapteza
 544. Coses hi a que·ns paren a la vista - RAO 74.3o
 545. Crea·m, Senyor, hun cor de nova pasta - RAO 203.10k
 546. Crece en mí un gran deseo
 547. Creu, de tu·m vull fort clamar - RAO 0.32
 548. Creure deveu entenia - RAO 0f.1
 549. Creure podets, senyora valarosa - RAO 14.6a
 550. Criat en los braços de la sacra Teologia
 551. Crònica
 552. Crueltat vol que gens no sia amat - RAO 175.6
 553. Cual es aquella profunda caverna
 554. Cuando acabará Ventura
 555. Cuanto daña la crueza
 556. Cuidar me hace cuidado
 557. Cuindas razos novelas e plasentz
 558. Cuita, cos mort, que l'amor que et fa perdre - RAO 154.27d
 559. Cuitado! e qué faré
 560. Cuitau, senyor, per fer a Déu servei - RAO 103.34
 561. Cura·m los ulls ab l'engüent o colliri - RAO 203.10o
 562. D'acte semblant tan virtuos - RAO 60.2
 563. D'amor los combats encalcen ma vida - RAO 133.1
 564. D'amor me clam de l'interes que prench - RAO 10.4
 565. D'amor me clam e maldic tots sieus faits - RAO 21.1
 566. D'amor serai plus que no suell - RAO 139.6
 567. D'Amor, si em planc, ne vaig plorós - RAO 65.1
 568. D'aquell gran diluvi hon l'hom se negava - RAO 7.2
 569. D'aquell poc espai que tristor consent - RAO 0.34
 570. D'aquella tan alta, tan fort y gran çoca - RAO 60.3
 571. D'aquest mon trist, que stava de lum pobre - RAO 0h.7
 572. D'aquesta gran aguila volar la volada - RAO 60.4
 573. D'assi partesch, d'on partir no volria - RAO 103.35
 574. D'eres anant no sai què puxa dir - RAO 139.7
 575. D'escuredat tenint la pensa llesa - RAO 46.1
 576. D'haver lo nom e lo dret tall d'aimia - RAO 163.4
 577. D'Oliva, vos, conde, señor muy discreto
 578. D'on me trobi, no se en quina manera - RAO 74.3b
 579. D'un bell joiell, senyor, tinc inventiva - RAO 154.4b
 580. D'un bon vers dej pessar cossi·l fezes
 581. D'un cors adorn, amigable, gentil - RAO 180.7
 582. D'un sirventes far sui aders
 583. D’un temps ença tinch gran spant - RAO 0.42
 584. D'un vers a far vau pessan co·l fezes
 585. D'un xipelet de set flors enramat - RAO 0.43
 586. D'una vella esqueixalada - RAO 0.44
 587. De bels digs menutz frais
 588. De ben servir no són las ni cansat - RAO 103.36
 589. De bens e plaer tostemps abundos - RAO 154.6
 590. De bocadents prostrat estic en terra - RAO 90.3
 591. De cert vos dic, si m'ha durar - RAO 61.3
 592. De chantar. ab deport
 593. De chantar mi for entremes
 594. De deu nos deu nuyll hom maraueyllar
 595. De faire chansso
 596. De far un vers soy eras ben dacort
 597. De fe, d'amor, la mes encesa flama - RAO 39.4
 598. De ferm en ferm sui lligat ab la ferma - RAO 73.3
 599. De fi en fi, vos am tan finament - RAO 61.4
 600. De gran dolor crusel ab mortal pena - RAO 0.35
 601. De Jesús sou tan amada - RAO 0.36
 602. De las vertutz quen parlar fan mestiers
 603. De luna- Os credit legem tunc homo
 604. De mal saber, ab verinós coratge - RAO 167.1
 605. De manament de part de Vostr'altesa - RAO 74.3k
 606. De mans barats qu'el mon se fan, no·m pach - RAO 103.37
 607. De mi us recort, senyora, mia vida - RAO 79.3
 608. De moltes bondats jo us veig abundosa - RAO 180.8
 609. De Narciso
 610. De novell joi e de novella amor - RAO 83.3
 611. De nueva invención
 612. De nula re non es tan gran cardatz - RAO 0.63
 613. De pala atorosela ananun iorn cavalcan
 614. De part dels reverends - RAO 63.2
 615. De pena en mal e de mal en martire
 616. De presidencia sedendi controversia inter Anibalem, Alexandrum et Scipionem apud infero
 617. De res no he carestia - RAO 192.1e
 618. De Sant Joan la festa - RAO 178.1
 619. De sirventes faire no·m toill
 620. De solatz e de chan
 621. De stupor compres, en lo novell temple - RAO 138.6
 622. De tanta valor, beneyta, us contemple - RAO 0h.8
 623. De tantes virtuts portau vestidura - RAO 0h.9
 624. De tot delit privat e de 'lagria - RAO 149.2
 625. De totz caitius soi eu aicel lo plus
 626. De trobar ai tot saber
 627. De vi gras e de carn magra menug e de fum ses foc
 628. De virtuts sou exalçada - RAO 22.2
 629. De vos, Amor, no pusch ges null be dir - RAO 103.38
 630. De vos e de mi lo temps assegura - RAO 60.5 = 115.8
 631. De vós me clam, dona prous e valent - RAO 103.39
 632. De vós me dolc qui perdeu temps en va - RAO 175.7
 633. De vostra salut he desig (Medecina) - RAO 108.1
 634. De vui demà se'n va lo temps - RAO 50.1
 635. Debat epistolar entre mossèn Corella i el príncep de Viana
 636. Decidme vos amadores
 637. Deiusta·ls breus iorns e·ls loncs sers
 638. Del cor preion me pàrton li sospir - RAO 59.5
 639. Del crusel crim de lesa majestat - RAO 101.1
 640. Del gran Redentor
 641. Del gran rey Jhesus puix fos tan amada - RAO 0h.10
 642. Del ja promes no tench mes avant cura - RAO 0e.4
 643. Del jorn que us viu d'altra gens no em pot plaure - RAO 154.8
 644. Del joy d'amor sui ers damnats e ras - RAO 103.40
 645. Del mal que pas no puc guarir - RAO 154.1a
 646. Del mes alt cel haveu ubert la porta - RAO 133.2
 647. Del mes alt cel vingue l'etern Espos - RAO 69.4b
 648. Del mon no·m dolc, que ma vida vull perdre - RAO 154.27b
 649. Del nom gentil de una gentil dama - RAO 60.6
 650. Del primer nom d'Amor suy en demanda - RAO 0.37
 651. Del que pertany al Creador - RAO 49.2
 652. Del sol calor sovint a mi deté - RAO 6.1
 653. Del tot me cuidava lleixar - RAO 59.6
 654. Del zodiach, on son los dotze signes - RAO 203.3
 655. Delit no em ve per dir ma gran tristura - RAO 180.9
 656. Delliberat lo dessus dit - RAO 149.2a
 657. Dels aimadors sui lo plus cossirós - RAO 139.8
 658. Dels crims majors comet lo crestià - RAO 103.41
 659. Dels doctes fels congregat per possible - RAO 67.3
 660. Dels dos combats, me sembla pus estret - RAO 6.2
 661. Dels ·iiij· mestiers valens
 662. Dels lays dels auzelos
 663. Dels richs tresors del clar entendre - RAO 69.4
 664. Dels sants hermitans puix sou la bandera - RAO 0h.11
 665. [dels soptils trobadors]
 666. Demanda de Francesc Ferrer a Pere Torroella sobre la desconeixença XLIXa
 667. Demanda de Pere Torroella a Pedro de Urrea [a]
 668. Demanda de Romeu Llull sobre la imatge d'honor
 669. Des que perdi a vos, deu de ma vida - RAO 154.9
 670. Desconcertat d'aquell saber - RAO 73.4
 671. Deserts d'amics, de béns e de senyor - RAO 164.5
 672. Deseximents, deseximents - RAO 137.1
 673. Despit, treball, enuig e dol - RAO 61.1a
 674. Después de seros ausente
 675. Despuis partim de la bona ciutat - RAO 103.43
 676. Despuis que só presoner de fortuna - RAO 73.5
 677. Despuix partí de vós, ma bella aimia - RAO 103.42
 678. Destret d’emors mi clam a vos - RAO 0.38
 679. Destret per fina amor - RAO 43.1
 680. Destretz d'amor, ab cuytat enament - RAO 103.44
 681. Deus, ab joy xant. Per vos, f. g. discorrens - RAO 89.4
 682. Deus, ab vostra gran pietat - RAO 89.5
 683. Deus, ab vostra vertut comens'est Desconort - RAO 89.6
 684. Deus glorios! per vostr'amar - RAO 89.7
 685. Deus, per far a vos honrament - RAO 89.8
 686. Devallem lo cos honrar - RAO 0.1d
 687. Dexadme por Dios estar
 688. Dexant tots los caps de vostra resposta - RAO 172.1
 689. Dexo con mi voluntat
 690. Di ley mi namxi
 691. Di' te día tanti guai - RAO 90.4
 692. Diats, mi-doncs: cuidau-vos que us servesca - RAO 101.2
 693. Dicatis qui us ha ginyat - RAO 86.1
 694. Diccionari de mots equívocs
 695. Dictat de Ramon
 696. Dient: La noble persona - RAO 175.19f
 697. Dieus! E com soy alegres e joyos - RAO 34.3
 698. Dificil cossa 's ben jutgar - RAO 74.4
 699. Digau, mossen Jaume Gaçull, mol afable - RAO 172.2
 700. Digh uos ai den guillem qui fo ni don. e siamaua la comtesa / de polonhac. la quals auia nom marqueza
 701. Dilecta da Dio, odediente anzilla
 702. Dimas beneyt, antorcha encesa - RAO 0h.50a
 703. Dins en .j. any son scrites - RAO 0bis.dins_en_un_any
 704. Dins en l'archiu de les divines sales - RAO 69.2
 705. Dins en mon cor ay tal glas
 706. Dins lo meu cor a[b] fulles d'or escrita - RAO 35.1
 707. Dins un castell edificat sus roca - RAO 0d.2
 708. Dins un gran prat, a totes parts a caire - RAO 103.45
 709. Dins un poblat, en terra despoblada - RAO 103.46
 710. Dins un verger molt gran (Roser de vida gaia) - RAO 95.2
 711. Dir me cové, se bé em tenc l'engeny flac - RAO 14.7
 712. Dir-vos-ho he —sia secret
 713. Dispensació de la senyora de Moixent - RAO 0.123
 714. Disponam nos a fer be - RAO 178.2
 715. Disputació d'en Buch ab son cavall
 716. Diversament un [bell] nom se recita - RAO 60.7
 717. Dizen que fago follia
 718. Doctor excellent de vera doctrina - RAO 0h.30a
 719. Doctrina d'acord
 720. Doctrina d'acord
 721. Doctrina de compondre dictats
 722. Doctrinal de Privados
 723. Doctrinal de trobar
 724. Dol me costreny ten fort ab sforç gran - RAO 21.2
 725. Dol port d'un dol, qui·m dona gran dolor - RAO 103.47
 726. Doledvos de mis dolores
 727. Doleu-vos, enamorats - RAO 180.10
 728. Dolorós crits ab vots brava, terrible - RAO 59.7
 729. Dolors y treballs, sospirs fora mida - RAO 189.1
 730. Dome suptil nos merveilh degus
 731. Domine, per vostra fe - RAO 0.99
 732. [. . .] domna de bon ayre - RAO 0bis.domna
 733. Domna em plats ben arreada - RAO 96.7
 734. Domna, eu vos sui messatgiers
 735. Domna gentil, vós m'enculpats a tort - RAO 16.1
 736. Domna, lo jorn que ieu me partí de vós - RAO 59.8
 737. Domna, tot jorn vos vau preiant - RAO 164.6
 738. Domna valent de llial valor, tembre - RAO 14.8
 739. Dompna, de mi merce us prenya - RAO 33.1
 740. Dona, c'anc pusch amar - RAO 5.1c
 741. Dona d'honor qui viure vol honesta - RAO 104.1
 742. Dona de plasença sofrença
 743. Dona del món no em pot gens enganyar - RAO 103.48
 744. Dona del món no es pens que per amors - RAO 139.9
 745. Dona, eu vos soi missatgiers
 746. Dona gentil e d'excel·lent natura - RAO 171.1
 747. Dona, per Déu, hajats mercè de mi - RAO 139.10
 748. [...]dona per mençonias comtar.
 749. Dona qui val bon voler me demostre - RAO 103.49
 750. Dona qui vol molts aymans comportar - RAO 103.50
 751. Dona, s'eu m'auses rancurar
 752. Dona, si us am, no em graescau amor - RAO 94.28, CIX
 753. Dona val tant com de far mal s'estrà - RAO 96.8, 12
 754. Donats proensals
 755. Donchs, Capita, dona·m les armes tues - RAO 203.10d
 756. Donchs no u tingam a molt grans maravelles - RAO 74.3a
 757. Doncs, com seria - RAO 0.40
 758. Dones d'un seny dues són, e bondat - RAO 103.51=145.10
 759. Donosa sou, bella, sens gens offana - RAO 38.1 in 61.8
 760. Dons puys que say layrat - RAO 5.1b
 761. Donzell'al trist qui per amor es mort - RAO 149.2b
 762. Donzelles fels, prech vos vingats avant - RAO 0.41 = 0.41a
 763. Dos grans contrasts son bolcats en ma pensa - RAO 26bis.1
 764. Dos són los alts, segons lo meu parer - RAO 95.3
 765. Dotat vos contemple de gracia tanta - RAO 0h.12
 766. Dreyt e rayso ha mos .v. sens forçats - RAO 95.4a
 767. Dudoso en el trobar
 768. Dues gentils donzelles sai, que han - RAO 101.3
 769. E apelava la .b. alauzeta p(er) amor d'un cavalier q(ue) lama / ua. e ella apelet lui rai
 770. E des que a vos me vencí
 771. E las, amors! Ten pauc vos cal de me - RAO 59.9
 772. E las!, e io que·m fare - RAO 0bis.e_las
 773. E llas de mi!, que ma plorosa vida - RAO 103.52
 774. E molt lonc te(m)ps auia durat lur amors. E molt laui/on menada auinen men
 775. (E)n breu briseral temps braus
 776. E no val pascors al mal d'amor guerir
 777. E non son coinde leri
 778. E!, quant m'és greu quan no remir - RAO 0.46
 779. E qui pora, donzella virtuosa - RAO 79.4
 780. (E)r auziretz. enchabalitz chantars
 781. [...] e sobre·l prat pausar - RAO 192.2a
 782. (E)u soi tan cortesa gaita
 783. E yo munda estare - RAO 0.32a
 784. Egan res qu'ieu vis
 785. E·l diable tench son cami - RAO 0.47
 786. El dolor de mi cuidado
 787. El dolor de mi cuidado
 788. El dugat.....[or]
 789. El jorn del Judici - RAO 0.7
 790. El mes d'abril, car vey per mitg los camps
 791. El mes de junh que chanta la tortera
 792. El mon mais gran iois non es
 793. El mon non a creatura neguna
 794. E·l nom d'aceyll ver Deus qui feu lo cel e·l tro - RAO 116.1
 795. El temps que xay la nieus per mitg los camps
 796. E·l vis de la morta tan jens - RAO 0.142 [E]
 797. Elianor, per tant com fos m'aimia - RAO RAO 103.53
 798. Elogi d'Alfons de Cardona, comte de Reggio - RAO 175.19
 799. Emperadriu, principi dels bens nostres - RAO 123.3
 800. En abril can uey uerdeyar
 801. En aital sp(er)anza
 802. En amor ay mon refugi
 803. En aquell jorn amarch de dol y d'ira - RAO 203.10l
 804. En aquell jorn que us fiu de mi senyora - RAO 0e.5
 805. En aquell temps sentí d'Amor delit - RAO 94.29, XCI
 806. En aycel tems c'om no sen fretg ni cauma
 807. En bé fort punt sui entrat en la cetla - RAO 53.2
 808. En breu sazo aural jorn p(re)tentori
 809. En breu veirem tornei mortal bastir - RAO 101.4
 810. En breu veirem una fragor abatre - RAO 188.1
 811. En cantant jo no poria - RAO 149.2f
 812. En chantan m'aven a menbrar
 813. En chantera, si m'estes ben d'amor
 814. En cossir (et) en esmai
 815. En Fogassot, pus sou enamorat - RAO 183.3 = 67.13
 816. En frayre, en la divina - RAO 0a.5
 817. En la pus alta fortuna - RAO 86.2
 818. En Lleonard, si bé mon espirit - RAO 157.1
 819. En llettres d'or, tendreu en lo sepulcre - RAO 154.10
 820. En lloc molt alt de terra plana mir - RAO 103.54
 821. En lo mes baix d'aquella vall escura - RAO 69.3a
 822. En lo món trop molts hòmens ralladors - RAO 17.1
 823. En lo temps bell de nostra primavera - RAO 58bis.1
 824. En lohar vos amor esforçs me dona - RAO 123.4
 825. En lors chantars dizon man trobador
 826. En mal poders, enqueres en mal lloc - RAO 164.7
 827. En may can p(er) la calor
 828. En midons vey bondat e cortesia - RAO 139.11
 829. En mostra donchs de gran benevolencia - RAO 60.16c
 830. En natura humana e angèlica
 831. En nom d'aquell gran Jutge just - RAO 74.5
 832. En nom de Deu, lo rey del cel - RAO 0bis.en_nom_de_deu_lo_rei
 833. En nom de Deu que no·n menti
 834. En nom de Deu totpoderos - RAO 119bis.1
 835. En nom de Deu totpoderos - RAO 0bis.en_nom_de_deu
 836. En nom de Dieu commenzeray - RAO 0.50
 837. En re del món no prenc joi ne sejorn - RAO 84.1
 838. En tal debat hai mis mon pensament - RAO 73.6
 839. En talent ai qu'eu retraja
 840. En tantes parts vostra bondat destilla - RAO 37.1
 841. En temps d'enuig e mig desllibertat - RAO 103.55
 842. En tres parts és vòstron nom divisit - RAO 102.2
 843. En un chantar. que dei de ses
 844. En vida muyr, he morint puix guarir - RAO 103.56
 845. En vos es ma fe e tota ma vida - RAO 154a.1a, 154a.1b
 846. Enamorat no fou més de Isolda - RAO 150.1
 847. Enamorats de sentiment grosser - RAO 17.2
 848. Enamorats, doleu-vos de ma vida - RAO 61.5
 849. Enamorats, feu li honor - RAO 100.1d
 850. Enamorats, los qui per ben amar - RAO 180.11
 851. Enamorats, mirau la be - RAO 100.1c
 852. Enamorats, planyeu tots e plorau - RAO 0.46bis, ex 80.1
 853. Enamorats qui teniu prim sentit - RAO 175.8
 854. Encalçant fuig del que atènyer volria - RAO 103.57
 855. Encara que non te lo digo
 856. Encubre su gran valer
 857. Endevinalles
 858. Enfre dos volers sos peisius
 859. Enmieg del cor porti VII colps mortals - RAO 14.9
 860. Enseignement du dieu d'Amours
 861. Ensems vos puch dir, senyora Olives - RAO 60.5a
 862. Enteniment, saber ne fantesia - RAO 65.2
 863. Entès haveu tan bé lo general - RAO 103.58
 864. Entrarago e nauarra iazia
 865. Entre Amor só portat e Fortuna - RAO 94.30, C
 866. Entre caldes e penedes
 867. Entre els ulls i les orelles - RAO 94.31, CXXV
 868. Entre las otras sois vos
 869. Entre lerida e beluis
 870. Entre·ls cavallers insignes - RAO 0h.13
 871. Entre·ls sants puix sou tan digne - RAO 0h.14
 872. Enuig, enemic de jovent - RAO 164.8
 873. Enuig estrem abat tot bon saber - RAO 61.6
 874. Enuig mostrau haver que us vulla bé - RAO 103.60
 875. Enyorament, enuig, dol e desir - RAO 164.9
 876. Epístola caiguda del cel $[versió en prosa]$
 877. Epistola Leonardi Aretini de morte Otoni
 878. Er uey uermeyll uert blanch e groch
 879. Era quan uei reuerdezitz
 880. Era sim fos en grat tengut
 881. Era us preg
 882. Erai gran ioi quem quem remenbra lamor
 883. Eram requer sacustum e son us
 884. Eras can uey u(er)deyar
 885. Eras can vei guarnits los prats e els camps - RAO 103.65
 886. Eras can vey del boy fuylar la rama
 887. Eras can vey l'ivern baxar els trums
 888. Eras can vey lo fin pretz cum es nobles
 889. Eras mi ponc Amors tan finament - RAO 101.5
 890. Eras pareys cum pris l'amoros ams
 891. Eras, pus sui si fort enamorats - RAO 103.63
 892. Eras ueyretz motz p(ri)ms e cars
 893. Eres dirai ço que us dei dir - RAO 0.51
 894. Eres maldic lo jorn, lo punt e l'hora - RAO 103.62
 895. Eres pus vey c'Amors vol que sieus sia - RAO 103.64
 896. Eres quan torn lai on és mon voler - RAO 139.12
 897. Eres quan vei arbres e brots florir - RAO 0.52
 898. Eres quan vei dels brots tombar la flor - RAO 83.4
 899. Eres quan vei los arbres gen florir - RAO 0.53
 900. Eres qui vol socors haver de mi - RAO 121.1
 901. Es esta rueda mi mal
 902. Es ieu am tal que és bo e bell - RAO 92.1
 903. Es livell just lo çeptre de justicia - RAO 74.3s
 904. Es mi vida la que veis
 905. Es pietat, si be hi voleu atendre - RAO 154.12
 906. Es vostre cor d'acer, ab tan fort tempre - RAO 154.13
 907. Esforç me fall volent loar a vós - RAO 175.9
 908. Esper esper de vostra senyoria - RAO 0e.6
 909. Espera sens culpa la vert gavarrera - RAO 49.3
 910. Esperansa de totz ferms esperans
 911. Esperant muyr he morint visch ensemps - RAO 103.66
 912. Espill en lo qual lo saber divinal
 913. Esta lico qui legirem - RAO 0.56
 914. Estant de repos, vetlava ma pensa - RAO 74.6
 915. Estant prostat, així com adorava, - RAO 0d.3
 916. Estant retret e d'enuig fatigat - RAO 103.67
 917. Estat ai com hom esp(er)dutz
 918. Estat aurai estas doas sazos
 919. Estel molt clar, hom d'estat e valia - RAO 189.3a
 920. Estel resplandent donant lum divina - RAO 0h.44a
 921. Estrayrem uolia de mi dons amar
 922. Estrem voler, per mala sort, me tempta - RAO 76.1
 923. Et las amour et ma sole maistresse
 924. Eu sai un prat on ha fulles e flors - RAO 84.2
 925. [E]u say la flor pus bela daltra flor
 926. Eu vi un bon mal de Jesucristi - RAO 0bis.eu_vi
 927. [...] falhira segon mon essien
 928. Famós, gentil, imitant bons estils - RAO 102.3
 929. Fantasiant molt sovint en amor - RAO 90.5
 930. "F"arai un vers, pos mi sonelh
 931. Faray chanzo ans que vejnha·l laig tems
 932. Faula de Neptuno i Diana
 933. Faula dels amors de Neptuno i Diana
 934. Feeltat vol amar la senyoria - RAO 103.68
 935. Fenescer veo mi vida
 936. Fent oracio en l'hort - RAO 138.1b
 937. Fermant los ulls alt en l'amor eterna - RAO 107.2
 938. Ferrando·s diu d'Erve qui t'a polida - RAO 30.2
 939. Fes me ora un placer
 940. Ffantasiant, Amor a mi descobre - RAO 94.32, XVIII
 941. Ffins aci me 'veu mostrada - RAO 67.4
 942. Fflor d'onestat, senyora devota - RAO 154.14
 943. Fill de peccat y nat de inconstancia - RAO 203.10f
 944. Fill es de Dant en saber e conexer - RAO 175.19e
 945. Filla d’Adam, primer d’ell concebuda - RAO 0.57
 946. Fins ací he desamadas les dones - RAO 103.69
 947. Fis vos sui aiman - RAO 20.1
 948. Flach es l'enginy si vos no m'ajudau - RAO 25.1
 949. Flamenca
 950. Flor de lir, verje Maria - RAO 0.58
 951. Flor de saber de qui el saber estilla - RAO 154.15
 952. Flors del gai saber
 953. Foc divinal cremant del més alt polo - RAO [CHECK!!!]
 954. Fols amans ditz camors tan lo destreynx
 955. Força em destreny, molt discreta senyora - RAO 0.59
 956. Fort me desplay cant no vey - RAO 139.13
 957. Fort y guarnit, castell inexpugnable - RAO 73bis.1
 958. Fortuna no·m fara pensar - RAO 149.2e
 959. Fraire de Joi e Sor de Plaser
 960. Fraires molt cars, maravill-me de vós - RAO 83.5
 961. Francs reys humils e cars de damoros senblan
 962. Frayre Ramons de Cornet per amor
 963. Frayre Ramons de Cornet per amor
 964. Fruyt divinal collit d'umana planta - RAO 203.10b
 965. Fyll eras pus en escolas anatz
 966. (G)aita ben gaiteta del chastel
 967. (G)uerra ne playt (con)tramor no son bo
 968. Gais trobadors, si volets bona regla - RAO 160.1
 969. Gaita, be gardatz - RAO 5.1e
 970. Galana sou tant - RAO 0.60
 971. Garaus amichs (Lletovari) - RAO 14.10
 972. Gaspar, rey de gran prudencia - RAO 0h.15
 973. Gen fora contra l'afan
 974. Gen maten
 975. Gens no cregau que la vostr[a] onor - RAO 155.1 in 61.8
 976. Gens no penseu, ssi be no us vaig a veure - RAO 103.70
 977. Gent es, mentr'om n'a lezer
 978. Gent estera que chantes
 979. Gentil dompna sens erguyl - RAO 0.61
 980. Gentils Bonets, lo mals qu'avets retraits - RAO 117.1
 981. Gentils domna uençaus humilitatz
 982. Germà Rafel, lo nom d'aquella dama - RAO 0f.2
 983. Gerregar vull ab amor he m'aymia - RAO 103.73
 984. Ges aisi del tot non lais
 985. Ges de chantar non aten nj esper
 986. Ges, de consell, en mi no tinc l'abrich - RAO 103.71
 987. Ges mos chantars no·m es honors
 988. Ges pel temps gay, can florixon li ram
 989. Glòria teniu infinida
 990. Glorios es l'hom qui no sent d'amor - RAO 90.6
 991. Gloriosa dells angels, Verge, no·m desempars - RAO 0bis.gloriosa
 992. Glosa a 'Vive leda si podrás' de J. R. del Padrón
 993. Glosari al "Doctrinal de Trobar" de Ramon de Cornet
 994. Godofré de Bolló
 995. Governador, si el cas de l'ignocent - RAO 61.7
 996. Grabiel fonch misatger singular - RAO 103.72
 997. Gran càrrec han hui tuit l'hom de paratge - RAO 181.2
 998. Gran goys es e gran pagament - RAO 0.1g
 999. Gran temps apres que palma de victoria - RAO 135bis.1
 1000. Gran temps ha que malaltia ma vexa turmentar - RAO 14.?
 1001. Greu fera nuils hom faillenza
 1002. Greus dolors es entre dos fis amans
 1003. Guai d'aquel hombre que mira
 1004. Guardacors
 1005. Guay de mí, triste cativo
 1006. Guays e jausents xanti per fin'amor - RAO 82.1
 1007. guiraut de borneyl si fo delemozi delencontrada desidueyll / dun ric castel del uescomtat delemoysi, e fo home de bas afar
 1008. Havent a parlar yo de vostr'altesa - RAO 204.1
 1009. Havent recors, segons es estilat - RAO 183.3a = 67.13
 1010. Haveu lleixat ut, re, mi, fa, sol, la - RAO 61a.1
 1011. Hi tots los vots en un parer clogueren - RAO 74.3i
 1012. Història de Biblis
 1013. Història de Frondino e Brisona
 1014. Història de Jason i Medea
 1015. Història de Josef
 1016. Història de la gloriosa santa Magdalena
 1017. Història de Leànder i Hero
 1018. Ho fill Jesus! Quant yo·m recort - RAO 0.41b
 1019. Hoies ores mon cuer ce que vueil dire
 1020. Hom no pot far siruentes mas siruen
 1021. Homens inichs e plens de males fades - RAO 30.3
 1022. Homs destamen deu tener son ostal
 1023. Hon Deu esta localment se nomena - RAO 51.1
 1024. Honesta dama sentida
 1025. Honestad y fermosura
 1026. Honrats sants eva[n]gelistes - RAO 0bis.honrats_sants
 1027. Hoydes vostres rahons belles - RAO 23.1
 1028. Humil Apollonia, perfeta serventa - RAO 0h.8a
 1029. Humil davant Cayfas - RAO 138.1d
 1030. Humilitat, principi de virtut - RAO 103.74
 1031. Humils e francs e fis soplei ves vos
 1032. Huy Valencia fa festa - RAO 0.76c
 1033. I axi les dos, examinant los actes - RAO 74.3r
 1034. (I)oys e chanz e solatz
 1035. Ia mais nuil tems no·m pot res far amors
 1036. Ia no·s cug hom qu'eu camge mas chanzos
 1037. Iausent ab gran benenanza
 1038. Ieu sui tan corteza gaita
 1039. Ieu vos requir, Na llàdria malvada - RAO 14.12
 1040. I·l mateix dia - RAO 74.2a
 1041. Il n'est confort qui tant de ben me fasse
 1042. Imperial donzella, mes que bona - RAO 99.4
 1043. In illo tiempo pasado
 1044. In utroque iure gran doctor, com somnies - RAO 154.16
 1045. Increat Déu, sol creador - RAO 103.76
 1046. Infierno de enamorados
 1047. Infinits mals divisió ens aporta - RAO 67.5
 1048. Ingrat voler me fa d'Amor complànyer - RAO 183.4
 1049. Inperayritz de la ciutat joyosa - RAO 0.62
 1050. Ins en la font de cobeytat se bayna
 1051. Ins en mon cor me firon mant sospir
 1052. Insigne apostol de vida perfeta - RAO 0h.33a
 1053. Intrar vuyll en guerrejar si puch tan
 1054. Iratz e fels soy duna vielha negra
 1055. Iuglar p(re)c uos ans q(ue) mortz uos aucia
 1056. IV, Senyer En Comps, be·m plagra ferma patz
 1057. Ivó, car fill, contínuu per tu plor - RAO 180.12
 1058. J'aime, dehay; on m'aime or soy haïs
 1059. (J)am uai reuenen
 1060. (J)es pel temps gay can florixon li ram. - RAO 513,2
 1061. (J)ois sia comensamens
 1062. Ja consumat aquell tan gran misteri - RAO 0h.16
 1063. Ja de amor tèbeu jamés no sia - RAO 94.34, LXVII
 1064. Ja hom pres ni dezeritatz
 1065. Ja los grans rius de vostres bens corrien - RAO 60.8
 1066. Ja no esper que sia amat - RAO 94.35, XII
 1067. Ja no puch cobrir, trist de mi - RAO 0.64
 1068. Ja no tench res que tot vostra no sia - RAO 0e.7
 1069. Ja no veirà midons que pus la blan - RAO 101.6
 1070. Ja per dir-vos mon cor e mon talan - RAO 59.11
 1071. Ja que lo temps no es vui tal com solia - RAO 103.77
 1072. Ja son de mals axi cansat - RAO 103.78
 1073. Ja tots mos cants me plau metre en oblit - RAO 94.36, VIII
 1074. Ja volgués Déu que posqués abstenir - RAO 103.79
 1075. James degu ama lo que no veu - RAO 0e.8
 1076. Jamés haguí d'Amor tal sentiment - RAO 103.181
 1077. James mon entendiment - RAO 149.2i
 1078. Jamés no fui d'Amor tan descontent - RAO 103.80
 1079. Jardi d'Amor
 1080. Jatz que tots jorns, per ma granda folhia - RAO 103.81
 1081. Jaufre
 1082. Je conois bien les tourmens amoureux
 1083. Je ne me vueilh plaindre doresnavant
 1084. Je souloye de mes yeux avoir joye
 1085. Je vi l'autrier la belle au corps gai
 1086. Jeu ai ja vista maintra rei
 1087. Jo crec sapiau la casa - RAO 131.1
 1088. Jo crid lo bé si en algun lloc lo sé - RAO 94.33, XXVI
 1089. Jo de vós saber volria - RAO 0f.3
 1090. Jo em meravell com no es ve qui ulls ha - RAO 96.9
 1091. Jo fuig d'Amor per viure en llibertat - RAO 90.7
 1092. Jo no pens que en res no sia - RAO 142.1
 1093. Jo, si bé em tinc per indigna serventa - RAO 115.3
 1094. Jo só partit e partint me partia - RAO 180.13
 1095. Jonquers amics, pus així s'abandona - RAO 157.2
 1096. Jovencells qui no [ha] aimia - RAO 181.3
 1097. Joys e dolors al mieu cors affan fan
 1098. Joys ne solaz pascors abrils ne mays
 1099. Junt és lo temps fer de ma dolor crida - RAO 183.5
 1100. Junt és lo temps que mon goig és complit - RAO 94.37, XVI
 1101. Jus lo front port vostra bella semblança - RAO 164.10
 1102. Just sacerdot, ministre sens cautela - RAO 203.10m
 1103. Justa, clement, devota pietat - RAO 149.2j
 1104. Jutges molt prudents, de gran dignitat - RAO 123.5
 1105. Kalenda maya
 1106. Ki vuol plaser a Dieu
 1107. L'acaptador vesat de petitesa - RAO 145.2
 1108. L'alt triomfant Cupido, déu d'Amor - RAO 90.8
 1109. L'alta sens par, humil Verge Maria - RAO 60.9
 1110. L'altrir, el mes d'abril (El Déu d'amor caçador) - RAO 0.69
 1111. (L)an can uei la fueyla
 1112. (L)an cant li iorn son lonc en mai
 1113. L'arcivesques de Narbona
 1114. L'aura amara
 1115. L'enamorat que en temps antic amava - RAO 103.82
 1116. L'enteniment, mirant la prescientia - RAO 184.2
 1117. L'enuig és meu e vostre el dan - RAO 199.3
 1118. L'enyorament qui·m vench, de vos pertint - RAO 103.83
 1119. L'espill inmens hon vos morau, senyora - RAO 203.4
 1120. L’esplet d’amor ab basques lo colliu - RAO 0.73
 1121. L'estranger dolor que·m liga - RAO 114.1
 1122. L'eternal Déu
 1123. (L)eu chansoneta uil
 1124. (L)eyals amics cuy amors ten ioyosx
 1125. L'habit de virtut honor exigex - RAO 138.7
 1126. L'home d'honor qui trenca sa paraula - RAO 104.2
 1127. L'home pec se torba en cosa novella - RAO 138.8
 1128. L'home pel món no munta en gran valer - RAO 94.41, XXXII
 1129. L'ignorant hom porta ab si un greu dany - RAO 183.6
 1130. L'inconegut, sol d'ell coneixedor - RAO 103.85
 1131. L'obra major que Deu etern ha feta - RAO 24.1
 1132. L'Obrer etern, fundant natura humana - RAO 49.4
 1133. L'om qui del mon s'eparta, per servir - RAO 103.84
 1134. L'or fi de pes requir balança fina - RAO 49.5
 1135. (L)os apleis ab qieu sueill
 1136. [L]a amor trop ales en que(n) refrayn
 1137. La balade de Saint Valentin double
 1138. La complainte de l'an nouvel
 1139. La conjoncio duna lunacio ad autra es aytals so es
 1140. [...] la croada - RAO 0.66
 1141. La cruel fortuna mia - RAO 0.67
 1142. La douza votz ai auzida
 1143. La esperanza del subir
 1144. La faula del rossinyol
 1145. La fiya / no me le digais mal
 1146. La flors del uergan
 1147. La gens me ditz quieu soy nessis e pex
 1148. La gran dolor que llengua no pot dir - RAO 94.38, XCVI
 1149. La gran voluntat y amor magnifica - RAO 115.5
 1150. La lletra que Honestat escriu a les dones
 1151. La lletra que sta primera - RAO 100.1a
 1152. La mia amor, pus no us puc dar entendre - RAO 0.68
 1153. La mia por d'alguna causa mou - RAO 94.39, XXXVII
 1154. La nau - RAO 145.14a-g
 1155. La nau Jesus d'aquell port se partia - RAO 203.5
 1156. La que yo cativo sirvo
 1157. La razos ses iay q(ue)l ric croy falc mandada
 1158. La suplicació de la natura humana $[Perduda]$
 1159. La Trinitat de son alt consistori - RAO 106.1
 1160. . . . / la Verge molt singular - RAO 0bis.la_verge
 1161. La vida és breu e l'art se mostra llonga - RAO 94.40, CXIII
 1162. La vida sens terme excellent i cara - RAO 138.9
 1163. La virtut sou en propria forma - RAO 0e.9
 1164. La vostra amor m'ich fa venir - RAO 0bis.la_vostra_amor
 1165. Laberinto de Fortuna
 1166. Lamentació de Biblis
 1167. Lamentacions de Mirra e Narciso e Tisbe
 1168. Lanquan li jorn son lonc en mai
 1169. Las, a qui diré ma llangor? - RAO 59.12
 1170. Las grans beutatz e·l fis essejnhamentz
 1171. Las, treballat e fora de mesura - RAO 95.5
 1172. Lassa, mays m'agra valgut - RAO 0.70
 1173. Lausant vostra saviesa - RAO 14.13
 1174. Lautrier el p(ri)mer iorn daost
 1175. Lay quant los gats van en amor (Llibre de fra Bernat) - RAO 192.3
 1176. Le guay dolç cors a quuy s'es junct - RAO 68.1
 1177. Le mieus saber joy deziran se pert
 1178. Le sovenirs que amors fina me porta - RAO 139.15
 1179. Le temps presents de gaia primavera - RAO 101.7
 1180. Legons q(ue) ditz e no men aq(ue)st libres
 1181. Lenga no deu jamays devotaments - RAO 0c.2
 1182. Les Caterines - RAO 54.1
 1183. Les divines gracies axi son partides - RAO 49.6
 1184. Les grans laors qui recitar poria - RAO 0h.17
 1185. Les lletres uit, partides per eguals - RAO 187.1
 1186. Les lliçons de morts $[Perduda]$
 1187. Les obres dalt han son etern principi - RAO 49.7a
 1188. Les perles nou que vós haveu triades - RAO 111.1
 1189. Les prometences - RAO 182.3
 1190. Les quatre vertus cardenales
 1191. Les virtuts de vos son tantes - RAO 0h.18
 1192. Les vostres leys que·l mon tant multipliquen - RAO 74.3j
 1193. Letra por consolación de la muerte de mosén Martín de Ansa
 1194. Leu pot hom gaug e p(re)tz auer
 1195. Lexant a part l'estil dels trobadors - RAO 94.43, XXIII
 1196. Li cavaler e li p(re)zicador
 1197. Li clerc si fan pastor
 1198. Li fait Dieu són escur - RAO 20.2
 1199. Libret de bos ensenhamens
 1200. Lirs virginals, mayres de Deu e filla - RAO 0.74
 1201. Lla só atés d'on só volgut fugir - RAO 94.42, CX
 1202. Lleialtat vol e bon drech me comanda - RAO 127.1
 1203. Lleixa'm estar, Amor, no em dónes guerra - RAO 90.9
 1204. Lleixau l'amor de parents e d'amics - RAO 180.14
 1205. Lleixe la sort lo seu variat torn - RAO 94.44, LXXXV
 1206. Lletra a don Joan Roís de Corella, governador del regne de València.
 1207. Lletra a Ramon Muntaner
 1208. Lletra a Violant d'Urrea (1).
 1209. Lletra a Violant d'Urrea (2)
 1210. Lletra a Violant d'Urrea (3)
 1211. Lletra consolatòria
 1212. Lletra d'amor de mossèn Xerabia a dona Brianda
 1213. Lletra de valença contra fals Amor
 1214. Lletres d'Aquil·les i Policena
 1215. Llevant mos ulls, pres del cel vi estar - RAO 93.1
 1216. Llibre de bons amonestaments
 1217. Llibre de concordances apellat Diccionari
 1218. Llibre de Fortuna e Prudència - RAO 108.2
 1219. Llibre de l'orde de cavalleria
 1220. Llibre de tres
 1221. Llibre dels mariners - RAO 0.49
 1222. Lliurada us sou a mi no per amor - RAO 104.3
 1223. Llum divinal de l'etern foc encesa - RAO 7.3
 1224. . . . / Lo be que us vull, he may repose - RAO 115.6
 1225. Lo bel regart e·l fin pretz de la gaya
 1226. Lo beneyt infanto - RAO 178.3
 1227. Lo cavaller que 'n armes fon lo fenix - RAO 100.1e
 1228. Lo cinquén peu del moltó ab gran cura - RAO 94.45, CXVII
 1229. Lo conhort - RAO 61.8
 1230. Lo cor e·lhs huelhs m'an lo cor[s] mis en pena - RAO 139.14
 1231. Lo credit gran que de subtil entendre - RAO 60.10
 1232. Lo despropriament d'amor
 1233. Lo dieu Amor
 1234. Lo dous consire
 1235. Lo douz chan dun auzel
 1236. Lo ferm voler qu' el cor m' intra
 1237. Lo fills Nohe les terres per mesura - RAO 20.3
 1238. Lo foch que veig ences alt en la torre - RAO 154.27c
 1239. Lo foll desir que Amor ha fait intrar - RAO 59.13
 1240. Lo fonament de mon pler, alagria - RAO 103.86
 1241. Lo gran estat de vostre alt linatge - RAO 57.1
 1242. Lo gran voler, dona, que us port, me costa - RAO 103.87
 1243. Lo jorn del Judici - RAO 0bis.lo_jorn
 1244. Lo jorn ha por de perdre sa claror - RAO 94.46, XXVIII
 1245. Lo juí de Paris
 1246. Lo menyscap de la moneda - RAO 0.75
 1247. Lo meu deport és poder-vos mirar - RAO 175.10
 1248. Lo meu senyor, bé veig que res no costa - RAO 6.1a
 1249. [L]o molt voler jo crech no·s pot compendre - RAO 10.6
 1250. Lo nom propri ha guanyat - RAO 0.76b
 1251. Lo plus iraz remaing dautres chatiusx
 1252. Lo primer goig que tu, Maria, haguist - RAO 103.88
 1253. Lo qui, per juí, a fer l'hom creure basta - RAO 103.89
 1254. Lo Rey del cel - RAO 0.76a
 1255. Lo rossinholet salvatge
 1256. Lo rossinnhol s'esbaudeya
 1257. Lo suar guarex la febra - RAO 60.11
 1258. Lo tan alt grau, pura Verge Maria - RAO 48.1
 1259. Lo temps és tal que tot animal brut - RAO 94.47, LXIV
 1260. Lo temps present de bella primavera - RAO 103.90
 1261. Lo tot és poc ço per què treballam - RAO 94.48, CVI
 1262. Lo Verb etern, egual Deu ab lo Pare - RAO 202.1
 1263. Lo viscaí qui es troba en Alemanya - RAO 94.49, CI
 1264. Lo voler pot bé son dan - RAO 73.7 in 180.28
 1265. Lo vostre sguart ences l'autrir greu flama - RAO 32.2
 1266. Loar vull la vida de vos, sent Basili - RAO 0h.19
 1267. Loau a ells, apres, loau a mi - RAO 153.3b
 1268. Loau tal sant, o sol, luna y esteles - RAO 12.2
 1269. Locs es com se deu alegrar
 1270. Loem Deus en la altura - RAO 0.1c
 1271. Loem lo Senyor - RAO 0.1b
 1272. Loem vostra virtut santa - RAO 0h.20
 1273. [L]ohar cascu segons lo seu merexer - RAO 10.5
 1274. Lonc tems a qu'eu no chantej mai
 1275. Lonc tems ai aut cossirers
 1276. "L"os brais e·l(s) criz
 1277. Los daurats grius de Febo no volaven - RAO 110.2
 1278. Los dos primers de vostre nom molt hama - RAO 142.2
 1279. Los fats cruels, per miga de fortuna - RAO 161.1
 1280. Los freds estrems que el temporal esforça - RAO 180.15
 1281. Los ignorants Amor e sos exemples - RAO 94.50, XLV
 1282. Los mals, coberts, no porten mai planyença - RAO 10.7
 1283. Los mals ten greus qu'amors me fay sofrir - RAO 192.1c
 1284. Los meus cinch senys rebelles, flachs y pobres - RAO 203.10n
 1285. Los navegants en mar de crims molt alta - RAO 0h.22
 1286. . . . / los pot hom nomenar (La Joiosa Guarda) - RAO 95.6
 1287. Los qui amau preneu aquesta cendra - RAO 154.17
 1288. Los qui·m desiau loar - RAO 60.12
 1289. Los sants pastors, en la nativitat - RAO 111.2
 1290. Los set gotxs recomptarem - RAO 0.77
 1291. Los siete gozos de Amor
 1292. Lucia, verge molt pura - RAO 0h.21
 1293. Lums que de nit les tenebres bandejen - RAO 69.4a
 1294. M'entencio ai tot en ·i· vers messa
 1295. Ma gran caritat, amor e llarguesa - RAO 154a.2
 1296. Ma volentat, no menys freda que marbre - RAO 60.13
 1297. Ma voluntat, amant vos, se contenta - RAO 94.51, LVI
 1298. Ma voluntat he donada - RAO 0.78
 1299. Madona, xantan vos diria - RAO 0bis.madona
 1300. Madre, por no me dar nada
 1301. Magnifich mossen Johan [Espill] - RAO 152.1
 1302. Maires de Dieu, valerosa princessa - RAO 14.14
 1303. Mais no·m cug que sons gais
 1304. Mal haja qui se n'ira - RAO 0bis.mal_haja
 1305. Mal, mal - RAO 176.2
 1306. Mala domna, fals vos sui e ginyós - RAO 0.80
 1307. Malaja amor qui la·m feu abellir - RAO 100.1b
 1308. Malament viu qui delit perd de viure - RAO 94.52, LXXXVIII
 1309. Malauts e greus destrets - RAO 83.6
 1310. Maldecir de mujeres
 1311. Maldic a mos fats e trista ventura - RAO 180.16
 1312. Maldit bendit
 1313. Maleit lo jorn que em fon donada vida - RAO 94.53, CXIX
 1314. Mals parladors vull per tostemps maldir - RAO 139.16
 1315. Malventurós no deu cercar ventura - RAO 94.54, XIV
 1316. Mamigam menestra lei
 1317. Man semblon leniana pastor
 1318. Mandat m'es que no·m recreia
 1319. Mare d'Aquell qui de la creu en l'arbre - RAO 154.19
 1320. Mare de Deu esser no merexque - RAO 74.7
 1321. Mare de Deu, eternalment prevista - RAO 31.1
 1322. Mare de Déu, humil Verge Maria - RAO 180.12a
 1323. Mare de Deu, qui sols pogues mereixer - RAO 203.6
 1324. Mare de Déu, sus los cels sobirana - RAO 0.82
 1325. Mare del Fill al Qual sou vera filla - RAO 35.2
 1326. Margarita molt benigna - RAO 0h.23
 1327. Maria, dona, Deu vos sal - RAO 0.83
 1328. Martir molt sant, fortissim y admirable - RAO 0h.24
 1329. Martiri et do - RAO 0bis.martiri
 1330. Mas amant qa(ue)sta dona maintas belas cortz e maintas / belas iostas e maint bel solatz en foron fayt.
 1331. Más clara que la luna
 1332. Mas con maue(n) dieus mauit
 1333. Mas envidia he d'aquel
 1334. Mas puix tenim davant la vista nostra - RAO 69.4c
 1335. Mater Jesu castrum virginitatis
 1336. Mayor de tots creats de una pasta - RAO 72.3
 1337. Mayre de Deu e fylha - RAO 84bis.1
 1338. Mayre de Diu, stiell de l’albe pura - RAO 0.79
 1339. Mayres de Dieu, cristall de puritat - RAO 122.1
 1340. Mayres de Dieu verges pura
 1341. Meig uers faray leuger e pla ses força
 1342. Mémbranos haberos dicho que
 1343. Mentre d'Amor sentí sa passió - RAO 94.55, CXXIII
 1344. Mentres hi fon lo metge may parlaren - RAO 74.3h
 1345. Mercè de mi hages, mon sol Senyor - RAO 103.91
 1346. Merce prey vos vença - RAO 0.109b
 1347. Merces es e chausimentz
 1348. Mervellat estic de ço que oig - RAO 99.5
 1349. Més amara tenir febre - RAO 176.3
 1350. Mes dous amis, a vous me vueil compleindre
 1351. Mes voluntats, en gran part discordants - RAO 94.56, LX
 1352. Mestre Cortés de la bereta - RAO [CHECK!!!]
 1353. Mi dona és indicativa
 1354. Mi más crecida tristura
 1355. Mi querer nunca se parte
 1356. Midons qu'eu aim ses bausia - RAO 20.4
 1357. Miracles en prosa
 1358. Mirad, señoras, qué hallé
 1359. Mirall de trobar
 1360. Mirall dels divinals assots
 1361. Mirant en vos, examen de pintura - RAO 203.7
 1362. Mirant lo cel brodat d'estelles clares - RAO 203.8
 1363. Mirant que del rey Jhesus, ver Messies - RAO 0h.25
 1364. Mirant que vences la fort gent pagana - RAO 0h.26
 1365. Mirant, senyor de molta reverencia - RAO 60.14
 1366. Misatges, prech vos que aneu - RAO 0.85
 1367. Misteri gran, o concebiment noble - RAO 90.10
 1368. Misteris profundes los angels cantaven - RAO 153.2
 1369. Molt he tardat en descobrir ma falta - RAO 94.57, VI
 1370. Molt humil Mare de Déu - RAO 0.86
 1371. Molt m'agrada·l tems d'estiu
 1372. Molt m'agrada·l tems d'estiu
 1373. Molt m'entremis de chantar volontiers
 1374. Molt m'és plasents, bella, com senyoreja - RAO 77.2
 1375. Molt me par bo que pens de l'altre món - RAO 94.58, CXXI
 1376. Molt mes que spectable senyor virtuos - RAO 119.1
 1377. Molt protestant, comens ffer aquest'obra - RAO 103.92
 1378. Molt vos sou tart, dona, reguoneguda - RAO 103.93
 1379. Moltes de vetz, dompna, ·m suy presentatz - RAO 91.1
 1380. Moltes gents son en aquest mon loades - RAO 191.1
 1381. Molts dies ha que tinch estrem voler - RAO 103.94
 1382. Molts hòmens oig clamar-se de Fortuna - RAO 94.59, XXXI
 1383. Mon bon amic, sabiatz que l'altre dia - RAO 192.1h
 1384. Mon bon senyor, puix que parlar en prosa - RAO 94.60, CXXIIb
 1385. Mon car senyor N'Anfós (Lo compte final) - RAO 96.10
 1386. Mon chan comenz dira mesclat ab gaug
 1387. Mon chan fenisc ab dol et ab maltraire
 1388. Mon chantar voill retrair'al cominal
 1389. Mon char fill, per sanct Antoni - RAO 132.2
 1390. Mon cor e mi e mas bonas chanssos
 1391. Mon Creador, incomprès dreturer - RAO 103.95
 1392. Mon esperit esta ple de sospita - RAO 203.9
 1393. Mon fill Jesus, lo qual yo e portat - RAO 0.1a
 1394. Mon sentiment ha perdut del tot l'esma - RAO 90.11
 1395. Morir cuit, las - RAO 65.3
 1396. Morir me cuit de dol e gran faunia - RAO 103.96
 1397. Mort me donau, dona, sens mareixer - RAO 103.97
 1398. Mort me donau, senyora, vida mia - RAO 183.8
 1399. Mort per amor, dins lo negre sepulcre - RAO 154.20b
 1400. Morta de part, davall la pedra marbre - RAO 154.20a
 1401. Mos cars cosís, pus t'aimia t'ha ras - RAO 103.98
 1402. Mos cars nabotz, torbat m'an l'enemich - RAO 101.10
 1403. Mos cars nebots, en vostres cançons vei - RAO 101.8
 1404. Mos cars nebots, ieu sai dos aimadors - RAO 101.9
 1405. Mos cors se mor languen, mais mort non es
 1406. Mos donatius que son, ni mes offertes? - RAO 203.10q
 1407. Mos honcles cars, yeu no dich mal d'aquellas - RAO 103.99
 1408. Mos mals escrits, en compte del diable - RAO 203.10j
 1409. Mos ulls, tancats perque altra no mire - RAO 154.21
 1410. Mossen Andreu, un consell te deman - RAO 103.101
 1411. Mossèn Andreu, un hom ha fet aimia - RAO 103.102 = 45.3
 1412. Mossen Endreu, temps ha que no trobe - RAO 103.100
 1413. Mossèn Francesc, lo noïble agulló - RAO 103.103
 1414. Mossèn Guerau, pus lo temps és vengut - RAO 103.104
 1415. Mossen Guillem, quart en linyatge - RAO 49.7
 1416. Mossèn Jacme, si us plats, vullats triar - RAO 95.10 = 148.1 = 132.1
 1417. Mossèn Joan, digues-me què faré - RAO 45.2
 1418. Mossèn Joan, pus sou desnaturat - RAO 0.87
 1419. Mossèn Joan, segons openió - RAO 76.2
 1420. Mossen Ramon de Cornet si us agensa
 1421. Mossen Ramons per clercia
 1422. Mossenyer meu, per conseguir - RAO 78.1
 1423. Mostrant un greu planyer lo cel y la terra - RAO 60.15 = 98.6
 1424. Motz brauz e critz. e chan e sos e uoutas
 1425. Mourà's corrent la tramuntana ferma - RAO 154.22
 1426. Mout i fe gran peccat amors
 1427. Mout m'es discandre carcol
 1428. Mout me plai quan vei dolenta
 1429. Muy gran fallimento
 1430. Muy gran pena y dolor
 1431. N'archiprest, si Deus bona ventura - RAO 0b.2
 1432. N'archipreste, si Deus bona ventura - RAO 0.88
 1433. (N)os pot sufrir ma lenga qill non dia
 1434. (N)uylla res achantar nom faill
 1435. Na dolça res, be m'es greu - RAO 0bis.na_dolca_res
 1436. Na Ffrancina, la beneita - RAO 0bis.na_ffrancina
 1437. Na Pau, Na Pau, tant desir vostra pau - RAO 83.7
 1438. Nafratz d'ira, cum cel qu'es de dol pres
 1439. Natura humana e angèlica
 1440. [. . .]ne dix l'altrir un dia - RAO 0.84
 1441. Ne 'l diavolo serve ne ad Dio
 1442. Ni sabe el dolor que siento
 1443. No cal dubtar que sens ulls pot hom veure - RAO 94.61, CXVIII
 1444. No crec prengués ab major paciença - RAO 103.105
 1445. No crech al mon sia tant linda dama - RAO 0e.10
 1446. No crech pas - RAO 182.4
 1447. . . . / no cresi pas que·l mon se cort ne·s mis - RAO 83.8
 1448. No desir tant del món la senyoria - RAO 14.15
 1449. No em clam d'algú que en mon mal haja colpa - RAO 94.63, CVIII
 1450. No em clam d'Amor, ab tot que molts turments - RAO 103.106
 1451. No em fall record del temps tan delitós - RAO 94.64, XXV
 1452. No em plau lo tall que teniu ne manera - RAO 183.9
 1453. No em pren així com al petit vailet - RAO 94.65, LXVIII
 1454. No em sé si s'és mon cervell - RAO 0.92
 1455. No és cos humà qui bastàs a comprendre - RAO 0.91
 1456. No es meravell algú perquè m'enyor - RAO 94.68, XC
 1457. No es meravella - RAO 0.88bis
 1458. No és pus amor sinó ço que jo sent - RAO 199.4
 1459. No es tan gran, Senyor, per molt que sia - RAO 69.3d
 1460. No està bon seny a home qui molt fia - RAO 17.3
 1461. No fon tan gran dels jueus la temor - RAO 154.23
 1462. No fonc donat tal joi en tot lo segle - RAO 192.4
 1463. No gos mostrar ma volentat - RAO 175.11
 1464. No guard avant ne membre lo passat - RAO 94.62, LXXVIII
 1465. No ha molts jorns, parlant ab una dona - RAO 145.3
 1466. No le us dire qual es ma senyora - RAO 0bis.no_le_us_dire
 1467. No m'ajut Déu si vós no m'ajudau - RAO 180.17
 1468. No m'asalt d'hom que en tots afars no sia - RAO 164.11
 1469. No pens algú que m'allarg en paraules - RAO 94.66, LXXIII
 1470. No penseu gens que metre hun jornal - RAO 104.4 = 103.141
 1471. [N]o perque cert a tot lo mon no sia - RAO 10.9
 1472. No pot mostrar lo món menys pietat - RAO 94.67, LXXVII
 1473. No pot ren dir ne far que bé estia - RAO 164.12
 1474. No puch dormir soleta, no - RAO 0.89
 1475. No puch guarir de la nafra preyon - RAO 0.90
 1476. No puedo apartarme
 1477. No puedo sentir
 1478. No pug dir sert virtut o gentilesa - RAO 0e.12
 1479. No puix forçar tant lo voler - RAO 73.8
 1480. No pusch mudar que no·m playna
 1481. No sap lo camí d'amor - RAO 26.1
 1482. No sap què es fa sinó cell qui Déu prega - RAO 140.2
 1483. No say chantar mays ne cuynda sazos
 1484. No say quem diga nim fassa
 1485. No sé si ves, no ha molts jorns passats - RAO 145.4
 1486. No sec lo temps mon pensament immoble - RAO 94.69, XXIV
 1487. No sent, ne veig, ne oig, ne conec res - RAO 180.18
 1488. No siau tal, pux conoxeu - RAO 166.1
 1489. No siau vos, negant, inpenident - RAO 153.3a
 1490. No só gosat en demanar mercé - RAO 94.70, LXV
 1491. No us cal star, per que us vulla mes be - RAO 103.109
 1492. No us vullau metre en amar - RAO 0.93
 1493. No veirets mai, d'eras anant - RAO 103.110
 1494. No vull anar en lloc on dones sien - RAO 145.5
 1495. No vull saber de res ne vull apendre - RAO 145.6
 1496. Noble senyor e dels pus magnifichs - RAO 0.94
 1497. Nol p(re)natz los fals marit ia na delgada
 1498. No·l prenatz los fals marit ja, na delgada
 1499. Nom alegra yuern ne pascors
 1500. No·m ffera gens vostra descortesia - RAO 103.107
 1501. No·m fuy girat que jo senti - RAO 149.2c
 1502. Nom plai chans de Roysinol
 1503. No·m platz que pratz ne may oymay atenda ne chans
 1504. [N]om pusch de xantar retener
 1505. No·m pux d'amar vos estraire - RAO 20.5
 1506. No·m se si so en mar, cel o en terra - RAO 0e.11
 1507. Només en vós, virtut havets estrema - RAO 183.10
 1508. Non alegran chans ni critz
 1509. Non cuyauo nuls p(re)sona
 1510. Non es meravilla s'eu chan
 1511. Non mente quel mutt' antico
 1512. Non puesc mudar mon cant
 1513. Non puesc sofrir caladolor
 1514. Non pux tenir quez eu de mort nom tenia
 1515. Non tenendo qué fazer
 1516. Non voler dar ad chi non precz' il dono
 1517. No·s desconfort nul pensament - RAO 149.2g
 1518. Nos, jutges per vos elegitz - RAO 0.92bis
 1519. Nos qui les dites armes de Jesucrist - RAO 0bis.nos_qui_les_dites
 1520. Nostre Senyor e mossen sent Pere - RAO 0bis.nostre_senyor
 1521. No·t merevells com voler te retempta - RAO 103.108
 1522. [N]ou pensament es present a la pensa - RAO 10.8
 1523. Nou perles sé qui són molt estimades - RAO 6.3
 1524. Novell penser m'és venguts sobtament - RAO 93.2
 1525. Novellament he sentida l'empresa - RAO 183.11
 1526. Nuill hom no s'auci tan gen
 1527. Null temps cuidi, dona, trobar - RAO 103.111
 1528. Nuls hom no sap d'amic tro l'a perdut
 1529. Nuls hom no val ni deu esser prezatz
 1530. Nunca diré qui és la que jo am - RAO 145.7
 1531. Nuncha q(ue)rria eu achar
 1532. Nuyl temps no nash corona - RAO 0b.1
 1533. Nuylls hom no pot tan bo mot com no dir
 1534. Nuylls hom sauis no deu seynor p(re)yar
 1535. O altitut del trezaur glorios - RAO 0c.3
 1536. O arbre sant qui·ns dau lo fruyt de vida - RAO 0h.27
 1537. O Babilon, a tu, Barcelona - RAO 182.5
 1538. O Barbera santa, de fe digne ciri - RAO 0h.38a
 1539. O! Bé puc dir que mala sort - RAO 0.95
 1540. O bisbe molt sant, de vida perfeta - RAO 0h.57a
 1541. O ciri de fe perfet y molt digne - RAO 0h.55a
 1542. O ciri de fe y clara lanterna - RAO 0h.54a
 1543. O clau que huy·ns obre del cel la gran porta - RAO 22.3
 1544. O corredor del divinal encant - RAO 99.7
 1545. O Deu, e quin sospirar - RAO 127.2
 1546. O Deu eternal, virtut infinida - RAO 0h.32a
 1547. O digne prelat de gran reverencia - RAO 0h.9a
 1548. O dignes reys de molt gran excellencia - RAO 0h.15a
 1549. O excellent Egipciaqua digne - RAO 0h.56a
 1550. O fill Jesus, mon Deu e Creador - RAO 0.41c
 1551. O gran arquebisbe qui·l mon tot enrama - RAO 0h.28a
 1552. O gran cavaller, molt fel e insigne - RAO 0h.37a
 1553. O gran sacerdot humil y benigne - RAO 0h.48a
 1554. O, immortal y mort per mos delictes - RAO 203.10a
 1555. O Lazer insigne, perfet y molt noble - RAO 0h.25a
 1556. O Lucia sancta, per Deu molt amada - RAO 0h.21a
 1557. O lum tan gran que torba y enluerna - RAO 12.3
 1558. O Marta beneyta, per Deu molt amada - RAO 0h.45a
 1559. O martir sant y pur ab gran mundicia - RAO 0h.24a
 1560. O martre primera per Deu elegida - RAO 0h.59a
 1561. O misterio muy profundo
 1562. O mort cruel, mostra ta gran potença - RAO 26bis.2
 1563. O mort, qui est de molts mals medecina - RAO 94.72, XXXVI
 1564. O pare benigne y molt venerable - RAO 0h.31a
 1565. O pare sant, de Deu vera factura - RAO 0h.17a
 1566. O, pur engast de l'alt carvoncle feta - RAO 203.11
 1567. O Rey dels reys e Senyor dels senyors - RAO 0c.4
 1568. O salvador de natura humana - RAO 0h.7a
 1569. O sant arquebisbe, de grans laors digne - RAO 0h.14a
 1570. O sant confessor de gran reverencia - RAO 0h.20a
 1571. O sant excellent de vida molt pura - RAO 0h.39a
 1572. O sant excellent, molt clara lanterna - RAO 0h.11a
 1573. O sant excellent, perfet y dignissim - RAO 0h.13a
 1574. O sant excellent que·l mon illumina - RAO 0h.47a
 1575. O sant excellent Thomas Conturberi - RAO 0h.28
 1576. O sant glorios, beneyt sant Machari - RAO 0h.40a
 1577. O sant glorios, perfet y molt digne - RAO 0h.49a
 1578. O sant glorios, qui·l mon tot enrama - RAO 0h.46a
 1579. O sant glorios, vexell y retreta - RAO 0h.12a
 1580. O sant glorios, Ypolit insigne - RAO 0h.51a
 1581. O santa molt digna de gran reverencia - RAO 0h.18a
 1582. O santa molt digna, humil Magdalena - RAO 0h.10a
 1583. O tu christia qui es vençut de la ira - RAO 27.1
 1584. O tu, Fortuna, que fas rodar lo mon - RAO 122.2
 1585. O tu, vida mundana - RAO 0.100
 1586. O ver prothomartir de fe admirable - RAO 0h.29a
 1587. O ver prothomartir de molta constancia - RAO 0h.29
 1588. O Vera Creu, de grans laors molt digna - RAO 0h.27a
 1589. O verge beneyta y martir insigne - RAO 0h.23a
 1590. O verge molt digna, per Deu molt amada - RAO 0h.6a
 1591. O verge prudent, humil Juliana - RAO 0h.26a
 1592. O verge santa Maria - RAO 0bis.o_verge
 1593. ¡O, Virgen santa Senyora!
 1594. O visconte de Narbona - RAO 0bis.o_visconte
 1595. O vosaltres Cristians - RAO 30.6
 1596. O! vosaltres, honrats senyors - RAO 0bis.o_vosaltres
 1597. Obra feta per los vells - RAO 115.1
 1598. Obra sobtil p(ri)m e trasforia
 1599. Obriu, obriu, senyora, vostres coffrens - RAO 13.1
 1600. Obs magra. si mo consentis
 1601. Oh banc segur, en qui lo preu se paga - RAO 99.6
 1602. Oh cruel ventura mia! - RAO 0.98
 1603. Oh digna preciositat - RAO 180.19
 1604. Oh dueña por quien virtud
 1605. Oh fort dolor, jo et prec que mi perdons - RAO 94.71, LXI
 1606. Oh las, Amor! Per què consent - RAO 73.9
 1607. Oh, Mare de Déu, senyora - RAO 86.3
 1608. Oh passió, qui sens poder has força - RAO 180.20
 1609. Oh, quant és foll qui tem lo forçat cas - RAO 94.73, CVII
 1610. Oh, qué viva fermosura
 1611. Oh tu, traïdor, qui tan sovint renegues - RAO 52.1
 1612. Oh vós, mesquins, qui sots terra jaeu - RAO 94.74, LXXIX
 1613. Oïu de mi quanta dolor - RAO 143.1
 1614. Oïu, oïu, tots los qui bé amats - RAO 94.75, XIX
 1615. ( )ol camors me pleuis
 1616. Omne rarum preciosum COMPROVAR!
 1617. On és lo lloc on ma pensa repose - RAO 94.76, LXXVI
 1618. Or est ainsi que par la bonne e belle
 1619. Ora may, que ffora·n ço
 1620. Oració a la sacratíssima Verge Maria
 1621. Oracio de tot dia
 1622. Ornat sou de virtuts tantes - RAO 0h.30
 1623. P. . . h. . . . . .och estable - RAO 102.4a
 1624. (P)lanc e sospir. e plor e chan
 1625. Palaus d'Onor ples de [perilh . . .] - RAO 0.101 ???
 1626. Palays de Dieu, pura verges Maria - RAO 103.112
 1627. Palma tenint Jhesus alt en la çima - RAO 98.1
 1628. Pan por pan, suelen referir algunos
 1629. Paor no em sent que sobreslaus me vença - RAO 94.77, LXXII
 1630. Para jamás olvidaros
 1631. Parás mientes a mis ojos
 1632. Paratges a molt p(er) pres
 1633. Pardiu amour c'est chose convenable
 1634. Pare sou tan venerable - RAO 0h.31
 1635. Parlament a casa de Berenguer Mercader
 1636. Parlar d'amor no pusc si no planyent - RAO 83.9
 1637. Parlar de vos, alta senyora nostra - RAO 194.1
 1638. Part d'un procés judiciari o criminal fet contra una senyora com la menen a sentenciar
 1639. Partir de ioy e d'amor
 1640. Passant jo per l'encontrada - RAO 54.2
 1641. Passionat tenc lo meu espirit - RAO 175.12
 1642. Pastourelle
 1643. Pater noster poderós - RAO 0.103
 1644. Pater noster qui es ben sage
 1645. Pau sia ab vos e ab tot lo restant - RAO 0.104
 1646. Pauch om es uey de sen tan freyturos
 1647. Peccatz mortals me par q(ue)s de son pars
 1648. Pedisme, señora, estrenas
 1649. Pena, pesar ni plazer
 1650. Pensament
 1651. Pensant en vos, tresor de ma ventura - RAO 203.12
 1652. Per a passar d'aquest golf miserable - RAO 75bis.1
 1653. Per a totstemps hay cremat l'inventari - RAO 171.2
 1654. Per bé que lo món en tals fets hui sia - RAO 60.16 = 194.2 = 189.4 = 202.4 = 56.4 = 60.21 = 189.3
 1655. Per ben amar jo pas lo darrer dan - RAO 199.5
 1656. Per cap deport - RAO 5.1d
 1657. [...] | per cercar lo lloc on seria - RAO 0.106
 1658. Per ço car vey que voluntats amena
 1659. Per ço car vey que voluntats amena
 1660. Per Crist, amor, en gentil luec saubes
 1661. Per dan que d'amor me vejnha
 1662. Per dar bon past a les penses divines - RAO 98.2
 1663. Per Deu, amors, be sabetz veramen
 1664. Per divulgar la pràtica damnada - RAO 129.1
 1665. Per dos estrems tinc l'espirit destret - RAO 78.2
 1666. Per fembre fo Salomo enganat - RAO 16.2 in 61.8
 1667. Per gran amistansa
 1668. Per gran desir, dona, que em ve de vós - RAO 73.10
 1669. Per gran raó, verge Dona, diguist - RAO 103.113
 1670. Per gran rayso, cruel dona malvada - RAO 14.16 in 61.8
 1671. Per lletres vuit se confix lo gran nom - RAO 102.5
 1672. Per llo servo patè' non m'è gradito
 1673. Per lo camí breu sens perill, drecera - RAO 67.6
 1674. Per lo camí de mort he cercat vida - RAO 94.78, XCVIII
 1675. Per lo gran pes de la manta bastida - RAO 0d.4
 1676. Per lo just do que demanau - RAO 177.1
 1677. Per lo que veig de vós tot me reprenc - RAO 183.12
 1678. Per merce·lh prec qe sa merces mi prenda reprendra
 1679. Per miels cobrir lo maltrait e·l cossire
 1680. Per mils sentir dels fets la fi - RAO 60.16b
 1681. Per mitigar l'enuig gran de l'estiu - RAO 60.17
 1682. Per molt amar ma vida és en dubte - RAO 94.79, LV
 1683. Per molt pensar só en un pensament - RAO 109.2
 1684. Per obtenir salvacio - RAO 0h.32
 1685. Per quant m'an dit que 'n la devocio - RAO 49.8
 1686. Per què així car, dona, ves mi teniu - RAO 103.114
 1687. Per què m'és tolt poder deliberar - RAO 94.80, LXX
 1688. Per que·m dieu que no us vull, ma senyora - RAO 0e.13
 1689. Per que·m digues que, sens vostre voler - RAO 103.115
 1690. Per satisfer a vos, qui dau la joya - RAO 0.108
 1691. Per satisfer al que tant me obliga - RAO 90.12
 1692. Per so com mariner - RAO 0.107
 1693. Per solatz reueillar
 1694. Per tant co·l temps, de temps en temps, se muda - RAO 103.116
 1695. Per tot lo mon vay la gens murmuran
 1696. Per tres mitjans son poder habilita - RAO 180.21
 1697. Per un gran alt que tinch, dona, de vos - RAO 103.117
 1698. Per vós lloar he mester vostra força - RAO 2.1
 1699. Per vós m'atur desliberació - RAO 175.13
 1700. Per vos suy en greu turment - RAO 0.109a
 1701. Per ymitar aquella gran reyna - RAO 203.13
 1702. Perdut he pler, deport, solas he riure - RAO 103.118
 1703. Pere gentil e de bona manera - RAO 158.1a = 67.14 = 202.3, 202.3a
 1704. Pere, germà, indigne de resposta - RAO 102.1a
 1705. Permès ha Déu haver feta presó - RAO 103.119
 1706. Perque d'huimai la vostra valor tanta - RAO 83.10
 1707. Perquè ieu sui viells, en favor de les velles - RAO 101.11
 1708. Perque lohar puga vostra senyoria - RAO 174.1
 1709. Perque moltes obres detinguen la plaça - RAO 49.9
 1710. Perque mos vulls no pobliquen lo dan - RAO 103.120
 1711. Pert se qui femna xastia - RAO 20.6
 1712. Pertir me vay lenguint e sospiran - RAO 0.102
 1713. Pey Trencavel ab vos vuelh tensonar
 1714. Pija, non quisiestes vos
 1715. Píram i Tisbe
 1716. Plant dolorós de la reina Hècuba
 1717. Planys del cavaller Mataró
 1718. Plasen jardi, plus qu'autre jos lo cel
 1719. Plorant, planyent, passant pena - RAO 178.4
 1720. Ploren mos ulls llàgremes no llançants - RAO 67.7
 1721. Plors, plants, sanglots e gemecs de congoixa - RAO 0.110
 1722. Plus ay de talent que no suil
 1723. Plus en vos tot be sa diriva - RAO 103.121
 1724. Plus que Amor vol que en mos mals anyadesca - RAO 103.122
 1725. Pobre de joi e malestruc d'aimia - RAO 103.123
 1726. Poch repos sent qui parteix arribant - RAO 58.1
 1727. Poder de gran poderío
 1728. Poderós Déu e hom incomprensible - RAO 103.124
 1729. Pont del gran cel, de parahis escala - RAO 189.2
 1730. Por ab gosar, ardiment e temor - RAO 80.2
 1731. Por ab gosar, ardiment e temor - RAO 184.3
 1732. Por de pitjor a molts fa prendre mort - RAO 94.81, LVII
 1733. Por los montes Perineos
 1734. Porque pierdes opinión
 1735. Port de virtuts, no perillosa plaja - RAO 190.1
 1736. Pos al barons vei qu'enuia e pesa
 1737. Pos lo glatz el freitz e la neus
 1738. Pos ma boca parla sens
 1739. Pregunta de don Diego de Castre al príncipe don Karles
 1740. Pren m'enaixí com al patró que en platja - RAO 94.82, II
 1741. Prenent lo tot per la pus simpla part - RAO 26bis.3
 1742. Preneu conort e no us doneu tristura - RAO 180.22
 1743. Prenguen espill los curials que són - RAO 103.125
 1744. Preniu lo pom, mare del gran Cupido - RAO 154.24
 1745. Pres dun jardi encontrey laltre dia
 1746. Pres en l'hort, ab mans ligades - RAO 138.1c
 1747. Pres mes talens d'un pech partimen far
 1748. Presumptuós cors, ple de vanitats - RAO 93.3
 1749. Primerament ligen aquells qui tiren - RAO 49.2a
 1750. Princepc enic e bibse negligen
 1751. Princessa proz, valens, d'auta semença - RAO 14.6d
 1752. Principi de males fades - RAO 86.4
 1753. Privilegi de la gaia ciència
 1754. Pro li faça al qui ha dit - RAO 176.4
 1755. Procés de Corona d'Aur contra en Bernat Tudela - RAO 192.2
 1756. Prometre ses dar es aytals
 1757. Proomens, direts ha mon senyor - RAO 0bis.proomens
 1758. Prothomartyr glorios - RAO 178.5
 1759. Prou te dona d'un amador - RAO 192.1g
 1760. Proverbis d'ensenyament - RAO 89.9 (vv. 1-344)
 1761. [Proverbis d'ensenyament]
 1762. Proverbis de la Retòrica nova - RAO 89.9 (vv. 345-446)
 1763. Pueis tant mi forsamors q(ue) ma fait entremetre
 1764. Pues las ansias de quereros
 1765. Pues me teneis soyugado
 1766. Pues me teneis soyugado
 1767. Pues mi muerte deseáis
 1768. Pues no consiente ventura
 1769. Pues que non soys para mí
 1770. Pues que parto no partiendo
 1771. Pues servicio vos desplace
 1772. Pues tan sañoso comigo
 1773. Puis he d'amor ço que haver-ne solia - RAO 139.17
 1774. Puis me trob sol en amor, a mi sembla - RAO 94.84, XCIV
 1775. Puis per amors fis prets és mantenguts - RAO 0.113
 1776. Puis que, sens Tu, algú a Tu no basta - RAO 94.85, CV
 1777. Puix als cels ab tanta gloria - RAO 0h.33
 1778. Puix altercat hagueren una stona - RAO 74.3l
 1779. Puix, apostol tan insigne - RAO 0h.34
 1780. Puix de Deu sou tan amada - RAO 0h.35
 1781. Puix de tanta reverencia - RAO 0h.36
 1782. Puix del poble sou deffensa - RAO 0h.37
 1783. Puix desigau, senyor molt spectable - RAO 202.2
 1784. Puix Deu james les gracies nos dona - RAO 60.18
 1785. Puix entre les vergens sou verge stimada - RAO 0h.38
 1786. Puix entre·ls sants sou vos de valor tanta - RAO 0h.39
 1787. Puix fon del tot la causa disputada - RAO 74.3q
 1788. Puix fos vencedor d'aquell adversari - RAO 0h.40
 1789. Puix la voluntat tots temps esta presta - RAO 74.8
 1790. Puix lo parlar del cor demostra·l titol - RAO 12.4
 1791. Puix me penit, senyal és cert que baste - RAO 94.83, CXV
 1792. Puix molt clarament se mostra - RAO 0h.41
 1793. Puix no·s funda sobre raho - RAO 74.9
 1794. Puix per vos, Verge Maria - RAO 0h.42
 1795. Puix que mare tan honrada - RAO 0h.43
 1796. Puix que 'n la creu, morint per culpes mies - RAO 69.3e
 1797. Puix que yo, trist, peccant, obri la porta - RAO 69.3b
 1798. Puix sant tan insigne y tant comendable - RAO 0h.44
 1799. Puix servis ab amor tanta - RAO 0h.45
 1800. Puix sou de Jhesus servent tan dignissim - RAO 0h.46
 1801. Puix sou lum de la fe nostra - RAO 0h.47
 1802. Puix sou sacerdot y bisbe tan digne - RAO 0h.48
 1803. Puix sou sant tan venerable - RAO 0h.49
 1804. Puix veig que dels fels portau la bandera - RAO 0h.50
 1805. Puix veig sou dotat de gracia tanta - RAO 0h.51
 1806. Puix vostra valor tan gran es y tanta - RAO 0h.52
 1807. Puix vostra virtut a tots nos convida - RAO 0h.53
 1808. Puix vostra virtut lo mon tot esmalta - RAO 0h.54
 1809. Pus així et plau ta bandera estendre - RAO 1.1
 1810. Pus amant muir e mon pler se canvia - RAO 175.15
 1811. Pus amors uol q(ue)u faça sa comanda
 1812. Pus axi nos excitau - RAO 168.1c
 1813. [P]us bona sort de mi tots jorns s'absenta - RAO 10.10
 1814. Pus chan era e sesmera damar mos fis cors enq(ue)rax
 1815. Pus conexeu vos am ab fermetat - RAO 0bis.pus_conexeu
 1816. Pus dau raho a mi, de mal perlar - RAO 103.126
 1817. Pus en lo mon sou feta singular - RAO 26bis.4
 1818. Pus en tal punt m'havets, dona, portat - RAO 103.127
 1819. Pus es guerra comoguda - RAO 178.6
 1820. Pus fis amayre
 1821. Pus flac sou que nulla estopa - RAO 64.2
 1822. Pus forzado m'es partir
 1823. Pus ha dispost la megestat divina - RAO 0.111
 1824. Pus havets bondat despesa - RAO 14.17
 1825. Pus li prat son de verdura guarnit - RAO 101.12
 1826. Pus li rey laxon la ley e p(re)tz e ualor en destric
 1827. Pus m'avets ffayt a tan gran fallimen - RAO 101.13
 1828. Pus ma dolor tan fort tots jorns almenta - RAO 103.128
 1829. Pus me sui mès en l'amorosa questa - RAO 77.3
 1830. Pus mi dons vai tant, si Deus m'enantischa - RAO 34.4
 1831. Pus mon cor hage rescatat - RAO 0.112
 1832. Pus mon cosí me trau de pressa tanta - RAO 19.1
 1833. Pus no consent esperança - RAO 180.23
 1834. Pus no em feu bé, ne fer no el me voleu - RAO 103.129
 1835. Pus no uey leys cuy sonamics
 1836. Pus no us dech res, per que·m dieu que us pach - RAO 103.130
 1837. Pus no us desment ignorança l'entendre - RAO 180.24
 1838. Pus per amar he de morir - RAO 103.131
 1839. Pus que bondat ne és abtesa - RAO 47.1
 1840. Pus que d'amar sabets l'arts d'avantatge - RAO 192.5 = 162.1
 1841. Pus que d'amar vós fets merxanderia - RAO 0.114
 1842. Pus que demandat m'havets - RAO 53.3
 1843. Pus que en turment hai mis tostemps ma vida - RAO 139.18
 1844. Pus que estorts sui del llac de la mar fonda - RAO 59.14
 1845. Pus que sabi que a vostra senyoria - RAO 103.132
 1846. Pus que sots tal - RAO 103.133
 1847. Pus que sou de mi amada - RAO 0.115
 1848. Pus que tan bé sabets de cambiar - RAO 164.13
 1849. Pus que tothom se n'aparta - RAO 0g.1
 1850. Pus que tots jorns no cessats fer gabella - RAO 183.13
 1851. Pus que voleu que mon desig vos diga - RAO [CHECK!!!]
 1852. Pus que vos plai, domna, que res no us dia - RAO 139.19
 1853. Pus que vostre fonament - RAO 0.116
 1854. Pus que vuyt jorns stich, senyora - RAO 0.117
 1855. Pus que·s perdet en mercaders la fes - RAO 0bis.pus_que.s_perdet
 1856. Pus so destret no·m tenguats a follia - RAO 169.1
 1857. Pus vei lo món és vengut en tal cas - RAO 70.1
 1858. Pus vei que us plau per vós vaja rodant - RAO 103.134
 1859. Pus veig tant vol Amor que vostre sia - RAO 103.135
 1860. Pus vos, mon be, ab vostra gran bellesa - RAO 103.136
 1861. Pux ab virtuts lo mon vos magnifica - RAO 22.2a
 1862. Puys de virtuts vos veyg portar senyera - RAO 202.3a = 67.14 = 158.1, 158.1a
 1863. Puys l’altessa reginal - RAO 0.76d
 1864. Puys no·m voleu, prech la mort prest me vulla - RAO 90.13
 1865. (Q)uan par la flor iostal uert foil
 1866. Qan creis la fresca fuylles rams
 1867. Qant lo rosynol el foilhos
 1868. Qual dignitat ab la vostr'es egual - RAO 165.1
 1869. Qual és aquell envejós que ha bastat - RAO 183.14
 1870. Qual hom sentit porà dir ne pensar - RAO 140.3
 1871. Qual mils de mi en tal ira cayguda - RAO 183.15
 1872. Qual orador té llengua així diserta - RAO 67.8
 1873. Qual serà aquell que fora si mateix - RAO 94.86, CII
 1874. Qual un de tants dir porà que ell no senta - RAO 183.16
 1875. Qual voleu més, e sou de bon acord - RAO 67.12 = 140.4
 1876. Quala és vui que per amar llanguesca? - RAO 183.17
 1877. Quals aventura
 1878. Qualsevol home faria - RAO 142.3
 1879. Quan be me sui apensatz
 1880. Quan cug chantar, eu plaing e plor
 1881. Quan eu cossir en los fets mundanals - RAO 95.7
 1882. Quan jo bé pens lo que jamés pensava - RAO 111.3
 1883. Quan lo glatz e·l frechs e la neus
 1884. Quan me sové de la beutat diversa - RAO 83.11
 1885. Quan me ssove d'aquell jorn que parti - RAO 103.137
 1886. Quan plau a Déu que la fusta peresqua - RAO 94.87, LXXXII
 1887. Quans sentimens james d'emor senti - RAO 103.139
 1888. Quant ay lo mon consirat - RAO 0.118
 1889. Quant bracal brondels el rama
 1890. Quant de sobre uoler nom tueill
 1891. Quant la brunaura ses lucha
 1892. Quant me veuras apparellat a rebre - RAO 203.10t
 1893. Quant més amau, tant més temor teniu - RAO 94.88, CXXVI
 1894. Quant vei reverdir les jardis
 1895. Quanta dolor ha passada lo rei - RAO 103.138
 1896. Quanto más miro las bellas
 1897. Quar mot ome fan vers
 1898. Quar vey lo mon de mal pojat al cim
 1899. Quasi llibert, content de ma ventura - RAO ???
 1900. Quatre vocals e tres lletres ensems - RAO 61.5a
 1901. ¿Qué fazéis, oh trobadores?
 1902. Que li volgues mal, ara li perdo - RAO 0bis.que_li_volgues
 1903. Què m'ha calgut contemplar en Amor - RAO 94.89, LXXI
 1904. Que may sens Tu, Senyor, a Tu no miren - RAO 203.10c
 1905. Que si no y prenem qualque consell - RAO 0.30
 1906. Què val delit, puix no és conegut - RAO 94.90, XCV
 1907. Qui bé serveix lleixau, que grat ne ten - RAO 61.9
 1908. Qui bon fruit uol recoyllir be semena
 1909. Qui bon vers agrada a auzir
 1910. Qui chantar sol ni sap de cui
 1911. Qui creu del tot son adversari - RAO 189.3
 1912. Qui de complir tot son plazer assaya - RAO 34.5
 1913. Qui de mi us dix que fos enamorat - RAO 103.140
 1914. Qui dels escachs vol belamen jogar
 1915. Qui Deu vos contempla de la creu en l'arbre - RAO 54.3 = 60.20
 1916. Qui em mostrarà la Fortuna lloar - RAO 94.92, LXII
 1917. Qui em tornarà lo temps de ma dolor - RAO 94.93, LXIII
 1918. Qui és aquell qui en Amor contemple - RAO 94.91, LXXV
 1919. Qui femna amar vol - RAO 20.6a
 1920. [...] | qui fo ab ells - RAO 0.119
 1921. Qui ne per si ne per Déu virtuts usa - RAO 94.94, CIV
 1922. Qui no és trist, de mos dictats no cur - RAO 94.95, XXXIX
 1923. Qui padanam farup damiracundi - RAO 102.4
 1924. Qui per consell d'home foll se regeix - RAO 199.6
 1925. Qui perd lo temps detràs ço que no val - RAO 103.141
 1926. Qui perd son temps és bé orat - RAO 50.2
 1927. Qui porà dir lo misteri ten alt - RAO 93.4
 1928. Qui pot loar lo grau de vostra fama - RAO 97.1
 1929. Qui pot loar molt la gran valor vostra - RAO 0h.55
 1930. Qui s'atreveix vostres lahors comptar - RAO 134.1
 1931. Qui serà aquell del món superior - RAO 94.96, XCIII
 1932. Qui, sino foll, demana si m'enyor - RAO 94.97, LIV
 1933. Qui uezia son dan dins sa mayso
 1934. Qui uol auer prez uerai
 1935. Qui veu present lo que mai no ha vist - RAO 61.10
 1936. Qui vol al món desir, prets, fama granda - RAO 156.1
 1937. Qui vol appendre de haver paciencia - RAO 27.2
 1938. Qui vol en cort de gran senhor caber
 1939. Qui volrà veure un pobre estat - RAO 180.25
 1940. Quien bien amando persigue
 1941. Quien tanto veros desea
 1942. Qui·m donara saber e consonants - RAO 99.8
 1943. Qui·n pert son temps en ben amar - RAO 0.120
 1944. Quina dolor sera 'gual ab la mia - RAO 26bis.5
 1945. Quins tan segurs consells vas encercant - RAO 94.98, XI
 1946. (R)eys glorios. uerais lums e clardatz
 1947. Raonament de Telamó e d'Ulixes
 1948. Raonament entre Francesc Alegre i Esperança
 1949. Rar no és tu a donar benifici - RAO 0d.5
 1950. Raso ni sens no pot vezer lo moble
 1951. Razonamiento con la Muerte
 1952. Razonamiento de Demóstenes a Alexandre
 1953. Razonamiento en defensa de las donas
 1954. Razos de trobar
 1955. Real ciutat pel Rey etern fundada - RAO 97bis.1
 1956. Regina exçellent, Verge de pietat - RAO 0bis.regina
 1957. Regles de trobar
 1958. Regne divís és desolat, perdut - RAO 103.142
 1959. Rei qui vilan pren en honor - RAO 0.121
 1960. Rei virtuós, senyor d'insigne terra - RAO 67.9
 1961. Reina de dicha cruel
 1962. Reina de mi, prec Déu que us do bon jorn
 1963. Reina de prets, doctrina dels saubents - RAO 64.3
 1964. Réplica de Pedro de Urrea a Pere Torroella [b]
 1965. Réplica de Pedro de Urrea a Pere Torroella [d]
 1966. Réplica de Pedro de Urrea a Pere Torroella [f]
 1967. Rèplica de Pere Pou a Francí Desvalls
 1968. Rèplica de Pere Pou a Joan Almogàver [a]
 1969. Rèplica de Pere Pou a Joan Almogàver [b]
 1970. Rèplica de Pere Pou a Joan de Cruïlles
 1971. Réplica de Pere Torroella a Pedro de Urrea [c]
 1972. Réplica de Pere Torroella a Pedro de Urrea [e]
 1973. Réplica de Pere Torroella a Pedro de Urrea [g]
 1974. Report d'unes noves me força que us diga - RAO 74.10
 1975. Requesta amorosa
 1976. Requesta d'amor de Madama sens merci - RAO 125.1
 1977. Requesta d'amor recitant una altercació entre la Voluntat i la Raó
 1978. Res contr'amor no·m es guirens
 1979. Res en lo mon no ame tant - RAO 0.122
 1980. Resplandor infinida - RAO 0c.5
 1981. Resposta a Bernat Hug de Rocabertí
 1982. Resposta a la demanda de Romeu Llull
 1983. Resposta (a Pou)
 1984. Resposta al comanador de Rocabertí
 1985. Resposta de Bernat Turell a Pere Pou [a]
 1986. Resposta de Bernat Turell a Pere Pou [b]
 1987. Resposta de Francesc Ferrer a una demanada de Pere Torroella sobre amor i interès
 1988. Resposta de Francesc Galceran de Pinós a Pere Pou
 1989. Resposta de Francí Desvalls a Pere Pou
 1990. Resposta de Joan Almogàver a Pere Pou [a]
 1991. Resposta de Joan Almogàver a Pere Pou [b]
 1992. Resposta de Joan Almogàver a Pere Pou [c]
 1993. Resposta de Joan Boscà a Pere Pou
 1994. Resposta de Joan de Cruïlles a Pere Pou [a]
 1995. Resposta de Joan de Cruïlles a Pere Pou [b]
 1996. Resposta de Joan de Cruïlles a Pere Pou [c]
 1997. Resposta de Joan de Cruïlles a Pere Pou [d]
 1998. Resposta de Miquel de Dons a Pere Pou
 1999. Resposta de Pere Joan Ferrer a Pere Pou [a]
 2000. Resposta de Pere Joan Ferrer a Pere Pou [b]
 2001. Resposta de Pere Pou a Bernat Turell
 2002. Resposta de Pere Pou a Bernat Turell [b]
 2003. Resposta de Pere Pou a Francesc Galceran de Pinós
 2004. Resposta de Pere Pou a Jaume Fivaller
 2005. Resposta de Pere Pou a Joan Boscà
 2006. Resposta de Pere Pou a Pere Joan Ferrer [a]
 2007. Resposta de Pere Pou a Pere Joan Ferrer [b]
 2008. Resposta de Pere Pou a Vilademany
 2009. Resposta de Pere Torroella a la demanda de Romeu Llull
 2010. Resposta de Pere Torroella a una demanda de Francesc Ferrer sobre el grat
 2011. Resposta de Romeu Llull a la resposta de Francesc Alegre
 2012. Resposta de Vilademany a Pere Pou
 2013. Resposta es [. . .] - RAO 0.122bis
 2014. Respuesta del señor príncipe
 2015. Retinga'm Déu en mon trist pensament - RAO 94.99, CXIV
 2016. Retorn, retorn nostra bona amistat - RAO 145.8
 2017. Reunabblament, per gran desconaxença - RAO 101.14
 2018. Reverent Egipciaqua - RAO 0h.56
 2019. Rey d'Aragó, ab tota ma desferra - RAO 139.23
 2020. Rey eternals, inmens, victorios - RAO 0c.6
 2021. Rey francés de la gran sira
 2022. Reys castelas tota res mor e fina
 2023. Reys magniffichs, trop me par causa folla - RAO 81.1
 2024. Ribas sois que derribais
 2025. Ric só d'enuits e pobre de conhort - RAO 55.1
 2026. Rics hom que greu ditz vertat e leu men
 2027. Roman de Cardenois
 2028. Roman de Troie
 2029. Romiatge de la Casa Santa de Jerusalem
 2030. Rosa plasent - RAO 0.124
 2031. Rosiyolet de mon verger - RAO 0bis.rosiyolet
 2032. Rossinnol, el seu repaire
 2033. Rotz nobles seyn(er) deuria be gardar
 2034. S'a Deu plages que m'hages format beyl - RAO 95.4d
 2035. S'abrils foillas e flors
 2036. S'al cor plages, be for'huy mais sazos
 2037. (S)anc iorn aigui ioi ni solatz
 2038. S'anc vos amei, era us vau desaman - RAO 0.125
 2039. (S)azo eluec e cor e sen
 2040. (S)im sentis fizels amics
 2041. (S)j plagues tant chans
 2042. Sagrat coltell qui tallist - RAO 0bis.sagrat_coltell
 2043. Sagrat vaxell, archiu sobreycellent - RAO 31.2
 2044. Salgues tan be temps ne razos
 2045. Salut de paix et bonne entencion
 2046. Salve tu, inmaculada - RAO 202.2a
 2047. Sancta dels sants, pus sou vengud'al segle - RAO 161.2
 2048. Sancta Maria, Verge puella - RAO 0.126
 2049. Sanguini es joyos - RAO 0bis.sanguini_es_joyos
 2050. Sano es a mi querer
 2051. Sant de molta reverencia - RAO 0h.57
 2052. Sant Déu immens e pare prescient - RAO [CHECK!!!]
 2053. Sant Esteve glorios - RAO 178.7
 2054. Santa dels sans, excel·lents e suprema - RAO 64.4
 2055. Santa Verge Maria - RAO 0bis.santa_verge
 2056. Sapiats, senyer En Ricard - RAO 0.127
 2057. Sauis e fols humils e erguyllos
 2058. Scriur[e] vul - RAO 0.54
 2059. [S]egons comprench, pratica cortesana - RAO 10.11
 2060. Segons consell de la divina scola - RAO 151.1
 2061. Segons los fets així és lo pensament - RAO 199.7
 2062. Seguesca el temps qui viure vol (Sermo) - RAO 108.3
 2063. Segui, segui aventures gentils - RAO 129.2
 2064. Seigner n'Eble, vostre vezi
 2065. Semblant la dels reys ab gran resplandor - RAO 60.16a
 2066. Sen Nicholau - RAO 0bis.sen_nicholau
 2067. Senher Dieus que fezist Adam
 2068. Sens lo desig de cosa desonesta - RAO 94.100, XXXIII
 2069. Sens molta disputa tot hom pora veure - RAO 74.11
 2070. Sens pus tardar me ve de vos partir - RAO 141.1
 2071. Sens Tu, Senyor, que so sino cendra? - RAO 203.10p
 2072. Sent Johan Evangeliste - RAO 0h.58
 2073. Sent March glorios, dexeble insigne - RAO 0h.52a
 2074. Sent Pau glorios, de gran reverencia - RAO 0h.34a
 2075. Sentència del certamen poètic de Sant Just de Barcelona (1438)
 2076. Sentir no pot una amor tan encesa - RAO 183.18
 2077. Sény'En Bernat, volgra em costés un marc - RAO 95.7bis
 2078. Sènyer Bernats, dues poncelles sai - RAO 126.2 = 156.2
 2079. Sènyer En Ferruç, vós qui tenits procura - RAO 64.6 = 112.1
 2080. Senyer nazbert estatz uos donchs defora - RAO [CHECK!!!]
 2081. Senyer ver Deus, rei glorios - RAO 89.3b
 2082. Senyor, ages me pietat - RAO 0.131d
 2083. Senyor del món, qui passau en saber - RAO 154.4c
 2084. Senyor Deus: pluja - RAO 89.11a
 2085. Senyor Deus, qui formas Adam - RAO 0.129
 2086. Senyor Déus qui formàs Adam - RAO 0.129
 2087. Senyor general Loctinent - RAO 30.4a
 2088. Senyor immens, Deu meu, no·m desempares - RAO 203.10r
 2089. Senyor Jesús, infant perfet, entrist - RAO 103.143
 2090. Senyor mossen March, ja no m'enamore - RAO 115.7
 2091. Senyor mot naut, l'autrier me ffes demanda - RAO 101.15
 2092. Senyor, no·m vulles corregir - RAO 0.131a
 2093. Senyor, no·m vulles maleyr - RAO 0.131c
 2094. Senyor príncep, pus tal començament - RAO 103.144
 2095. Senyor ver Déu, jo he cridat - RAO 0.131f
 2096. Senyor ver Déu, per mercè et quir - RAO 0.131e
 2097. [S]enyor ver Deus tot poderos - RAO 0bis.senyor
 2098. Senyor, vulle'ns exausir - RAO 0.131g
 2099. Senyora, com me parti - RAO 114.2
 2100. Senyora, cors magnific - RAO 0.132
 2101. Senyora del cel, qui stau collocada - RAO 0h.43a
 2102. Senyora graciosa - RAO 0.133
 2103. Senyora molt singular - RAO 102.6
 2104. Senyora, pus pietat - RAO 0.134
 2105. Senyora valen - RAO 14.6b
 2106. Senyores, qué li diré
 2107. Senyors, qui vol esser cortes - RAO 0.137
 2108. Senyors, si entendre volets - RAO 0.138
 2109. Senz ualer de pascor
 2110. Sepa qui li place crea
 2111. Sepa qui li plaze crea
 2112. Sepultura de mossèn Francí Aguilar
 2113. Sera fet net mon esperit immunde - RAO 203.10h
 2114. Sera non pueia mos chans
 2115. [Sermo]
 2116. Sermó d'amor escrit per manament del rei don Joan
 2117. Sert es a tots c'amor es cosa pura - RAO 103.30
 2118. . . . / ses fortz bastos o ses autres reclams - RAO 16bis.1
 2119. Ses vos, amors, no say ab cuy m'acost
 2120. Sesta leyso que legirem - RAO 0.55
 2121. Set són e set, e puixs quatre setenes - RAO 103.145
 2122. Seyer ver Déus qui formest Adam - RAO 0.129
 2123. Seyer, yo y ire volenter - RAO 0.128
 2124. Seyos, bisba avem lavat - RAO 0.135
 2125. Si ai perdut mon saber
 2126. Si algun dits que eu sia mal parlant - RAO 199.8
 2127. Si anc nuils hom p(er) aver fin coratge
 2128. Si aprés grans mals un bé em sera guardat - RAO 94.113, XV
 2129. Si bé d'amor me clam sovent - RAO 120.1
 2130. Si be, Fortun', as dat lo torn - RAO 42.1
 2131. Si bé, jo crech, la veritat sentiu - RAO 50.3
 2132. Si be lo dol me tenia setjat - RAO 99.9
 2133. Si bé mostrau que mi no avorriu - RAO 94.101, XXXVIII
 2134. Si bé no em plats xantar cançó ne vers - RAO 83.12
 2135. Si bé no em sent en res lo foc d'amor - RAO 67.10
 2136. Si be·m son lojn (et) entre gent estrayna
 2137. Si cel q(ue) ditz entre saig e Iutglar
 2138. Sí co el malalt que el metge lo fa cert - RAO 94.102, LIX
 2139. Si co·l malalt quant la febre·l combat - RAO 79.5
 2140. Sí co·l malalt, qui llong temps ha que jau - RAO 94.103, LXXXIII
 2141. Si co·l soleyls, per son cors acomplir - RAO 34.6
 2142. Si co·l vassayl can servex longamen - RAO 135.1
 2143. Si com Adam per dona fon vençut - RAO 26bis.6
 2144. Sí com aquell qui per sa infinitat - RAO 94.104, L
 2145. Si com cel qu'es tan greuiatz
 2146. Si com de cauza vedada - RAO 34.7
 2147. Sí com l'hom flac qui en brega no és estat - RAO 199.9
 2148. Sí com l'hom ric que per son fill treballa - RAO 94.105, LVIII
 2149. Sí com l'infant quan aprèn de parlar - RAO 192.6
 2150. Si com layga tra peitz
 2151. Sí com lo taur se'n va fuit pel desert - RAO 94.106, XXIX
 2152. Si com mi dons es belayre
 2153. Sí com per dol Fènix quan és antics - RAO 0.139
 2154. Si com rictat no porta béns ab si - RAO 94.107, VII
 2155. Si com selui capron de ualedors
 2156. Sí com un rei, senyor de tres ciutats - RAO 94.108, X
 2157. Si de la dolor d’absencia - RAO 0.95a
 2158. Si de la dolor d'absència - RAO RAO 0.95a
 2159. Si dels infels Polifemo y Golies - RAO 163.1
 2160. Si Déu del cors la mia arma sostrau - RAO 94.109, XVII
 2161. Si dins lo loch escur de trista pena - RAO 69.3c
 2162. Si el dolor de la partida
 2163. Si el ferro cald refreda la ma casta - RAO 154.25
 2164. Si em demanau lo greu turment que pas - RAO 94.110, LXXXVI
 2165. Si em volets bé, mostrats lo em en jovén - RAO 103.148
 2166. Si en algun temps me clamí sens raó - RAO 94.111, CXX
 2167. Si en lo mal temps la serena bé canta - RAO 154.26
 2168. Si en lo món fos gentilesa perduda - RAO 59.15
 2169. Si en temps passat hagués hagut conèixer - RAO 90.15
 2170. Si enveja fos morta, tornara a reviure - RAO 10.12
 2171. Si esta gran lira sera mal temprada - RAO 98.3
 2172. Si fuesen bien favoridas
 2173. Si he perdut mon temps en males obres - RAO 69.3f
 2174. Si ia damor poghes auer lauzor
 2175. Si james pusch del tot aconseguir - RAO 103.146
 2176. Si la fe fos per los tots bé tenguda - RAO 103.147
 2177. Si lo món perir devia - RAO 139.20
 2178. Si lo sentit de vós, qui sou sentit - RAO 186.3
 2179. Si los burlats volen, burlats, burlar - RAO 102.7
 2180. Si los gozos deseados
 2181. Si m'atrevesch entrar l'escura silva - RAO 51.2
 2182. Si m'havets tolt, Amor, del tot lo sen - RAO 93.5
 2183. Si moltes ne feu vos d'estes ampreses - RAO 74.12
 2184. Si 'n nagun temps d'amor me so clamat - RAO 90.14
 2185. Si no·m te pro vers, cansos o deportz
 2186. Si nuyll temps fuy pessius ne cossiros
 2187. Si p(er) amar leyalmen ab amor
 2188. Si per fallir a mi subtil enginy - RAO 175.17
 2189. Si per mon sobretotz no fos
 2190. Si per null temps creguí ser amador - RAO 94.112, XCVII
 2191. Si per null temps mercè trobar devia - RAO 103.149
 2192. Si per servir de cor e de sauber - RAO 139.21
 2193. Si por ser de vos amado
 2194. Si port ventall, bells amics, a m[os] pros - RAO 144.1
 2195. Si prest no em val vostra gran gentilesa - RAO 103.150
 2196. Si queja de amor fatiga
 2197. Si quien dio fin a mi vida
 2198. Si sotil sens
 2199. Si tardes veus he fallit en respondre - RAO 183.19
 2200. Si tostemps vols viure valents e pros
 2201. Si tot lo temps despenia en pensar - RAO 175.18
 2202. Si tot no say tristanz lamanz (con)q(ue)s
 2203. Si tot no·m val merce cridar - RAO 192.2b
 2204. Si tot non ai joi ni plazer
 2205. Si tots temps vols viure valents e pros - RAO 0bis.si_tots_temps
 2206. Si tu crueza ne priva
 2207. Si un tempo te fui grato
 2208. Si uoletz que(n) laix damar ço q(ue) far nos poria
 2209. Si us am de cor e si desir que fos - RAO 83.13
 2210. Si us he mal dit en pensar ni per obra - RAO 90.16
 2211. Si us par, Amor, que hagués prou durat - RAO 145.9
 2212. Si us plats d'amor, fraires, ben captenir - RAO 83.6a
 2213. Si vivo con mal
 2214. Si voletz que·n laix d'amar ço que far no·s poria
 2215. Si volreu, enamorats - RAO 180.26
 2216. Si vós moriu, el jutge us condempnant - RAO ????
 2217. Si vosaltres esmenau - RAO 168.1d
 2218. Si vostre cap percebia - RAO 0f.4
 2219. Si vostres ulls se fossen refermats - RAO 0.141
 2220. Si vuestro tanto querer
 2221. Si yo triste me partiera
 2222. Sia cascú per ben oir atent - RAO 94.114, XXXV
 2223. Siau menbrant de ço us deu recordar - RAO 103.151
 2224. Sieu tant be non ames
 2225. Sieus quier conseill bela miga lamanda
 2226. Sil cor non ministra dreig
 2227. Si·l qu'ab virtut se condona - RAO 123.6
 2228. Si·ls trebals que dona amor - RAO 195.1
 2229. Si·m cavalquey un bon mayti - RAO 0.140
 2230. Si·m fai amor ab fizel cor amar
 2231. Si·m fay amor magresir los espondils - RAO 95.4b
 2232. Sim fos amors de ioy donar tant larga
 2233. Si·m trop absent de vostra gentilesa - RAO 0e.14
 2234. Simbol perfet de molt dolç'armonia - RAO 174bis.1
 2235. Sin causa me dais tal pena
 2236. Singular preu, salut d'umana pensa - RAO 99.10
 2237. Singular sant, qui Miquel t'anomenas - RAO 103.152
 2238. Sino benina cruel
 2239. Sitot me soi a tart aperceubutz
 2240. Sitot mesmay can la cigala canta
 2241. Sitot no pot lenga d'ome bastar - RAO 0c.7
 2242. Sj p(er) tristor p(er) dol ne p(er) cossir
 2243. So fo e·l temps
 2244. So que fins vuy aveu sabut guordar - RAO 103.31
 2245. Sobre·l pus alt de tots los cims d'un arbre - RAO 91.2
 2246. Sobre·l pus naut alament de tots quatre - RAO 59.16
 2247. Sobre·l viell trobar e·l novel
 2248. Sobresdamor m'ha tret de llibertat - RAO 199.10
 2249. Sobresdolor m'ha tolt l'imaginar - RAO 94.115, XXVII
 2250. Socors de les muses no em par que freture - RAO 10.13
 2251. Sofren perylls d'amors, affans e pena
 2252. Sol era jo de treballs abundat - RAO 102.8
 2253. Sola vós sou la qui haver treballen - RAO 175.19b
 2254. Solatz iois e chantar
 2255. Soledat y nuevas quexas
 2256. Somni recitant lo procés d'una qüestió enamorada
 2257. Son creat e esser m'es dat - RAO 89.10
 2258. Son escrivans ab poca consciença - RAO 30.7
 2259. Sospir he plor, dona, tots jorns, per vos - RAO 103.153
 2260. Sostenir pot dona, secretament - RAO 103.154
 2261. Sou vos sens par, Verge, dona polida - RAO 183.20
 2262. Sovint sospir, dona, per vós, de lluny - RAO 164.15
 2263. Subiran Deu [e] creador - RAO 65.4a
 2264. Succesir vull en lo vostre heretatge - RAO 162.1
 2265. Suplicam a vos, Jesus - RAO 168.1a
 2266. Sus en lo mig d'una costa - RAO 95.8
 2267. Syon som tots ab l'aygua del babtisme - RAO 203.10s
 2268. (T)ruan mala guerra sai uolon comensar
 2269. Ta mal me fay sala
 2270. Taflamart sa flama o flomon maflamal
 2271. Tal animal no·s posa may en rama - RAO 203.14
 2272. Tal indispost qual só, novell e tendre - RAO 11.1
 2273. Tal qui no·m viu molt de mi perlara - RAO 175.19a
 2274. Tal só com cell qui pensa que morrà - RAO 94.116, LI
 2275. Tal va mon ioy enqueren
 2276. Tals cuja be
 2277. Tals són los plets que vencen son optat - RAO 60.21
 2278. Tan complidament - RAO 103.155
 2279. Tan fol cuion q(ue)sia couinenz
 2280. Tan fort treball me dóna el pensament - RAO 67.14 = 158.1, 158.1a = 202.3, 202.3a
 2281. Tan fort vos ham hi ten senserament - RAO 103.156
 2282. Tan gloriosa es aquesta dona - RAO 0.1f
 2283. Tan gran anyor de vosaltres me ve - RAO 103.157
 2284. Tan gran bien vi en vos ver
 2285. Tan gran dolor lo meu cor trist esquinça - RAO 154.27a
 2286. Tan m'abelez l'amoros pessamen
 2287. Tan me pinet, dona, que no pusc pus - RAO 103.161
 2288. Tan secament me donen mortal guerra - RAO 74.3m
 2289. Tan soi leyals envas ma bel'aymia - RAO 34.9
 2290. Tan son apessatz
 2291. Tans affans pesans e dans tan grans damor
 2292. Tant ai mon cor plen de ioya
 2293. Tant ay el cor dalegrança
 2294. Tant ay sufert Ioniamen gran afan
 2295. Tant com lo sel la terra environa - RAO 26bis.7
 2296. Tant en Amor ma pensa ha consentit - RAO 94.117, XXI
 2297. Tant és li mals que em faits sofrir - RAO 164.16
 2298. Tant es lo mons ples d'amor descorteza - RAO 34.8
 2299. Tant es sus mi furtuna riguorosa - RAO 103.158
 2300. Tant hai sofert, que plus avant sofrir - RAO 103.159
 2301. Tant he amat, que mon grosser enginy - RAO 94.118, V
 2302. Tant he amat que vinc en desamar - RAO 94.119, LXXXIV
 2303. Tant he parlat favorint lo renom - RAO 180.27
 2304. Tant ieu no cerc, que ges no puix trobar - RAO 103.160
 2305. Tant jo no pens que ja no puc entendre - RAO 199.11
 2306. Tant mi complanch del tresp[ass]ar del segle - RAO 0bis.tant_mi_complanch
 2307. Tant mon voler s'és dat a amors - RAO 180.28
 2308. Tant mou de cortesas razos
 2309. Tant quant lo món d'amar no és cautelós - RAO 83.14
 2310. Tant so devot contemplant vostra vida - RAO 0.144
 2311. Tanz salutz e tantas amors
 2312. Tart fa hom mal pus sia entre bonas gens
 2313. Taula del cançoner J
 2314. Tecla, verge gloriosa - RAO 0h.59
 2315. Tembre Deu es savie[s]a - RAO 0bis.tembre
 2316. Temple guarnit de real disciplina - RAO 110.3
 2317. Temps és estat que m'anaveu pastar - RAO 104.5
 2318. Temps és que sospir e que plor - RAO 73.11
 2319. Temps ha que visch peccant sens penedir - RAO 65.4
 2320. Tener uolria lauia cauia
 2321. Tenint molt offeses les mies orelles - RAO 136.1
 2322. Terme perfet de l'etern consistori - RAO 154.28
 2323. Terribles crits, agres, provocatoris - RAO 14.18
 2324. [Testament]
 2325. Testament de Bernat Serradell
 2326. Tirant lo Blanc
 2327. Todos son idos sino uno
 2328. Torbat, perdut en una vall pregona - RAO 0g.2
 2329. Torre de ffe ab grans virtuts - RAO 98.4
 2330. Torsimany
 2331. Tostemps azir falsetat et engan
 2332. Tostemps hohi dir, hi ver se reçita - RAO 74.13
 2333. Tostemps mi sol
 2334. Tot així com lo paubre va quirent - RAO 103.162
 2335. Tot can cors dezira auray sil iorn uey
 2336. Tot can cors dezira auray si·l jorn uey
 2337. Tot cant eu be faz ni dic
 2338. Tot claramen vol e mostra natura - RAO 34.10
 2339. Tot entenent amador mi entenga - RAO 94.120, LXXXVII
 2340. Tot hom qui sia ordonat - RAO 0bis.tot_hom
 2341. Tot hom se guard de mi - RAO 93.6 in 180.28
 2342. Tot ignorant se pensa molt saber - RAO 104.6
 2343. Tot l'an estau d'aital faizo
 2344. Tot llaurador és pagat del jornal - RAO 94.121, LXXX
 2345. Tot lo voler - RAO 87.1
 2346. Tot me cugej de chanzo far sofrir
 2347. Tot me perdi aquell doloros jorn - RAO 103.163
 2348. Tot metge pren càrrec de consciença - RAO 94.122, XLIV
 2349. Tot mon enginn e mon saber
 2350. Tot mon treball fins al jorn d'uy passat - RAO 103.164
 2351. Tot quant he ffet, ffins en lo present jorn - RAO 103.165
 2352. Tot soauet e dapas
 2353. Tot zo que pert els truans amadors
 2354. Tota dona ual mays can letra pren
 2355. Totes ensems no valen tant com una - RAO 0.145
 2356. Totes les coses d'aquest mon - RAO 153.3
 2357. Tots aquells mals c'Amor pot ffer sentir - RAO 103.166
 2358. Tots grans senyors qui bé vol avenir - RAO 96.11
 2359. Tots jorns aprenc e desaprenc ensemps - RAO 164.17
 2360. Tots los delits d'Amor veig lluny de mi - RAO 183.21
 2361. Tots los delits del cors he ja perduts - RAO 94.123, CXXIIa
 2362. Tots los desigs escampats en lo món - RAO 94.124, XXXIV
 2363. Tots mos delits e pensa ten joyosa - RAO 150.2
 2364. Tots mos delits en un punt volguí perdre - RAO 10.14
 2365. Totz homs deu far aq(uo) q(ue)l ueyll sers fa
 2366. Totz homs fay mal q(ui) ueya en embarch
 2367. Totz lo mons es vestitz e abrazats
 2368. Totz temps azir falsetatz ez engan
 2369. Totz tems de tota fazenda
 2370. Tractadet de computar les festes
 2371. Tractat sobre gèneres i rimes
 2372. Tragèdia de Caldesa
 2373. Trasit m'avets, dona desconaxent - RAO 139.22 in 61.8
 2374. Trepodion baracasin xaxundi - RAO 6.4
 2375. Tres bos frares se n'anaven per lur cami - RAO 0bis.tres_bos_frares
 2376. Tres causes son que, ab fredor de marbre - RAO 154.29
 2377. Tres enemics e dos mals seignors ai
 2378. Tres enuigs tinc, qui em fan pensiu estar - RAO 103.167
 2379. Tres falliments vénen de vós retraure - RAO 180.29
 2380. Tres letres son que fan hom mal haver - RAO 0.145bis
 2381. Tres virtutz say dins la vostra persona - RAO 192.1d
 2382. Triste deleitación
 2383. Triümfo de les dones
 2384. Trobant se Març ab Venus en un temple - RAO 35.3 = 60.24 = 203.17
 2385. Trop a pujnhat amors e mi delir
 2386. Trop ai estat mon Bon Esper no vi
 2387. Trop home son part de ver lauzador
 2388. Trop me desplay can vey falir - RAO 135.2
 2389. Trop menug de cortz anar
 2390. Tú de merced desterrada
 2391. Tu, princep e Rey del mon - RAO 138.1e
 2392. Tug cels que p(re)gon qu'eu chan
 2393. Tug mej cossir son d'amor e de chan
 2394. Tuit cil que amon valor
 2395. Tu·m fas partir, per qui jo romendria - RAO 103.168
 2396. Tu·m pots valer, senyora, c'altre no - RAO 103.169
 2397. Tu·ns has donat, Senyor, ampla carrera - RAO 203.10g
 2398. (U)ertatz es quen Giraut de Borneyll ama / ua una domna de Guascoyna q(ue) era ape / lada Nalamanda
 2399. (U)n sonet fatz maluais ebo
 2400. (U)n sonet nouel fatz
 2401. [U]ale(n) m(ar)q(ue)s no(us) uuyl tot rec(on)tar
 2402. Uit lletres són e la meitat vocals - RAO 61.11
 2403. Un'altra dix: «Senyora, per ma vida - RAO 74.3f
 2404. Un altre Sent Pau no sou vos, mossenyer - RAO 60.22
 2405. Un baró sai, qui aima finament - RAO 103.170 = 26.3
 2406. Un belh xan feray per vos, dona pulida - RAO 9.1e
 2407. Un bo uers agra obs a far enans
 2408. Un castell sé ab nou torres gentils - RAO 186.4
 2409. Un castell sé, no fet per mans de hom
 2410. Un cirventes ay fag sospiran e plangen
 2411. Un colp mortal m'ha dat Amor, de fresc - RAO 103.171
 2412. Un consilii vull començar - RAO 89.11
 2413. Un cors gentil m'ha tant enamorat - RAO 164.18
 2414. Un cug cujat cugie cujar cujant
 2415. Un fermall sé ab nou perles molt belles - RAO 0.146
 2416. Un fermall sé de cinc perles ornat - RAO 102.9
 2417. Un grado superlativo
 2418. Un gran enuig dins mon cor sent causar - RAO 79.6
 2419. Un gran espant de tots espants major - RAO 79.7
 2420. Un jorn depres dinar - RAO 0bis.un_jorn
 2421. Un jorn, mirant, així com fer solia - RAO 103.172
 2422. Un novell fruit, eixit de la rabassa - RAO 93.7
 2423. Un qüern he legit de cobles discretes - RAO 203.15
 2424. Un ric joiell natura ha produït - RAO 111.4
 2425. Un senyor rey, qui be enten - RAO 89.12
 2426. Un sobrespler m'és vengut per lo veure - RAO 95.9
 2427. Un sonet m'es bel qu'espanda
 2428. Un sonet novel fatz
 2429. Un sonet vau pessan
 2430. Un uers ay (com)mençat
 2431. Un uers uuyll nouelament bastir
 2432. Una ballesta fas fer
 2433. Una cançó novella vull xantar - RAO 14.19
 2434. Una re dey a dey grazir
 2435. Una senyora que ací ha - RAO 0.147
 2436. Una sou vos, lo remei de ma vida - RAO 154a.3
 2437. Una tençó vul ab vos tençonar - RAO 61.12 = 187.2
 2438. Una ventura us vull retraire (La faula) - RAO 179.1
 2439. Unes noves vull comensar - RAO 40.1
 2440. Uolgra gesson li rey aytal usatge
 2441. Uolgra midons mazires de tal guiza
 2442. Us.an.chan.an.pe.san.dre.çan.ri.man.
 2443. Us arbres secs, verds, sai, fullats e fulles - RAO 14.20
 2444. Us dracs fiblants va pel món trop corrents - RAO 14.21
 2445. Us plants crusels ab gemecs dolorosos - RAO 64.5
 2446. Us uers faray q(ue) playra als plasenz
 2447. Us volers outra cuiatz
 2448. V, Pus que Deus ach format home mortal
 2449. Valen marques ia no diretz que non
 2450. Valent marques, senyor de Monferrat
 2451. Valor ses frau, dona, tenetz en car - RAO 34.11
 2452. Ved que me vedes vivir
 2453. Ved que me vedes vivir
 2454. Veig ço que·m plau e pas dolor estrema - RAO 120.2
 2455. Vejats que diu nostre pare Adam - RAO 0bis.vejats_que_diu
 2456. Velera nau de sant peregrinatge - RAO 62.1
 2457. Velera nau tallada 'n bona luna - RAO 60bis.1
 2458. Veles e vents han mos desigs complir - RAO 94.125, XLVI
 2459. Vencí por no ser vencido
 2460. Vendida tengo vendida
 2461. Vengut es temps qu'en amar dare terme - RAO 90.17
 2462. Vengut és temps que serà conegut - RAO 94.126, XXX
 2463. Venint en lo mon, superna rehina - RAO 37.2
 2464. Venir no·m fan an aquesta gran plassa - RAO 103.173
 2465. Veniu, veniu, Virgilis y Pertrarques - RAO 74.14a
 2466. […] Verays Dieus ses tot si
 2467. Verb incarnat dins ventre d'una verge - RAO 123.7
 2468. Verge, alegria - RAO 0bis.verge_alegria
 2469. Verge, gran alegria - RAO 0bis.verge_gran_alegria
 2470. Verge humil Maria - RAO 0.148
 2471. Verge plasent, qui est tan exalçada - RAO 0.1h
 2472. Verge sancta Maria - RAO 0.1i
 2473. Verge sens par, de les castes pus casta - RAO 118.1
 2474. Verge, ten beneyt fo - RAO 0bis.verge_ten_beneyt
 2475. Verges, de vostre sacrari - RAO 9.1a
 2476. Versos proverbials
 2477. Vetlan el lit, suy 'n un penser casut - RAO 132.3
 2478. Vets si es grande mi dolencia
 2479. Veyendo nou passo llegar
 2480. VI, Eu crey en Deus trinus et unitatz
 2481. Via fora sagramental - RAO 0.149
 2482. Vida de Bernart de Ventadorn
 2483. Vida de Guilhem de Sant Leidier
 2484. Vida de la sacratíssima Verge Maria
 2485. Vida de Pons de Capduelh
 2486. Vida de Raimbaut de Vaqueiras
 2487. Vida de santa Bàrbara
 2488. Vida e mort me donen molt sovent - RAO 0.150
 2489. Videbunt la gran locura
 2490. Vierge de les viergens, flor de les flors - RAO 0bis.vierge_de_les_viergens
 2491. Visibles daños d'amor
 2492. Visitando a quien visita
 2493. Visrey, pel Rey nostre Johan altissim - RAO 152.2
 2494. Vist que la Sgleya militant - RAO 74.14
 2495. Vist que sens vos nostre cor se reffreda - RAO 60.2a
 2496. Viu en lo cel e mort jau en lo marbre - RAO 154.31
 2497. Vivia ab gran gaug la verge Maria - RAO 89.13
 2498. Volen los furs dels passats reis - RAO 7.4
 2499. Volentat gran ez amor, tot ensemps - RAO 103.174
 2500. Voler m'enpeny, he raho m'o consent - RAO 103.176
 2501. [V]oletz au(er) be lau entrels ualens
 2502. Volgra ser nat cent anys o pus atràs - RAO 94.127, XLI
 2503. . . . / [v]olguer[a en] companyia - RAO 67.2
 2504. Vós, d'amar fals, mereixeu portar mal - RAO 183.7
 2505. Vos dieu e yo entench - RAO 175.19c
 2506. Vos en cuyas manos viene
 2507. Vos, en Galant, vergonya teniu poca - RAO 30.8
 2508. Vós m'haveu fet e podeu fer de mi - RAO 180.30
 2509. Vos no sentiu sso que sentir deuria - RAO 103.177
 2510. Vos que axi sospirats fortment - RAO 0.151
 2511. Vos que 'n sija los angels soterraren - RAO 99.11
 2512. Vos que portas aquella bala rica - RAO 203.16
 2513. Vós qui sabeu de la tortra el costum - RAO 94.128 [XLII]
 2514. Vós sois tesoro hallado
 2515. Vos sou, quant yo parle, la veu que rahona - RAO 35.4 60.25 = 203.18
 2516. Vós sou sens par, verge Dona, polida - RAO 103.178
 2517. [...]vos toylla. amors, com pus gelos vos desacoylla
 2518. Vostra dona és ablativa
 2519. Vostre fill supplicau - RAO 178.8
 2520. Vostre parlar no sie scas - RAO 67.11
 2521. Vostres goigs ab gran plaer - RAO 60.23
 2522. Vostres viltats me foren manifestes - RAO 183.22
 2523. Vostro renom, per fets públics e certs - RAO 103.179
 2524. Vostros grans fets, senyora virtuosa - RAO 103.180
 2525. Vui gran maití auzí vots d'una trompa - RAO 185.1
 2526. Vuy en aquest dia - RAO 178.9
 2527. Xi com la flor ben olen - RAO 0.152
 2528. Y ans que no entras lo que us dich que venia - RAO 74.3c
 2529. Y aquélla del sancierro
 2530. Y axi, hoint que·ls jurats nomenaven - RAO 74.3e
 2531. Y axi les parts, ab paraules corteses - RAO 74.3t
 2532. Y axi, Senyor, tinch ferma la sperança - RAO 203.10e
 2533. Y con vós conoscí yo
 2534. Ya mi ver nunca vos viera
 2535. Ya, señora, bien sería
 2536. Yeu vull ez am la plus bella que·s mir - RAO 103.75
 2537. Ymaginant e ssentit qu'es dolor - RAO 128.1
 2538. Yo, aguaytant y ohint los vols d'aquelles - RAO 74.3d
 2539. Yo Carbonell estimant poc la vida - RAO 30.4
 2540. Yo he serquat, e so mal trobador - RAO 175.19g
 2541. Yo non sé quien soys, Torroellas
 2542. Yo veig que·l protest ab vos no·m profita - RAO 115.4