Cançoners DB

Poesia i cançoners catalans medievals | Poetry and Catalan Medieval Song-books

Cançoners DB és un portal temàtic i una base de dades sobre els cançoners catalans medievals. Ofereix descripcions i dades sobre els manuscrits, autors i obres, una bibliografia exhaustiva i una biblioteca electrònica de textos.

El projecte té la seu a l'Institut de Llengua i Cultura Catalanes (Universitat de Girona) i ha estat possible gràcies a tres projectes finançats, dirigits per Miriam Cabré 2006-08 (HUM2005-07480-C03-02/FILO), Jaume Torró 2009-11 (FFI2008-05556-C03-03/FILOI i Sadurní Martí 2012-14 (FFI2011-27844-C03-02).

Cançoners DB és una de les bases de dades integrades al projecte coordinat CODITECAM Corpus Digital de Textos Catalans Medievals, dirigit per Lola Badia i que compta amb investigadors de tres universitats catalanes i un equip de col·laboradors pertanyents al Grup de Recerca Consolidat "Cultura i Literatura a la Baixa Edat Mitjana", 2009-SGR-1216.

Podeu trobar més informació a l'Espai Narpan.

Cançoners DB is a portal and a database on medieval Catalan poetic manuscrits. It offers descriptions and data of manuscripts, authors and works, exhaustive bibliographical references and a digital library of texts.

The project is based at the Institut de Llengua i Cultura Catalanes (Universitat de Girona) and has benefitted from funding by three projects, coordinated by Miriam Cabré 2006-08 (HUM2005-07480-C03-02/FILO), Jaume Torró 2009-11 (FFI2008-05556-C03-03/FILOI and Sadurní Martí 2012-14 (FFI2011-27844-C03-02).

Cançoners DB is one of the databases integrated in CODITECAM Corpus Digital de Textos Catalans Medievals, coordinated project under the direction of Lola Badia, with researchers from three Catalan universities and a team of collaborators, supported by the Grup de Recerca Consolidat "Cultura i Literatura a la Baixa Edat Mitjana", 2009-SGR-1216.

See Espai Narpan for further information.

ilcc

Cançoners DB només és accessible sense restriccions per a usuaris registrats | Cançoners DB is only fully accesible to registered users.