Cançoners DB

Poesia i cançoners catalans medievals | Poetry and Catalan Medieval Song-books

Cançoners Db és una base de dades que permet l'accés relacional a totes les informacions relacionades amb la poesia catalana medieval: des dels autors als cançoners, passant pels textos, els comitents i tota la bibliografia secundàra seleccionada, a més de molts altres aspectes d'interès. Només els usuaris registrats tenen accés a totes les funcionalitats de Cançoners DB. El registre és gratuït.

Amb l'accés registrat, per exemple, s'accedeix a tots els enllaços en les llistes d'Autors, Textos i Fonts:

Presentació de dades sense usuari registrat

Presentacío de dades amb usuari registrat (Accés als enllaços)

Dades amb accés sense registre Dades enllaçades a la base de dades amb accés registrat

 

Amb l'accés registrat també s'accedeix a funcionalitats especials del Menú, com ara la nova Biblioteca Digital de poesia catalana medieval que renova, corregeix i amplia l'antic RIALC Repertorio Informatizzato dell'Antica Letteratura Catalana,  o la consulta del mapa de Corts.

ClipboardA2 còpia

 

Els usuaris registrats, a més a més, també reben informacions puntuals sobre modificacions importants a Cançoners DB o sobre activitats que hi estiguin relacionades.

Tenir usuaris registrats també ens ajuda a mantenir Cançoners DB al dia i a obtenir nous inançaments per anar-la actualitzant.

Registreu-vos aquí!